Vælgerne stemte ja til en fusion

Landboforeningen Fjordland er en realitet efter at Skive-medlemmerne stemte en fusion igennem efter et meget tæt valg og en debat med følelserne uden på tøjet.

- Det blev tæt og der ligger en kæmpe opgave og ansvar i, at få det vi har lovet ud at virke, sagde en lettet formand, Lars Kristensen, efter stemmerne var talt op.

220 mennesker var mødt op til ekstraordinær generalforsamling ved Landboforeningen Limfjord forleden. På dagsorden var et forslag om fusion af Landboforeningen Limfjord, Lemvigegnens Landboforening og Landbo Thy. Drømme, som startede i efteråret 2020 efter en henvendelse fra Lemvigegnens Landboforening.

Visionen er at skabe en stærk politisk forening med lokal forankring. En forening, der ejer og driver en fagligt velfungerende rådgivning, der leverer konkurrencedygtig rådgivning såvel økonomisk som fagligt.

Det blev en følelsesladet debat, hvor mange udtrykte usikkerhed overfor, om bestyrelsen ikke mener, at det man har i dag, er godt nok.

Formanden slog flere gange fast, at fusionsønsket ikke skyldes, at det man har i dag, ikke er godt, men derimod at det man kan få med en fusion, er bedre. Der blev blandt andet slået hårdt på, at man med en fusion kan få et politisk sekretariat og dermed en stærkere politisk stemme og at man med et større bagland også vil kunne gøre sig mere attraktiv overfor medarbejdere.

Politisk gennemslagskraft

Et af de mest diskuterede emner var politisk gennemslagskraft.

- I slår meget på politisk gennemslagskraft. Det er også vigtigt, men jeg kan ikke forstå, hvad der bliver nemmere ved en fusion, med politisk gennemslagskraft. Er man så gået lidt i dvale, hvis ikke man slår kraftigt nok der hvor man er nu? Spurgte Martin Madsen fra salen.

- Jeg synes, man skal passe lidt på med at lave ting større, bare for at lave dem større. Jeg tror det, man mangler, er noget mere samarbejde, og det kan man gøre uden at fusionere foreningerne. Vil man have én stor stemme i Vestjylland? Var det ikke bedre med tre solide stemmer i stedet for, spurgte en af tilhørerne, Erling Støjberg.

Bedst på den lange bane

I anden halvdel af debatten kom ja-sigerne også op af stolene.

- Jeg vil som den første her i aften sige, at jeg faktisk synes, det her er en god ide. Jeg er fuldstændig med på og har stor respekt for alle de problemstillinger, som bliver remset op og jeg besidder faktisk mange af dem selv. Jeg er stadig for den proces der er startet. Jeg tror også, vi er så langt i den her proces, at vi er nødt til at indse, at det er den vej det går. Hvis vi ikke stiger på det her tog nu og får os meldt ind i den her fælles forening, så tror jeg, at Landbo Limfjord bliver meget hurtigt lille. Og det gør den på strukturudvikling og overmod, og mange af de yngre generationer vil melde sig ud. Jeg tror, man er nødt til at se på den lidt længere bane, end det jeg hører, der bliver sagt i kommentarerne her. Jeg synes, det er meget, meget kortsigtede bekymringer man har. Alle herinde er landmænd og vi ved at stilstand er lig med afvikling og lige nu der beder I bestyrelsen om at stå stille. Jeg savner kommentarer fra salen, hvor er det, vi gerne vil hen som forening? Hvis bestyrelsen har taget fejl, så skal de have nogle forslag til, hvad vi gør i morgen, når alle har stemt nej. Jeg er oprigtig bekymret for, at det her det bliver et nej, lød det fra Mads Høstgaard, som kort tid efter, sammen med 173 andre afgav sin stemme.

Det blev et tæt ja

89 sagde ja, 83 stemte nej og 2 stemte blankt.

- Det blev tæt og der ligger en kæmpe opgave og ansvar i, at få det vi har lovet ud at virke, sagde en lettet formand efter stemmerne var talt op. Han glæder sig over, at bestyrelsen nu endelig kan komme til at arbejde med det de gerne vil.

Der skulle vælges seks bestyrelsesmedlemmer til en fusionsbestyrelse, seks nuværende medlemmer fra bestyrelsen stillede op og blev alle genvalgt. Deriblandt foreningens formand Lars Kristensen.

174 stemmeberettiget

Medlemmerne i Landboforeningen Limfjord har stemt en fusion med Lemvigegnens Landboforening og Landbo Thy igennem.

Ja 89

Nej 83

Blank 2

Læs også