Klima og efterafgrøder udfordrer landbruget

Klima og efterafgrøder var blandt emnerne ved generalforsamlingen i Landboforeningen Odder-Skanderborg, hvor 150 dog havde fundet vej til Odder. Hér langede formand Jens Gammelgaard blandt andet ud efter regeringen og dens støttepartier omkring de øgede og fremrykkede krav om efterafgrøder

Omkring 150 var mødt op til generalforsamlingen, der blev holdt på Odder Parkhotel.

GENERALFORSAMLING Landboforeningen Odder-Skanderborg nåede dagen inden de indskærpede corona-udmeldinger at holde sin generalforsamling, der traditionen tro blev holdt på Odder Parkhotel.

Omkring 150 var mødt op til generalforsamlingen, samtidig med, at man forud havde modtaget omkring 30 afbud p.g.a. Corona-frygt.

Formand Jens Gammelgaard startede også med at sige, at man fra bestyrelsens side havde overvejet at aflyse og udsætte generalforsamlingen, men var endt op med at beslutte at holde den som planlagt. En generalforsamling, der fandt sted den 10. marts, dagen før nedlukningen og mødebegrænsningerne, fra statsministeren, der kom dagen efter.

 

Kritik af efterafgrøder

Det startede godt, med en nyslået socialdemokratisk statsminister, Mette Frederiksen, der på sidste års delegeretmøde i Herning fastslog, at ”Danmark er et landbrugsland, og den danske fødevareproduktion er et guldæg”.

Men siden har det, ifølge Jens Gammelgaard, knebet gevaldigt med begejstringen over den socialdemokratiske regering og dens støttepartier.

Især to ministre mener Jens Gammelgaard, i den grad har udfordret landbruget:

- Statsministerens ord er flotte, men når det kommer til vores fødevareminister Mogens Jensen og miljøminister Lea Wermelin ser det anderledes ud, konstaterede Jens Gammelgaard, der uddybede:

-  Det har vi lige mærket med kravet til fremrykning af målrettede efterafgrøder fra 2021 til 2020 med 130.000 hektar, så vi inden 20. august skal så 380.000 hektar målrettede efterafgrøder + de pligtige, husdyr- og MFO-efterafgrøder. Halvdelen af Danmark vil blive dækket af efterafgrøder.

-  Veletablerede efterafgrøder, som ganske rigtigt optager de næringsstoffer, som er tilgængelige i jorden; men det gør en veletableret vintersædsafgrøde jo også. Det kan praktisk ikke lade sig gøre. Det er urealistisk - statistisk set er halvdelen af Danmark ikke høstet den 20. august, hvor efterafgrøden skal være sået, fortsatte Jens Gammelgaard.

Han peger på alternative virkemidler. Ikke mindst minivådområder, som han samtidig må konstatere, at systemet kører meget tungt omkring. Og mange andre virkemidler bør komme i spil:

- Vi skal have indført flere virkemidler til ”værktøjskassen”. Det være sig præcisionslandbrug, mere fleksibilitet i datofrister i reglerne for såning af efterafgrøder. Der bør være bonus for tidlig såning og ikke kun straf for sen såning på grund af vejrlig. Satellitmålinger af biomassen som et alternativ til efterafgrøder. Alle marker skal være grønne i vinterhalvåret, om det er vintersæd, efterafgrøder eller græs er underordnet, det ville være meget enkelt og nemt at administrere, sagde Jens Gammelgaard.

 

Våde klimaforandringer

Efteråret og vinteren 2019 og senest starten på 2020 har budt på massive og rekordagtige mængder af nedbør. Og den megen vand har givet problemer for mange landmænd. Og netop klimaforandringer er landbruget sårbare overfor:

- Sidste år havde vi tørke, forrige år fik vi så meget regn, at vi det kneb at få høsten i hus. I år har det stort set regnet siden september 2019. Vi landmænd bliver hårdt ramt af klimaforandringerne, lød det fra Jens Gammelgaard, der uddybede:

-  Det er en bunden opgave at bremse den globale opvarmning, vi skal bidrage. Hele Danmark skal bidrage. Den klimakamp, der optager danskerne som aldrig før, har vi kastet os forrest ind i. Vi har rakt hånden ud til samfundet og sagt, vi vil være klimaneutrale senest i 2050.

 

Velas varmer i regnskabet

Landboforeningen Odder-Skanderborg, LOS, er en af landboforeningerne bag den nyfusionerede rådgivningsvirksomhed Velas (tidl. hhv. LMO og Centrovice, red.).

Og med en ejerandel agf Velas på syv procent, betyder det, at LOS overskudsandel for 2019 er 863.000 kroner. Som medejer af LandbrugetsHus i Horsens, som Velas har lejet sig ind i, er der yderligere huslejeandel til LOS på 832.000 kroner – altså samlet omkring 1,7 millioner kroner alene fra Velas.

Omsætningen i LOS faldt en smule fra 1,56 til 1,52 millioner kroner i 2019. Årets resultat blev på 583.000 kroner mod 286.000 året før – igen båret af stigende indtægter fra Velas-medejerskabet.

 

Læs også