Klima får stigende betydning for landbrugets hverdag

Politikernes og samfundets krav til klima og bæredygtighed vil stige og blive dyr i de kommende år – men byder også på muligheder for landbruget, lød et af budskaberne ved en klima- og bæredygtighedskonference forleden på Skarrildhus ved Kibæk syd for Herning.

Fuldt hus i konferencesalen ved Klima- og Bæredygtighedskonferencen forleden på Skarrildhus, der var arrangeret af Sagro, Holstebro-Struer Landboforening, Herning-Ikast Landboforening, Familielandbruget VEST-Jylland, Jysk Landbrug og Sydvestjysk Landboforening.

Katrine Storgaard, Marketing Sustainable Lead hos Daka Denmark A/S, talte om klima og bæredygtighed i relation til Daka´s aktiviteter, omdømme og placering i den dagsorden. Kristian Karlshøj, landmand, herregården Asumgaard, fortalte om, hvordan bæredygtighed er blevet indarbejdet i bedriften og familiens hverdag.

KLIMA ”Collective Impact” stammer fra USA, men er et begreb, som danske landmænd, lodsejere og andre også kommer til at stifte bekendtskab med nu og årene frem.

Collective Impact er en ny arbejdsform til at løse fælles udfordringer i fællesskab. Med Collective Impact arbejder alle, der bør og kan, sammen hen imod en række fælles, langsigtede og målbare mål. Det handler om at skabe forandring, der både kan ses og mærkes blandt andet omkring jordfordeling.

Formand for Collective Impact – Det åbne land, Søren Møller var blandt indlægsholderne i forbindelse med klima- og bæredygtighedskonferencen forleden på Skarrildhus nær Kibæk i Midtjylland.

 

Parterne i Det åbne land som dobbelt ressource arbejder sammen om, hvordan man sikrer, at brugen af det åbne land gavner landbrug, klima, natur og vandmiljø og samtidig skaber bedre muligheder for attraktive landdistrikter og friluftsliv. Målet er at skabe løsninger, hvor interesserne mødes - på tværs af sektorer, nationale og lokale interesser og med langsigtede mål.

 

Fokus på kommende jordreform

 

Og det handler for landbruget om at finde sig selv i en fremtid, hvor klima- og bæredygtighed i stadig stigende grad vil være dagsordenen.

 

Søren Møller gennemgik den fælles vision omkring en jordbrugsreform, der efter planen skal iværksættes i Danmark i 2022, og hvor udtagning af landbrugsjorde spiller en central rolle.

 

Og Søren Møller noterer sig i den forbindelse, at statsminister Mette Frederiksen (S) også ved flere lejligheder har udtalt sig omkring en jordreform og understreget, at landbruget er et både vigtigt og nødvendigt erhverv for Danmark

 

- Vi kommer til at investere milliarder i klimaet og i landskabet de kommende år. Det er meget dyrt, men også en kæmpe mulighed, konstaterede Søren Møller, der samtidig understregede, at det bliver en stor udfordring og et stort problem, hvis det ikke afbalanceres og alle virkemidler kommer med.

 

-  Kamp om pladsen og modstridende interesser skal afløses af multifunktionel jordreform, konkluderede Søren Møller.

 

Image og ny agenda

Klima og bæredygtighed fylder også mere hos virksomheden Daka, hvor den marketing og bæredygtighedsansvarlige for virksomheden, Katrine Storgaard, var blandt indlægsholderne på konferencen.

-  Vi vil gerne være kendt for andet end døde dyr, lød det med et smil fra Katrine Storgaard, der derefter gennemgik den større klima- og bæredygtighedsrejse, som Daka er taget på og hvor innovation sætter ny agenda og skal ændre virksomhedens image i en klima- og bæredygtig retning.

-  Vi kunne se, at mange af vores kunder havde en bæredygtig agenda og ved dialog med kunderne blev de gode historier skrevet og formidlet ud, fortalte Katrine Storgaard.

-  Agendaén er vidensdeling – det handler om at få rigtig mange med på dagsordenen og blive ambassadører for klima- og bæredygtighed, fortsatte hun.

Katrine Storgaard gav også eksempler på hvordan man internt i Daka har set på det klimaaftryk man sætter, og hvor selv mindre tiltag har været vigtige. Som eksempel brug af bedre handsker flere gange i stedet for engangshandsker, bekæmpelse af mus med ugler i stedet for at bruge gift, og deltagelse i udarbejdelsen af en kogebog i samarbejde med professionelle kokke, hvor man giver tips til bedre udnyttelse af råvarer.

 

Bæredygtighed på

bedriftsniveau

På herregården Asumgaard i Vestjylland er bæredygtigheden blevet en del af hverdagen, som et naturligt element i det daglige virke. Landmand Kristian Karlshøj tror på bæredygtighed som en forudsætning for fremtidige forretninger og som et af fundamenterne for landbrug.

Det gav han eksempler på i forbindelse med gårsdagens konference på Skarrildhus.  Alt fra minimering af støj, hensyn til naboer, fokus på maskinbrug- og behov – hvor traktor nummer to og tre er blevet erstattet af mindre ATV-køretøjer, blot for at hævne nogle.

-  Vi tror rigtig meget på, at alt hvad vi laver, skal være bæredygtigt – altså noget som vil kunne forny / gentage sig selv - der både når vi tænker miljø, medarbejdere, økonomi, produktioner af energi, husdyr, planter og alt andet vi foretager os….. og så går vi meget op i, at vi skal have en god og spændende hverdag, så vi har lyst til at komme på arbejde i morgen – det er nemlig også bæredygtighed, lød det fra Kristian Karlshøj, der gennemgik Asumgaard bæredygtighedshjul, der omfatter økonomi, talentudvikling, CSR, bærende driftsgrene, iværksætteri, og omgivelserne.

 

 

 

Collective Impact

Det åbne land som dobbelt ressource

 

 

Vision:

 

I 2022 iværksættes en stor jordreform i Danmark, som vil rulle hen over landskabet i løbet af en årrække. Jordfordeling, der gennemføres ud fra multifunktionelle hensyn, vil være et centralt redskab. Reformen er den største reform siden landboreformerne for 200 år siden, og vil skabe høj grad af enighed om brugen af det åbne land mange år frem.

 

Deltagere:

-      Bæredygtigt Landbrug

-      Dansk Ornitologisk Forening

-      Danmarks Naturfredningsforening

-      Danmarks Jægerforbund

-      Danmarks Sportsfiskerforbund

-      Dansk Skovforening

-      DGI

-      Friluftsrådet

-      KL

-      Landbrug & Fødevarer

-      Landditreikternes Fællesråd

-      Realdania

-      Økologisk Landsforening

Læs også