Vil stoppe tilskud til maskinel afgræsning

Det er langt mere skånsomt for sårbar natur at lade køer afgræsse disse i stedet for maskiner. Derfor stopper Landbrugsstyrelsen nu tilskud til maskinel rydning af tilgroede arealer i landets nationalparker og på overdrev. Det oplyser Landbrugsstyrelsen. Det sker fordi man ønsker at promovere rydning ved hjælp af køer.

- Sidste år udvidede vi tilskuddet til rydning af lysåbne arealer som enge, heder og overdrev til også at gælde i nationalparkerne og på visse overdrev. Den udvidelse trækker vi nu tilbage. Vi må konstatere, at maskinel rydning kan skade den natur, som vi netop ønsker at passe på og få til at trives, forklarer Mads Kolte-Olsen, der er enhedschef i Landbrugsstyrelsen.

Ændringen fremgår af en bekendtgørelse, som nu er i offentlig høring frem til 12. august. Ordningen åbner til oktober, og der er 25,6 millioner kroner i puljen. 75 procent af tilskuddet er finansieret af EU. Der er dog få særligt udpegede Natura 2000-områder, hvor styrelsen giver tilskud til rydning. Alle andre steder er det græssende kvæg, der skal vise vejen frem.

Læs også