bannerPos

Formand Torben Hansen: - Landbrugspakken blev undermineret

Torben Hansen blev uden modkandidat genvalgt til formand for Gefion. Fotos: Henrik Sieben

Henrik Sieben

Journalist
15-03-2019 12:00
195 ud af Gefions 1.585 aktive medlemmer tog del i generalforsamlingen, hvor formanden fastslog, at landbrugspakken er med til at give optimisme i landbruget.

Formalia var i orden fra begyndelsen, da generalforsamlingen blev skudt i gang onsdag aften i Gefion i Sorø. Formanden Torben Hansen præsenterede indledningsvis de fremmødte for bestyrelsens bud på 14 stemmetællere og dirigent Poul Henrik Prahl.

Ingen sagde formanden imod, stemmetællere og dirigent blev valgt, og få sekunder senere kunne han gå i gang med beretningsaflæggelse foran knapt 300 fremmødte medlemmer, deraf 195 stemmeberettigede, medarbejdere, lands-, regions- og kommunalpolitikere, og gæster.

- Jeg begynder næsten altid min beretning med at sige, at året har været atypisk, og det kan jeg virkelig lægge tryk på denne gang, lød det fra Torben Hansen.

Han berettede videre om et ekstremt vådt efterår 2017, hvorfor der blev sået over 300.000 hektar mindre med vintersæd, og som så gik over til at vi i stedet fik vårafgrøder.

- Vi fik dermed nogle rigtig svage afgrøder, som ikke var ret robuste til at modstå den tørke, vi oplevede i 2018.

Landbrugspakken blev undermineret

Torben Hansen kom også ind på den såkaldte Novana-miljørapport og ikke mindst Berlingskes historie om, at landbruget ikke havde leveret i kvælstofdebatten.

Formanden fandt, at artiklerne ikke havde rod i virkeligheden og mente, at landbruget har leveret mere end politikerne efterspurgte i landbrugspakken.

- Efter Berlingskes artikler med mange politikerkommentarer forsøgte landbruget at komme til orde med læserbreve og tilbud om at stille op til interview, men det ønskede man ikke fra Berlingskes side. Derfor ville vi indrykke annoncer med kommentarer, og selvom vi fik tilsagn om annonce på side 3 i Berlingske, så kunne vi konstatere, at annoncen med forsinkelse blev placeret på side 21.

- Det er ikke tilfredsstillende, lød det fra Torben Hansen, der fandt, at landbrugspakken var blevet undermineret i offentligheden gennem artiklerne i Berlingske og politikernes reaktion derpå.

Samtidig understregede han vigtigheden af landbrugspakken:

- For den er med til at give optimisme, men ja, vi skal også ud og levere på de kollektive virkemidler.

Flere 1000-års hændelser på ti år

Inden formanden så på gennemsnitsindtægterne i de forskellige produktionsgrene slog han fast, at man har været ude for flere 1000-års hændelser indenfor de sidste ti år, som alle har påvirket landbrugets indtjening.

I flæng nævnte han finanskrise og Ruslands importforbud, begge med generelle prisfald til følge, ophør af mælkekvoter, og senest tørken 2018.

- Så jo, vi er udfordret og bliver det ikke mindre med brexit, der måske kommer til at medføre en nedgang i eksporten.

- Vi skal og vi vil være Danmarks bedste landboforening, sluttede Torben Hansen sin beretning.

Debatten kom blandt andet til at handle om BNBO, afstandskrav og erstatninger, grundvandsbeskyttelse, Grønne råd, kloakudledninger, men også om valget til viceformand i Landbrug & Fødevarer, hvor man på østlige øer ikke kunne blive enige om en enkelt kandidat.

To gange regnskab – Gefion og VKST

Regnskabet for Gefion viste et overskud på 1.36 millioner kroner mod 665.000 kroner i 2017, mens regnskabet for rådgivningsselskabet VKST, som drives i fællesskab med DLS, viste et overskud på 3,7 millioner kroner mod 0,1 millioner kroner i VKST’s første leveår, 2017.

Alle medlemmer af de to foreninger får tilbagebetalt 2,5 procent af deres samlede køb i VKST i 2018, mens den resterende del, 1,7 millioner kroner, overføres til de to ejerforeninger, DLS og Gefion, i forholdet 28,6 og 71,4 procent.

Egenkapitalen i Gefion er på knapt 55 millioner kroner og foreningen har 1.585 aktive medlemmer.

Genvalg til formanden

Torben Hansen blev uden modkandidat genvalgt, ligesom der var genvalg til Christian Lerche, Johnni Nielsen, Per Thomasen og Poul Henrik Prahl. Nyvalgt til bestyrelsen blev 27-årige Frank Keinicke Nielsen og Kurt Pedersen. Henrik Karlshøj Madsen opnåede efter flere år i bestyrelsen ikke genvalg, mens Povl Fritzner – der ikke ønskede at fortsætte – takkede af efter at have været med i det lokale bestyrelsesarbejde siden 1987.

Povl Fritzner fortsætter i primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer, som formand for Østlige Øers Landboforeninger og Roskilde Dyrskue.

BL vil debattere natur med økologerne

Bæredygtigt Landbrug arrangerer debat med deltagelse af Økologisk Landsforening i dag på Naturmøde i Hirtshals.

Kalvenotering til debat

På Danske Slagtekalveproducenters sommermøde slap direktøren for Himmerlandskød, Lars Andersen, ikke uden om kritiske spørgsmål fra producenterne.

Landbrugets lavbundsjorder udfordrer klimaet

Jeg er rigtig glad for at se, at erhvervet har besluttet sig for at være en del af løsningen og ikke fremstå som klimaproblemet, skriver Poul Erik Jørgensen.

Stemningen er vendt fuldstændigt

Afregningsprisen er ved at komme på rette kurs, årsregnskabet for et barskt år er landet, og optimismen kan spores. Ifølge chefkonsulent i driftsøkonomi hos Centrovice, Søren Bækholm, er det nu oplagt at få lagt en strategi for den fremadrettede produktion.

DLG opkøber grovvareselskab i Sønderjylland

DLG har opkøbt Hindrichsens Eftf. A/S i Højer ved Tønder. Ejer af Hindrichsen ønsker at gå på pension.

Roedag på Sofiehøj ved Maribo i juni

Forskellige skadevoldere er i søgelyset, når roedagen holdes for alle interesserede.
Side 1 af 1548 (30941 artikler)Prev1234567154615471548Next