Lemvig er klar til fusion

Ved generalforsamlingen hos Lemvigegnens Landboforening var der stort flertal for en fusion med Landboforeningen Limfjord og LandboThy.

66 stemmeberettigede medlemmer var mødt op til generalforsamlingen, der fandt sted i Tangsø Centret i Bækmarksbro.

De skal godt nok igennem endnu en afstemning ved en ekstraordinær generalforsamling den 31. maj, før medlemmerne i Lemvigegnens Landboforening formelt har stemt ja til at blive en del af en fusion med LandboThy og Landboforeningen Limfjord, men efter mandagens ordinære generalforsamling, er formand Morten Agger ikke i tvivl.

- Lemvig er klar til fusion, konstaterede han efter generalforsamlingen, hvor afstemningen bød på 51 stemmer for fusion og blot to imod.

- Man kan ikke undgå at være noget spændt op til sådan en afstemning, så jeg er rigtig glad for, at der er så stor opbakning til en fusion – faktisk endnu større end jeg havde forventet. Det er et godt rygstød, lød det fra Morten Agger, der heller ikke hørte mange kritiske røster i aftenens debat, hvor den eneste reelle kritik gik på navnet Fjordland, som fusionsudvalget har valgt at døbe den kommende forening, hvis den bliver til en realitet.

Mens vedtægterne i Lemvigegnens Landboforening kræver to afstemninger om en fusion, kan medlemmerne i Skive og Thisted nøjes med en enkelt afstemning, som kommer til at foregå ved de to foreningers ordinære generalforsamlinger 31. maj.

Større gennemslagskraft

Hvis fusionen kommer i hus og Fjordland bliver en realitet, vil man komme til at tælle omkring 1.700 medlemmer og dermed blive Danmarks største landboforening.

- Det har ikke været et mål i sig selv at blive landets største, men det vil give os større gennemslagskraft og indflydelse både lokalt, regionalt og landspolitisk, lød det fra Morten Agger, der i sin beretning kom ind på flere emner, der skal sættes politisk fokus på i den kommende tid – hvadenten foreningen hedder Lemvigegnens Landboforening eller Fjordland.

Kvælstofregulering er et af de emner, der skal arbejdes med, fastslog han.

- I forhold til kvælstofregulering er vi blevet pålagt nogle dyre løsninger, hvor effekten er tvivlsom. Blandt andet skal vi have gjort op med datokravene til efterafgrøder – især på de her kanter, hvor vi høster 18 dage senere end landsgennemsnittet, konstaterede Morten Agger, der blandt andet håber at finde kvælstofløsninger i Limfjorden.

- Vi skal have undersøgt, hvad der ligger af fortidens synder i fjorden. Der ligger meget dynd derude, og jeg tror meget på, at marine virkemidler kan være en løsning på problemerne frem for efterafgrøder, der ikke giver mening. Jeg synes i hvert fald, at det er tankevækkende, at man ikke kan måle noget i drænvandet, men alligevel ser problemer i vandmiljøet, konstaterede han.

Decentral rådgivning

Mens den politiske slagkraft vil blive større med en fusion, fastslog Morten Agger, at der fortsat vil være stor fokus på rådgivningsdelen.

- Fokus på rådgivningen er utrolig vigtigt, hvis projektet skal lykkes. Der er allerede et godt samarbejde på kryds og tværs mellem de forskellige rådgivninger, og ambitionen er at styrke den endnu mere, fastslog formanden, da der blev spurgt ind til de faglige ambitioner i den nye forening.

Og selvom Lemvigegnens Landboforening med sine små 300 medlemmer er den klart mindste af de tre parter i den forventede fusion, hvor både Landboforeningen Limfjord og LandboThy tæller over 700 medlemmer hver, er der ikke udsigt til, at der bliver længere til landbocenteret foreløbigt.

- Hvis ikke landbrugsrådgivning skal drives decentralt, ved jeg ikke hvad der skal være decentralt. Jeg er ret sikker på, at det er bedst at fortsætte med tre huse, og at vi fortsat har 40 ansatte i Lemvig. Digitaliseringen er kommet for at blive, hvilket betyder, at rådgiverne lynhurtigt kan komme i kontakt med de andre huse og sørge for videndeling på den måde, fastslog Morten Agger.

- Med de omkostninger, vi har i forhold til de tre huse nu, vil der ikke være nogen synergi i at centralisere, konstaterede han.

Valg

Inden fusionsafstemningen blev Morten Agger genvalgt som formand for Lemvigegnens Landboforening – en post der altså kun eksisterer frem til månedens udgang, hvor Fjordland bliver en realitet, hvis alt går efter planen. Det samme gør sig gældende for den øvrige bestyrelse, hvor der var genvalg til Poul Nygaard, Kristoffer Hald og Jeppe Bagge til bestyrelsen, mens Brian Birch og Steffan Sønderby blev genvalgt til Åbent Landbrug.

På mandagens generalforsamling blev der også valgt medlemmer til en eventuel overgangsbestyrelse i Fjordland.

Her kommer til at sidde fire medlemmer fra Lemvigegnens Landboforening, mens LandboThy og Landboforeningen Limfjord får seks medlemmer. Herudover skal der udpeges en deltidslandmand og tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Følgende medlemmer fra Lemvigegnens Landboforening blev valgt:

Morten Agger, Jens Erik Nielsen, Peter Just og Thorleif Bjerre.

Brian Birch blev valgt som suppleant.

Regnskabstal

Lemvigegnens Landboforening

Omsætning 2020: 25.618.000 kroner

Resultat 2020: 176.000 kroner

Egenkapital 2020: 9.692.000 kroner

Omsætning 2019: 25.370.000 kroner

Resultat 2019: 140.000 kroner

Egenkapital 2019: 9.516.000 kroner

Læs også