En dyr og udfordrende landbrugsaftale

- Det bliver en udfordring, men vi skal i mål, lød det fra SLF-formand Christian Lund om landbrugsaftalen på foreningens generalforsamling forleden i Vojens, hvor han også advarede mod generelle CO2-afgifter.

Christian Lund blev genvalgt til formand for SLFs bestyrelse. Foto: John Ankersen

Krigen i Ukraine fylder meget og bekymringen over den russiske invasion havde også fundet vej til generalforsamlingen i SLF, Sønderjysk Landboforening, der fandt sted forleden på SLF´s rådgivningscenter i Vojens.

En generalforsamling, der efter en lang corona-pause, traditionen tro – igen kunne afholdes fysisk på rådgivningscenteret i Vojens. Og hvor bekymringen for corona nu er afløst af bekymringen over krigen i Ukraine.

- Der er igen krig i Europa. Brakjord og andet om landbrug giver ingen mening i sammenligning, selv om 30 procent af kornhandlen selvfølgelig giver mening, indledte SLF-formand Christian Lund generalforsamlingen med – underforstået selvfølgelig med henvisning til krigens konsekvenser for ukrainerne og både Ruslands og Ukraines rolle som to store producenter og eksportører af hvede på verdensplan.

- Jeg talte om en fødevarekrise for et halvt år siden, hvor mange grinte. Mangelsituationer kan give flygtningestrømme, lød det fra Christian Lund, der samtidig ser frem til den dag, hvor krigen er slut:

- Det bliver noget andet efter krigen – ingen vil være afhængig af en diktator.

Bindende landbrugsaftale

Landbrugsaftalen, vandplaner og ikke mindst EU´s CAP-reform var nogle af de store emner, da formand i SLF, Christian Lund, efter velkomst af de omkring 100 fremmødte, aflagde beretning på foreningens generalforsamling

Og det var som nævnt landbrugsaftalen, som et bredt politisk flertal af partier vedtog i efteråret, der var et af hovedemnerne.

- Den landbrugsaftale, som et bredt flertal i Folketinget fandt sammen om i oktober, var den største politiske begivenhed for dansk landbrug i 2021. Nu skal vi gang med implementeringen, for i landbruget er vi klar til at bidrage, så vi når de bindende klimareduktionsmål, som aftalen indeholder. Det bliver en udfordring, men vi skal i mål, konstaterede Christian Lund, der samtidig frygter, at det foruden en udfordrende – også bliver en dyr aftale for landbruget.

70 procents klimamål, CAP-reform, kvælstofkrav – vandrammedirektiv, finansiering – ifølge Christian Lund, er listen lang over de mål, krav og udfordringer, som landbruget står overfor de kommende år.

- Jeg tror dog i den aktuelle situation, at vi vil se ændringer, sagde Christian Lund med henvisning til den fødevarekrise, som han mener vi ser starten af nu – og som krig og krise vil påvirke yderligere.

Christian Lund kom også ind på de positive elementer, som han ser i landbrugsaftalen – ikke mindst de to milliarder kroner, der sat af til udtagning af lavbundsjorde.

- Det er bare ikke mange penge, men lad os nu se, hvordan vi klarer den knast, konstaterede Christian Lund.

Nej til høje CO2-afgifter

I forbindelse med klimadebatten har mange politikere og eksperter talt for generelle CO2-afgifter. Men generelle og høje CO2-afgifter er, ifølge Christian Lund, ikke noget, der duer i landbruget

I beretningen gik han skarpt i rette med Lars Gårn Hansen, miljøøkonomisk vismand og professor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet, som har peget på, at en generel CO2-afgift er den billigste måde for samfundet at nå klimamålene.

Christian Lund kritiserede, at Lars Gårn Hansen på tv og i aviser toner frem med, at en høj, ensartet CO2-afgift ikke vil få afgørende betydning for dansk økonomi og beskæftigelsen.

- Vismanden tager slet ikke med i sine betragtninger, hvad det vil betyde for de danskere, som bor i landkommunerne. Balancen mellem by og land bliver forringet, og det giver ingen mening at flytte produktionen fra ét land til et andet. En høj CO2-afgift vil koste dansk landbrug op i nærheden af 12 milliarder kroner, samtidig med at det vil betyde tab af arbejdspladser, konstaterede Christian Lund.

Appel til finanssektor

I forbindelse med beretningen kom Christian Lund også ind på økonomien i landbruget, som han betegnede som en OK indtjening for heltidslandmænd som helhed.

Ud fra SLF-bedrifter og regnskaber er det svinebedrifterne, der generelt set har klaret sig dårligst, mens det ser langt bedre ud for mælkeproducenter og planteavlere.

Situationen omkring de danske svineproducenter fik samtidig Christian Lund til at komme med en bøn til finanssektoren, der var repræsenteret med flere personer på generalforsamlingen:

- Finanssektor – tro nu på vores svineproducenter. Vores slagterier higer efter dyr til at holde produktionen oppe.

Christian Lund tilføjede, at han gerne ser en mere integreret produktion med flere grise herhjemme.

Regnskab og valg

Direktøren i Sønderjysk Landboforening, Brian Lambertsen, gennemgik årets regnskab, som viste et overskud på knap 3,1 millioner kroner. Det er tredje år på stribe, at SLF lander et markant overskud. Omsætningen steg også fra knapt 67 millioner kroner i 2020 til knapt 69 millioner kroner i 2021.

Resultatet betragtes som meget tilfredsstillende, fordi det er skabt i et år med stigende omsætning, tilgang af kunder samt lancering af flere nye produkter. For at fastholde vækstsporet er SLF i gang med at rekruttere nye medarbejdere.

Direktør Brian Lambertsen løftede sløret for budgettet for 2022, hvor det især er digitalisering, klima & bæredygtighed samt øget fokus på CAP-reform og landbrugsaftalen, der rådgivningsmæssigt især vil få øget fokus. Det skulle alt i alt målmæssigt gerne betyde, at man rammer en omsætning på omkring 80 millioner i 2023.

SLF havde i 2021 856 medlemmer – en lille tilbagegang på 12 fra året før.

Christian Lund blev genvalgt som formand for en treårig periode, mens der til bestyrelsen var genvalg af Esben Skøtt, Flemming Skov og Niels Martin Krag. Wilma van den Hengel og Jørgen Seeberg blev nyvalgt til bestyrelsen. De afløser Leif Andersen og Mads Steiner, som ikke modtog genvalg.

Læs også