bannerPos

Afregningspris, afregningspris, afregningspris

- 2018 var et år på overlevelsesniveau, konstaterede formand Kjartan Poulsen på LDM’s generalforsamling.

Christian Carus

Journalist
24-03-2019 09:00
Afregningsprisen har ikke givet overskud til ordentlig honorering og normalt vedligehold for den gennemsnitlige mælkeproducent, mener LDM-formand.

I sin beretning på årets generalforsamling, kiggede LDM-formand Kjartan Poulsen tilbage på et hårdt år for landbruget.

Hos Foreningen af Danske Mælkeproducenter har omkring 30 meldt sig ud på grund af konkurser, så medlemstallet nu ligger på cirka 1.350.

- For et år siden kunne jeg juble over et godt resultat for 2017, men gode resultater er desværre ved at være enkeltstående og der går for lang tid imellem dem. 2018 var vel et år på overlevelsesniveau, når vi ser på afregningsprisen. Vi skal kunne overleve på den pris, men der er ikke overskud til en ordentlig honorering af ejer og normalt vedligehold for en gennemsnitlig producent, konstaterede formanden.

- Og resultatet, det er ganske tydeligt. Mange mælkeproduktionsejendomme er til salg, en stor andel af dem på grund af konkurs eller tvangssalg. Det er resultatet af en utilstrækkelig politik fra EU og fra Christiansborg og af manglende rettidig omhu fra vore andelsselskabers side og et uforudset skub fra århundredets tørke i 2018.

Flere omkostninger

Ifølge Kjartan Poulsen har der ikke været megen hjælp at hente hos Arla.

- Det er et ufravigeligt krav fra LDM, at Arla Foods skal afregne danske andelshavere med en pris, som dækker produktionsomkostningerne for – om ikke alle – så i hvert fald 80-90 procent af andelshaverne. Vi skal alle sammen forbedre os hele tiden, det gælder både producenter og mejeri. Producenterne har forbedret sig betydeligt, fremgår det af Seges’ opgørelser, og Arla Foods sparer, men afregningsprisen faldt alligevel i 2018, sagde formanden, der mener, at Arlas forsøg på forbedringer har været at lægge øgede omkostninger over på andelshaverne i form af blandt andet øget fradrag for indtransport, krav om nye tankstudse, øget opbevaringskapacitet og bedre adgangsforhold for tankbilerne.

Alt sammen omkostninger, han vurderer går i nul for andelshaverne, men med en højere afregningspris får Arla til at stå bedre i sammenligningstabellerne med deres europæiske modstandere.

- Vi savner i den grad et mejeri og et repræsentantskab, som fokuserer på tre prioriteringer: afregningspris, afregningspris og afregningspris frem for volumen og eget velbefindende, fastslog han.

Danmarks drænsystem er en stor og vigtig national investering

Dræningen af en stor del af landbrugets arealer har en samlet værdi af 26 milliarder kroner. Det må være et krav til en ny vandløbslov, at vi bevarer værdien af denne nationale investering, mener formanden for Danske Vandløb.

Udfordret med vand på marken?

Konsulent giver bud på de mest almindelige årsager til udfordringer med vand på marken, og kommer med forslag til løsningsmuligheder.

Kalk udfælder tungmetaller og fremmer regnormes aktivitet

Ved kalkning udfældes tungmetaller som aluminium og jern, og jordens porøsitet forbedres, da kalk blandt andet kan influere på dannelsen af mikro- og makroaggregater. Ligeledes påvirkes regnorme positivt af kalkning.

- Hvis vi kunne dræne himlen, så gjorde vi det

Dræningsgrejet er blevet opdateret væsentligt hos SM Entreprenørfirma A/S i Roslev på Salling. Men lige nu er alles fokus på at få bjerget årets høst.

Historiske merudbytter for svampebekæmpelse i vinterhvede

Syv ud af ti landsforsøg i vinterhvede er gjort op, og de foreløbige resultater viser, at de ældre sorter skuffer. Heldigvis finder nye vej og gør det godt. Der er dog en stor variation i merudbytter mellem sorterne.

Går i hegnet med fem blade på kniven

Det er højsæson for hegnsklippere landet over på bagkant af høsten. I Sønderjylland huserer Hans Jørgen Petersen fra Øster-Lindet Maskinstation, og han har nok at se til.

Få styr på overgangsordningen til det nye feriesystem

Overgangsperioden til den nye ferielov træder i kraft allerede den 1. september 2019 og får betydning for alle lønmodtagere – og medfører nye krav for dig som arbejdsgiver.

Lad os få nogle flere digitale skæverter i stalden

Jeg vil vove den påstand, at hvis vi havde de fornødne digitale løsninger og data, så vil vi kunne eliminere en stor del af de heldbaserede resultater.

Kalkning bør igen komme i fokus

Der er frem til 17. september mulighed for at få tilskud på op til 100 procent til rydning og hegn i visse Natura 2000-områder.
Side 1 af 1613 (32249 artikler)Prev1234567161116121613Next