Biogas Danmark glæder sig over aftale

Biogas Danmark er godt tilfredse med, at et politisk flertal har afsat 700 millioner kroner til afgiftsfritagelse af biogas i perioden 2024-2030.

Brancheorganisationen Biogas Danmark er glad for, at aftalen om grøn skattereform lægger op til at undersøge, om det er muligt at fritage biogas for CO2-afgift, hvis en virksomhed køber et såkaldt oprindelsescertifikat. Samtidig er der afsat 700 millioner kroner til afgiftsfritagelse af biogas i perioden 2024-2030.

- Aftalen slår fast, at biogas spiller en central rolle i den grønne omstilling af især industrien i Danmark. Biogas kan nedbringe vores udledninger her og nu, navnlig i den tunge transport og de dele af industrien, hvor elektrificering ikke er et reelt alternativ. Derfor er vi glade for, at aftalepartierne har besluttet, at virksomheder naturligvis skal belønnes, når de træffer et grønt valg, siger Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark.

De nye certifikater skal i givet fald kun gælde ustøttet biogas.

Læs også