Spar på halmen

Med udsigt til en høst uden ret meget halm, opfordres der til ændrede vaner i såvel markbruget som husdyrproduktionen.

- Det tørre vejr i indeværende vækstsæson bevirker, at der er udsigt til en kraftig reduceret halmhøst i år. Vi må derfor appellere til, at intet halm snittes på marken i år, men bjærges til gavn for husdyrproducenterne.
Sådan lyder opfordringen fra kvægkonsulent Laurits Rasmussen, Centrovice, i en meddelelse, hvor han samtidig peger på, at der for de fleste kvægbrugere kan være grund til at gøre op med de hidtidige vaner for brug af halm både til strøelse og i fodringen frem til næste års høst.
Halm til strøelse kan i en vis udstrækning erstattes med andre tørre strømidler i staldene – især i sengestaldene. I dybstrøelsessystemer, hvor man normalt ikke har dyrene på græs, kan man, såfremt der ligger en græsmark i rimelig afstand fra stalden, spare halm ved lukke dem på græs i kortere eller længere perioder og afskære adgangen til dybstrøelse, når vejrliget tillader det.
- Halmforbruget kan mange steder reduceres i forhold til normalt, hvis opstaldning og fodring gribes anderledes an frem til næste høst, påpeger Laurits Rasmussen.


Læs mere i ugens tema om høst i LandbrugFyn

Læs også