En vellykket fusion – men gaskrisen truer

Andels-Kartoffelmelsfabrikken Danmark har afholdt ordinær generalforsamling. Her kom det frem, at det vil få alvorlige konsekvenser, hvis der bliver lukket for naturgassen.

Konferencecenter Vingsted lagde rammer til, da Andels-Kartoffelmelsfabrikken Danmark (AKD) afholdt generalforsamling for cirka 300 fremmødte andelshavere.

Det var den første generalforsamling efter de to kartoffelmelsfabrikker AKM og AKS valgte at fusionere til AKD tidligere på året. Det var en tilfreds Peter C. Petersen, der som formand kunne berette om regnskabsåret 2021/2022.

- De to fabrikker har forarbejdet 6,9 millioner tønder kartofler med et meget højt gennemsnitligt stivelsesindhold, og det har resulteret i en nettoomsætning på 822 millioner korner. Produktionen af både stivelse, protein, pulp og protamylasse er forløbet godt på begge anlæg, og vi har kunnet betale en fornuftig afregning, som overstiger det niveau, vi stillede andelshaverne i udsigt da fusionen blev vedtaget, fortalte Peter C. Petersen.

Formanden betegnede derfor resultatet som tilfredsstillende.

De første positive effekter af fusionen i form af for eksempel nye samarbejder, produktiv erfaringsudveksling og økonomiske fordele ved blandt andet bedre indkøbsaftaler er allerede begyndt at vise sig på den korte tid, siden fusionen blev gennemført. Det er en klar forventning, at gevinsterne vil blive endnu tydeligere i de kommende år, hvor endnu flere af organisationens nye tiltag vil slå igennem i alt fra agro-rådgivning til lageroptimering og fremstilling af specialprodukter.

- Men vi har en stor udfordring med energikrisen, fortsatte formanden.

- De høje energipriser er i sig selv et problem for vores økonomi, og vi bliver særdeles hårdt ramt, hvis der bliver lukket for naturgassen. AKD er desværre ikke på listen over virksomheder der er sikret naturgasforsyning, og det endda selvom vi netto skaber mere gas, end vi forbruger, når vores kartoffelpulp køres til biogasanlæg.

- Vi mener, at vi har en god sag og kæmper fortsat for at blive sikret naturgas. Samtidig har vi sat gang i initiativer der skal mindske vores afhængighed af gas, men det vil stadig få alvorlige konsekvenser for vores produktion af fødevarer, hvis der lukkes for gassen, erkendte Peter C. Petersen.

Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen har siden fusionen bestået af alle 14 medlemmer fra de fusionerede selskabers bestyrelser.

Det antal skulle bringes ned på ni, og alle pladserne var på valg på denne første generalforsamling efter fusionen.

De to tidligere bestyrelsesformænd for AKS og AKM, Peter C. Petersen og Martin Arvad har haft posterne som henholdsvis formand og næstformand i AKD siden fusionen. De havde begge meddelt, at de efter 32 år med bestyrelsesarbejde i dansk kartoffelstivelsesindustri ikke ønskede genvalg, ligesom to andre bestyrelsesmedlemmer heller ikke stillede op.

Følgende blev valgt til AKDs bestyrelse: Carl Heiselberg, Søren Clausen, Viggo Conradsen, Alex Ostersen, Jens Ebbensgaard, Henning Thybo, Mads Rasmussen, Michal Lassen og Gregers Kristensen, som er den eneste nyvalgte.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Viggo Conradsen som formand og Henning Thybo som næstformand.

Læs også