bannerPos

Danske landmænd har i 25 år hjulpet kolleger i Sydøstasien

Nuværende formand for ADDA, Søren Thorndal Jørgensen, er til daglig chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer indenfor området vand og natur. Foto: ADDA

Jørgen P. Jensen

21-05-2019 10:04
Danske landmænd på studietur til Cambodia og Vietnam blev i 1994 starten på en langsigtet hjælp til kollegerne i de krigshærgede lande.

En gruppe danske landmænd var i 1994 taget på en landbrugsfaglig studietur til noget så usædvanligt som Cambodia i Sydøstasien.

Dengang et yderst krigshærget og forarmet land efter en ufattelig brutal borgerkrig et par årtier tidligere.

- Det var den danske arrangør af landbrugsrejser Niels Dumas-Johansen og hans fransk-vietnamesiske kone, der havde arrangeret rejsen for de danske landmænd, fortæller Søren Thorndal Jørgensen, som i dag er formand for den danske NGO-organisation ADDA, Agricultural Development Denmark Asia.

Rejsegruppen skulle blandt andet besøge en landbrugsskole, PNCA, der lå lidt uden for den cambodianske hovedstad Phnom Penh.

Det viste sig at være en nedslidt skole med utidssvarende undervisning, der mødte de danske landmænd. Undervisningen foregik mest i form af forelæsninger, hvor læreren læste teksten højt, og eleverne tog noter. Praktisk undervisning og øvelser var stort set ikke eksisterende.

Det var borgerkrigen med Khmer Rouge i 1970erne, der havde lukket alle skoler i landet, slået alle lærere ihjel og brændt byerne ned.

Her midt i 1990erne var skolen ganske vist genåbnet, og kineserne havde bygget nye bygninger, men undervisningen var næsten uden effekt.

Vanskelig start

Efter hjemkomsten af de danske landmænd gik en lille gruppe i gang – sammen med Niels-Dumas Johansen og agronom Bodil Engberg Pallesen – med at søge penge hos blandt andet Danida til at hjælpe landbrugsskolen ved Phnom Penh i gang igen.

- Det var ikke let at overbevise Danida om behovet for hjælp. Men det lykkedes ved fælles ihærdighed, og den 1. september 1996 kunne det første fire-årige projekt til udvikling af landbrugsundervisningen sættes i gang på den cambodianske landbrugsskole, fortæller Søren Thorndal Jørgensen.

Der blev nu udstationeret en dansker på skolen derude. Men kort efter kom der uroligheder i landet, og projektet måtte stoppe midlertidigt. Det kom dog i gang igen, og så gik det hurtigt fremad.

Opgraderingen af skolens undervisning og dermed ADDA’s første projekt blev snart en virkelig succes.

- Skolen blev målrettet praktisk landbrugsuddannelse, den fik delvist selvstyre med nye uddannelser og specialer, eleverne strømmede til og forøgede elevtallet mere end fire gange og frem for alt fik man en massiv styrkelse af lærernes kompetencer og skolens ledelse, fortæller Søren Thorndal Jørgensen.

Den første fire-årige projektperiode blev derfor forlænget af Danida med endnu fire år.

Landbrugsskolen blev førende i Cambodia og fik overbygningsuddannelse til bachelor-niveau og uddannelse af landbrugsrådgivere.

- Og i dag har skolen over 1.200 elever, oplyser Søren Thorndal Jørgensen.

Også i Vietnam

Sideløbende med det succesfulde landbrugsskoleprojekt i Cambodia lavede Niels Dumas-Johansen via sin vietnamesiske kone også besøgsrejser for danske landmænd til Vietnam.

- Her kom man blandt andet i kontakt med VNFU, Vietnam Farmers Union, som er landets landboforening. De efterspurgte at komme på genbesøg i Danmark, hvilket Danida bevilligede penge til, fortæller Søren Thorndal Jørgensen.

I 1998 fik man i fællesskab med VNFU beskrevet et vietnamesisk landbrugsprojekt ved Hanoi om integreret planteproduktion med gødning og sprøjtning ud fra oplysning og behov.

- Projektet øgede udbytterne dramatisk, og samtidig kom Vietnam ind i en voldsom økonomisk vækst med stærkt stigende efterspørgsel. Hidtil havde vietnameserne levet meget simpelt – nu kom der virkelig gang i grøntsagssalget overalt.

- I løbet af forholdsvis kort tid fik vi trænet og oplært over 6.000 landmænd i integreret plante- og grøntsagsproduktion, slutter Søren Thorndal Jørgensen.

Danmarks drænsystem er en stor og vigtig national investering

Dræningen af en stor del af landbrugets arealer har en samlet værdi af 26 milliarder kroner. Det må være et krav til en ny vandløbslov, at vi bevarer værdien af denne nationale investering, mener formanden for Danske Vandløb.

Udfordret med vand på marken?

Konsulent giver bud på de mest almindelige årsager til udfordringer med vand på marken, og kommer med forslag til løsningsmuligheder.

Kalk udfælder tungmetaller og fremmer regnormes aktivitet

Ved kalkning udfældes tungmetaller som aluminium og jern, og jordens porøsitet forbedres, da kalk blandt andet kan influere på dannelsen af mikro- og makroaggregater. Ligeledes påvirkes regnorme positivt af kalkning.

- Hvis vi kunne dræne himlen, så gjorde vi det

Dræningsgrejet er blevet opdateret væsentligt hos SM Entreprenørfirma A/S i Roslev på Salling. Men lige nu er alles fokus på at få bjerget årets høst.

Historiske merudbytter for svampebekæmpelse i vinterhvede

Syv ud af ti landsforsøg i vinterhvede er gjort op, og de foreløbige resultater viser, at de ældre sorter skuffer. Heldigvis finder nye vej og gør det godt. Der er dog en stor variation i merudbytter mellem sorterne.

Går i hegnet med fem blade på kniven

Det er højsæson for hegnsklippere landet over på bagkant af høsten. I Sønderjylland huserer Hans Jørgen Petersen fra Øster-Lindet Maskinstation, og han har nok at se til.

Få styr på overgangsordningen til det nye feriesystem

Overgangsperioden til den nye ferielov træder i kraft allerede den 1. september 2019 og får betydning for alle lønmodtagere – og medfører nye krav for dig som arbejdsgiver.

Lad os få nogle flere digitale skæverter i stalden

Jeg vil vove den påstand, at hvis vi havde de fornødne digitale løsninger og data, så vil vi kunne eliminere en stor del af de heldbaserede resultater.

Kalkning bør igen komme i fokus

Der er frem til 17. september mulighed for at få tilskud på op til 100 procent til rydning og hegn i visse Natura 2000-områder.
Side 1 af 1613 (32249 artikler)Prev1234567161116121613Next