Stort jordfordelingsprojekt blev en succes

62 nordjyske landmænd med 878 hektar jord opnår massive besparelser ved at samle deres marker i et jordfordelingsprojekt.

Opbakningen var stor, da 32 landmænd og landinspektørfirmaet LE34 i sin tid gik sammen om jordfordeling i Østvendsyssel – så stor, at flere hurtigt kom til. I alt endte 62 landmænd med 878 hektar jord med at få samlet deres marker til gavn for både forretningen og klimaet.

Jens Eigil Hermansen, der sammen med sin søn og svigersøn driver en kvægfarm og derudover også dyrker afgrøder til salg, er en af de mange landmænd, der sparer såvel tid som penge på grund af jordfordelingen.

- Vi har solgt 56 hektar, der lå 8 kilometer væk, og fået 55 tilbage, der kun er to kilometer væk. Dermed sparer vi mindst 70.000 kroner om året i transport af majs, græs og gylle, og når vi medregner besparelsen i tid og arbejdsløn, sparer vi nok 100.000 i alt. Det gør vores hverdag nemmere, og vi generer heller ikke omgivelserne så meget ved at køre på vejene, så der er mange fordele, siger Jens Eigil Hermansen.

Tror på øget behov

Ulrik Lunden, der driver landbruget Store Bouet & Overgård, er den landmand, der har haft flest hektar med i jordfordelingen. Han mener, behovet for denne form for jordfordeling stiger i fremtiden.

- Dansk landbrug gennemgår en kraftig strukturudvikling, og i takt med konsolideringen af bedrifter, der finder sted, vokser behovet for jordfordeling, der er understøttet fra statens side. For at få det til at gå op i en højere enhed i et større område kræver det nemlig maksimal uvildighed og velvilje fra både myndigheder og finansieringsinstitutter samt flid og dygtighed fra landinspektørerne og ikke mindst tålmodighed fra alle involverede, siger Ulrik Lunden.

Jordfordelingsprojektet er blevet gennemført med økonomisk tilskud fra den såkaldte Tørkepakke, der blev vedtaget efter den tørkeramte sommer i 2018.

Læs også