Et gebyr som alle gerne vil undgå

Det er afgørende for landbruget og Dakas image, at døde dyr hentes, inden de går i forrådnelse.

Ved årsskiftet indførte Daka SecAnim et forhøjet fordærvelsesgebyr. Ifølge virksomheden skete det for at motivere til hurtigere tilmelding af døde dyr.

Målet er, pointerer man fra Daka, at hente dyrene inden de går i forrådnelse og begynder at lugte.

- Det er afgørende for landbruget og Dakas image. Daka skal ikke tjene penge på dette, og kanaliserer de forøgede indtægter videre til forebyggende arbejde. Derfor vil vi også gøre, hvad vi kan, for at landmændene kan undgå gebyret, pointeres det. 

Lugt og døde dyr er kommet i fokus

Små mængder fordærvede råvarer accelererer forrådnelsen betragteligt gennem hele processen i håndteringen af døde dyr. Det har både lugt- og kvalitetsmæssige konsekvenser. Specielt i og omkring fabrikken i Randers giver lugt store udfordringer i forhold til det lokale image.

- Opbevaringen af de døde dyr er ikke bare et lugtproblem. Afhentningspladserne er også kommet under konstant angreb fra interesseorganisationer, som ser måden, hvordan de døde dyr håndteres og opbevares, som et spejl på hvordan produktion af husdyr foregår på ejendommen generelt.

- Disse udfordringer er vi sammen med landmændene nødt til at sikre ikke opstår, lyder det fra Jesper Visby, transportchef hos Daka SecAnim. 

Allerede sidste sommer kørte Daka en informationskampagne med fokus på tilmeldingsmønster, som blev fulgt op med individuel rådgivning på NutriFair 2020.

- Det har desværre ikke haft en målbar effekt. Så nu forsøger vi med det næste værktøj i kassen, som altså er et forhøjet fordærvelsesgebyr, pointeres det.

Når man som landmand tilmelder et dødt dyr, betaler man for det, som Daka henter, og ikke per stop. Det er et setup, som skal sikre, at det ikke kan betale sig at samle til bunke.

- Vi har næsten 2.000 stop om dagen, og derfor kan vi med en hurtig tilmelding planlægge meget effektive ruter. Hurtig afhentning er afgørende for, hvor råddent dyret når at blive, ikke mindst i sommermånederne, forklarer transportchef Jesper Visby.

Kan ikke køre i weekenden

Daka afhenter kun i ekstraordinære situationer i weekenden, f.eks. i forbindelse med helligdage. Derfor kan nogle af dyrene, der tilmeldes f.eks. fredag, godt risikere at ligge weekenden over.

- Af hensyn til vores omgivelser ved fabrikken i Randers, er det desværre ikke muligt for os at praktisere weekendindsamling og drift. Så også af denne grund er det umådelig vigtigt, at alle døde dyr i ugens løb tilmeldes hurtigt, og, derfor kan indsamles hurtigt, så så lidt som mulig, ligger over i weekenden, siger Jesper Visby.

Det betyder også, at hvis der »samles til bunke« til om fredagen, har Daka ingen chancer for at få ryddet ordentligt op, inden man af ovennævnte årsager må stoppe for weekenden.

jll@effektivtlandbrug.dk

telefon 63 38 25 48

 

Sådan undgår du gebyret

Målet er ikke at udskrive gebyrer, men at få hentet dyrene hurtigere, fastslår Daka. Derfor anbefaler Daka en række tiltag, som kan være med til at sikre, man kan undgå gebyret. 

Når dyret er konstateret dødt, flyttes det ud på afhentningspladsen og tilmeldes. Også i weekenden

Følg lovgivningen for tilmelding senest 24 timer efter dyret er dødt

Opbevar dyrene på køl, hvis det er muligt

Placer din afhentningsplads i skygge, og hold den tør og ryddet

Indfør daglige rutiner for håndtering og tilmelding af døde dyr

Du betaler kun for det, Daka henter.

 

Læs også