Samlet svinebranche vil gå sammen om 2050-vision

Danske Svineslagterier, Landbrug & Fødevarer Svineproduktion og Landsforeningen af Danske Svineproducenter går sammen om at udvikle en vision for erhvervet i 2050.

Formand for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion, Erik Larsen (øverst til venstre), formand for Danske Svineproducenter, Kim Heiselberg (til højre), og formand for Danske Slagterier, Asger Krogsgaard, er gået sammen om at udvikle en vision for den danske svinebranche for 2050.

- Vi mener, det er vigtigt, at vi som branche får sat os nogle ambitiøse mål. Derfor går vi nu sammen om at definere en 2050-vision.

Sådan lyder det fra formand for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion, Erik Larsen, i en fælles pressemeddelelse fra Landbrug & Fødevarer, Danske Slagterier og Danske Svineproducenter. Det sker i en udmelding om, at de tre parter indleder et samarbejde om, hvordan erhvervet skal udvikle sig frem mod 2050.

Flere af landbrugets største virksomheder har for længst meldt ud, at de går efter at blive såkaldt klimaneutrale inden 2050. Landbrug & Fødevarer har også tidligere meldt ud, at målsætningen for et klimaneutralt landbrug hedder 2050.

Omfattende udvikling

Om det nye samarbejde, lyder det, at det er målet, med en kommende ny fælles vision at sikre, at erhvervet fortsat udvikler sig, så danske grise i 2050 stadig efterspørges som nogle af verdens bedste.

- Vi vil gerne have et moderne erhverv, der er økonomisk bæredygtigt i balance med både natur, klima, dyrevelfærd og vores omverden, påpeger Erik Larsen og tilføjer:

- For 30 år siden havde vi ikke gylletanke, løse søer og digitalt styrede maskiner. På samme måde vil de næste 30 år byde på en omfattende udvikling, som vi skal være åbne for.

Erhvervet fremtidssikres

Kim Heiselberg, formand for Landsforeningen for Danske Svineproducenter, mener, at det fremtidssikrer erhvervet at lave et bredt samarbejde i sektoren.

- Det er naturligt, at vi går sammen om at sætte langsigtede mål for vores sektor– fra ejerformer og arbejdskraft til klima, dyrevelfærd og kvalitet. Det er vigtigt, vi kan stå sammen om fremtiden, siger han.

Fra Asger Krogsgaard, formand for Danske Slagterier, lyder det, at der bliver brug for store investeringer, massiv digitalisering og omstilling i branchen.

- Det kræver, at vi står sammen i en stærk og sammenhængende værdikæde. Derfor er jeg utrolig glad for, at hele branchen er med på initiativet og visionsarbejdet.

Læs også