Nu skal dyrlægen udelukke heste fra konsum via en app

Nu er en ny app til udelukkelse af heste fra konsum klar til brug for dyrlæger.

Den nuværende procedure for registrering af udelukkelse af heste fra konsum bliver afløst af en app-løsning. Ved udelukkelse af heste fra konsum har det indtil nu været sådan, at dyrlægen har registreret udelukkelsen i hestepasset. Dernæst har hesteejeren sendt passet ind til Seges Heste for at få opdateret hestens konsumstatus i Hestedatabasen.

Fremover skal dyrlægen både registrere behandlingen i hestens pas og via den nye app »Seges Vet App«, når dyrlægen behandler en hest med et lægemiddel, der udelukker hesten fra konsum. Det oplyser Fødevarestyrelsen i en faglig nyhed målrettet dyrlæger.

Ved at benytte »Seges Vet App« sikres det, ifølge Fødevarestyrelsen, at oplysningerne om hestens konsumstatus registreres direkte og hurtigt i CHR (Centrale Husdyrbrugsregister).

Dyrlægen skal bruge appen både ved midlertidig og permanent udelukkelse af en hest fra konsum, hvor registreringen skal foretages i appen senest 24 timer efter behandling af hesten.

Samtidigt skal dyrlægen fortsat også registrere behandlingen og dermed udelukkelsen af hesten fra konsum i selve hestepasset, som hidtil. Registreringen via appen betyder, at ejeren fremover ikke skal indsende passet til Seges Heste. Det er således dyrlægen, der fremover alene har ansvaret for opdateringen af hestens konsumstatus.

Læs også