bannerPos

Tjekkiet er som første land i verden sluppet af med afrikansk svinepest

Anders Nørgaard i går formiddags i det sydlige Tjekkiet blandt slagtesvinene på FirstFarms staldanlæg, hvor der årligt produceres 75.000 slagtesvin. Foto: Anders Nørgaards mobiltelefon

Jørgen P. Jensen

Journalist (Planter og udland)
02-04-2019 08:30
EU-kommissionen har for kort tid siden meddelt Tjekkiet, at landet efter to års målrettet indsats nu igen har status af ASF-frit land. Vurderingen er, at det især er bekæmpelsen af vildsvin kombineret med høj biosecurity på de tjekkiske svinefarme, der har virket.

Europa-Kommissionen meddelte onsdag den 13. marts, at Den Tjekkiske Republik har formået at slippe af med afrikansk svinepest.

Det oplyser de statslige veterinære myndigheder i Tjekkiet, som den tjekkiske avis, Sputnik, har talt med i den anledning.

- Vi har først og fremmest fulgt retningslinjerne fra EU om forebyggelse af spredning af afrikansk svinepest. Men vi er også gået videre end disse anbefalinger, fortæller Peter Majer fra veterinærmyndighederne til den tjekkiske avis.

Særlig indsats mod vildsvin

Det har især været en intens bekæmpelse af vildsvin, som myndighederne tillægger afgørende betydning ifølge Peter Mayer.

- Alle forebyggende tiltag har hele tiden været diskuteret med vores samarbejdspartnere i form af jægerorganisationer, lokale myndigheder og virksomheder samt ikke mindst politi og brandvæsnet, der alle har deltaget i bekæmpelsen af vildsvin.

De tjekkiske myndigheder har yderligere opstillet en liste med 40 forebyggende tiltag.

- Det har blandt andet været opstilling af elektriske hegn med en særlig afskrækkende lugt for vildsvin ved højrisiko-områder samt jagt og fældefangst på vildsvin.

- Og for at motivere jægere til at afskyde og fjerne døde vildsvin er der blevet udbetalt en dusør for hvert dødt vildsvin.

Længere end andre lande

Peter Mayer er også af den opfattelse, at de tjekkiske veterinærmyndigheder er gået betydeligt videre end andre lande i forebyggelsen og bekæmpelsen af smittespredningen.

- Det er for eksempel med opsætning af hegn, afgrænsning af angrebne steder, krav om høj biosecurity overalt og politiets nedskydning af vildsvin.

På spørgsmålet om de tjekkiske forskere forventer at finde en vaccine mod afrikansk svinepest, så arbejdes der på sagen.

- Vi indgår i den internationale forskning for at finde en forebyggende vaccine til husdyrbesætninger. Det er derimod ikke en behandling af syge dyr, vi forsker efter, siger Peter Mayer.

Den menneskelige faktor

De tjekkiske veterinærmyndigheder understreger imidlertid, at der fortsat er risiko for at bringe ASF-smitte ind i Tjekkiet.

- Der er som bekendt andre smitteveje end med vildsvin. Og vi anser spredning med mennesker som den største risiko i form af medbragt kød, der også vurderes som årsagen til de første udbrud af ASF i Tjekkiet i juni 2017.

Peter Mayers konklusion er derfor, at forebyggelsesindsatsen mod ASF fremad skal målrettes personer, der kommer fra smittede lande og områder.- Sammen med en intensiv biosecurity ude på de enkelte svinefarme skal kontrol og oplysning om risikoen for smittespredning via kød og madvarer intensiveres, slutter den tjekkiske veterinærmand.

Interesse for ny uddannelse til produktionsleder

Der er god interesse for den nye uddannelse ”Produktionsleder+” som Grindsted Landbrugsskole udbyder i samarbejde med Sagro.

Lille israelsk foderblander med stor kapacitet

Israelske RMH er klar med en ny selvkørende foderblander, der trods sine beskedne 14 kubikmeter kan læsse, blande og udfodre 56 kubikmeter i timen.

Næstformand i L&F inviterer kontroversiel veganer ind i sin svinestald

Manden bag flere ulovlige indtrængninger i svinestalde, Henrik Vindfeldt, stifter af Veganerpartiet, er blevet inviteret på besøg i stalden hjemme hos Landbrug & Fødevarers næstformand, Asger Krogsgaard.

Afgørelse om sprøjteforbud i Beder skal en tur i retten

Landbrug & Fødevarer har som ventet taget næste skridt i sagen om Aarhus Kommunes sprøjteforbud i Beder. Organisationen indbringer nu Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, der stadfæstede forbuddet, for retten.

Maskinhandler: - Det er købers marked

Hos Kragmann A/S kan man lige nu finansiere sit maskinkøb til en negativ rente på 0,48 procent p.a. Ifølge maskinhandleren er markedet også på andre parametre attraktivt lige nu, hvis man skal have maskinparken opdateret.
Side 1 af 1568 (31357 artikler)Prev1234567156615671568Next