Sådan bliver du helt høstklar

Renholdelse af mejetærsker for at undgå ildspåsættelse, og indstilling af tærskeværk er to ting man skal være særligt opmærksom på, lyder det fra planteavls- og oplandskonsulent Lars Åge Klausen fra Agrovi.

Det er 142 år siden, at vi sidst har haft så tør og solrig en sommer, som tilfældet er i år. Det betyder landet over knastørre marker, og i den sammenhæng opfordrer planteavls- og oplandskonsulent i Agrovi Lars Åge Klausen, til største forsigtighed, når der skal høstes:

- Vi skal tage risikoen for brand meget alvorligt og sørge for at få renset og dermed holde mejetærskeren så ren som muligt. Det er en af de bedste måder til at modvirke brand.

Videre kan der kun opfordres til at man har ildslukningsudstyr med, for at begrænse skadernes omfang, hvis uheldet skulle være ude.

 

Kig på indstillingerne igen og igen

- Høst er også lig med indstilling af mejetærsker lyder det videre fra Lars Åge Klausen: - Jeg tror, med den tørke vi har haft, og ud fra det vi kan se i markerne nu, at mange vil opleve marker med mange små kerner, mens man nok ikke skal forvente, at afskallede kerner bliver et problem i år, - men måske snarere knækkede kerner.

- Når man går i gang med at høste skal man hele tiden være meget opmærksom på, hvad der ligger på jorden bag maskinen og indstiller mejetærskeren derefter: Er aksene tærsket rene og er der spild af kerner? Vær også opmærksom på, hvad der ligger i tanken. Ligger der afskallede, knækkede eller bugsprængte kerner, og er der hele aks, der ikke er tærsket.

- Når det er sagt, så betyder det også, at man skal agere efter det man ser og oplever. Det kan derfor godt være, at man skal skifte indstilling af maskinen flere gange i løbet af den tid, man bruger i døgnet på at høste. Måske skal man også skifte indstilling, når man er kørt fra en mark til en anden, selvom de ligger op ad hinanden.

Når Lars Åge Klausen nævner døgnet og ikke dagen skyldes det forventning om et atypisk høstforløb: - I et normalt år venter man med at gå i gang med at høste til sidst på formiddagen og så kører til duggen falder om aftenen. Sådan bliver det formentlig ikke i år, hvor alt er knastørt. Der kan nogle med fordel begynde meget tidligt om morgenen, eller sidst på natten, da duggen kan være med til at holde »sammen« på kernerne og give et bedre høstflow. Dermed kan det nogle steder også blive nemmere at tærske eksempelvis byggen ren og modvirke stakrester.

Konsulenten siger videre, at det for mange i år vil være en god idé at presse halm om natten eller tidligt morgen: - Dermed kan man modvirke at smadre halmen ved presning, da stråene så, grundet duggen, kan være mere elastiske.

Læs også