Landbrugsudspil med kostbare udfordringer

Regeringens landbrugsudspil vækker især økonomiske bekymringer hos formand i Landboforeningen Odder-Skanderborg, Jens Gammelgaard, der på foreningens generalforsamling mandag aften også kunne præsentere foreningens nye partneraftale med Odder Kommune og løfte sløret for et nyt stort østjysk biogasprojekt

Formand i Landboforeningen Odder-Skanderborg, Jens Gammelgaard, er bekymret over regeringens landbrugsudspil, som han do samtidig også ser positive takter i. Foto: John Ankersen Omkring 120 havde fundet vej til dette års generalforsamling, der fandt sted på godset Gyllingnæs. Foto: John Ankersen

Der blev udtrykt bekymring for konsekvenserne af regeringens landbrugsudspil, da ca. 120 landmænd forleden var samlet på godset Gyllingnæs til dette års generalforsamling Landboforeningen Odder-Skanderborg.

- Sidst i april fik vi det længe ventede Landbrugsudspil fra regeringen. Der er nogle positive elementer, men vi er uenige, når det drejer om yderligere krav til efterafgrøder og om finansiering af klimatiltagene. Lige nu er forhandlingerne i fuld gang. Vi vil gerne anerkende regeringens fokus på nye teknologier, som er afgørende for at nå vores fælles mål, lød det fra formand i Landboforeningen Odder-Skanderborg, Jens Gammelgaard.

Omkring klimatiltag har udtagning af lavbundsjorde været et af de virkemidler og tiltag, som har været diskuteret markant. Et tiltag, Jens Gammelgaard også ser muligheder i, men også trusler:

- Vi er også klar til at tage lavbundsjorde ud, men det skal foregå, så det ikke går ud over husdyrproduktionen. Mange lavbundsarealer er vigtige for produktion af grovfoder til mælkeproduktioner. Regeringen lægger op til, at udtagningen skal ske gennem frivillighed og med fuld erstatning, der skal finansieres med landbrugsstøtten. Det er ikke rimeligt. Det fører til, at Danmark bruger EU-midler på en væsentlig anden måde end de andre EU–lande. Dermed skævvrider man konkurrencen internt i EU til skade for Danmark, og produktionen flytter ud af landet.

Partnerskabsaftale med kommune

Samarbejdet med kommunerne blev fremhævet, og det blev understreget, at der er konstruktivt samarbejde med både Skanderborg, Aarhus og Odder Kommuner på en række områder. Men der lød også kritiske røster til især Skanderborg og Aarhus omkring deres håndtering af grundvand.

- Aarhus Kommune har netop afsluttet høring af indsatsplan, et vanvittigt projekt, som får konsekvenser for mange landmænd, lød det fra Jens Gammelgaard, der også omtalte indsatsplan Beder og behandlingen i Overtaksationskommissionen.

Til gengæld havde Jens Gammelgaard ubetinget ros og anerkendelse af Odder Kommune for godt samarbejde – et samarbejde der nu er gået skridtet videre i form af en partnerskabsaftale mellem foreningen og Odder Kommune.

- Både landbrug og kommune står overfor nogle store udfordringer, når det gælder miljø, klima og CO2-reduktion. Der stilles krav om store omstillinger i landbruget, og det vil vi gerne samarbejde med kommunen om. Landbruget kan være en vigtig del af løsningen, og vi kan nå langt ved at gøre nogle ting i fællesskab.

Aftalen er i denne uge blevet underskrevet af Jens Gammelgaard og Odder Kommunes borgmester, Uffe Jensen.

Stort østjysk biogasprojekt

På generalforsamlingen omtalte Jens Gammelgaard en anden stor og aktuel sag, nemlig planerne om BioEnergi Østjylland A/S, som der har været arbejdet med et stykke tid, og som det nystiftede selskab, BioEnergi Østjylland A/S, nu arbejder intenst på at gøre til virkelighed.

Der bliver tale om et anlæg, der afgasser husdyrgødning, halm, kildesorteret organisk dagrenovation og andre biomasser, og ejerkredsen forventes at blive på ca. 40 landmænd samt Danish Agro og Auro i en leverandørforening. Anlægget skal afgasse ca. 500.000 ton biomasse.

Det er endnu ikke besluttet, hvor biogasanlægget skal placeres, men det skal være et sted, hvor der er gode adgangsforhold for leverandørerne i området.

I forbindelse med generalforsamlingen var der valg til bestyrelsen. Jens Gammelgaard, Gersdorffslund, blev genvalgt som formand og Ole Larsen, Mesing, som næstformand. Der var ligeledes genvalg til Henrik Næsted, Riis, Claus Fenger, Odder, Karsten Nielsen, Hårby og Søren Christoffersen, Gjesing. Valgt som suppleanter blev Knud Andersen, Stjær og Peter Wiese, Foerlev.

Økonomisk kom Landboforeningen Odder-Skanderborg også godt igennem 2020. Omsætningen blev på 1,6 mio. kroner og resultatet blev på knapt 660.000 kroner – især hjulpet på vej af foreningens overskudsandele fra rådgivningsselskabet Velas og LandbrugetsHus I/S.

Læs også