bannerPos

L&F-direktør: Klimaudfordringerne giver store muligheder for dansk fødevareproduktion

- Vi er enige i, at vi skal blive endnu bedre til at producere bæredygtigt kød, men vi skal også hele tiden minde forbrugerne om, at man allerede kan bidrage til en klimaeffektiv produktion ved at se efter det danske flag i supermarkedet, pointerer Anne Arhnung, adm. direktør i L&F.

Jacob Lund-Larsen

Chefredaktør
10-08-2019 10:12
Med visionen om et klimaneutralt fødevareerhverv senest i 2050 skaber vi både endnu mere bæredygtige fødevarer i Danmark, ligesom vi kan levere knowhow og teknologi til andre lande, vurderer Landbrug & Fødevarers topchef Anne Arhnung.

Der skal ske betydelige forandringer i den måde, hvorpå verden producerer fødevarer og i øvrigt udnytter planetens arealer. Det mener FN, som i en specialrapport offentliggjort i denne uge via sine klimaeksperter i det såkaldte IPCC-panel slår alarm.

Panelet har set på menneskets udnyttelse af jordens landareal til fødevareproduktion. Og man det understreges i rapporten, at produktionen har medført øgede globale udledninger af drivhusgasser, tab af naturlige økosystemer og faldende biodiversitet.

Ifølge panelet er 22 procent af den samlede mængde af drivhusgasser, der blev udledt til atmosfæren mellem 2007 og 2016, fra jordbrug.

Panelet anerkender også i rapporten, at store arealudvidelser inden for landbrug og skovbrug samt øget produktivitet har understøttet fødevaresikkerheden for en stadig stigende befolkning på Jorden.

Hvad kan vi gøre

På den baggrund har avisen bedt adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, Anne Arhnung, om at vurderer perspektiverne i rapporten set med danske landbrugsbriller.

Hvad kan danske landmænd bruge FN’s rapport til i forhold til evt. selv at etablere en (mere) bæredygtig produktion?

- De danske landmænd skal fortsætte med at udvikle og bruge de klimatiltag, som de allerede er gang med. F.eks. at komme fedt i foderet til køer, så man reducere deres udledning af metan. At udnytte den nye teknologi til at lave præcisionslandbrug. Eller lave hyppig gylleudslusning fra stalden, så man reducere sin udledning af lattergas. Og hele tiden optimere og udvikle sig, så man finder nye og endnu bedre løsninger.

I L&F er vi klar med flere løsninger. Vi har i partnerskab med Danmarks Naturfredningsforening opfordret til at udtage de kulstofrige lavbundsjorde via frivillige aftaler med lodsejere. Det kan reducere landbrugets klimaaftryk med 10 procent.

- Sammen med en række andre aktører har L&F lanceret projektet SkyClean, som ved at pyrolysere halm og fiberfraktionen fra gylle kan lave bæredygtigt flybrændstof og biokul, og har potentiale til at halvere landbrugets klimaaftryk. Men det kræver prioritering og investering fra politikerne, pointerer Anne Arhnung.

10 milliarder i 2050

Hvor ser du Danmarks største klimabidrag i fødevareproduktionen? Og hvor skal vi forbedre os herhjemme?

- Vi står med en stor mulighed for at levere danske løsninger på en af vor tids vigtigste globale udfordringer. Med visionen om et klimaneutralt fødevareerhverv senest i 2050 skaber vi både endnu mere bæredygtige fødevarer i Danmark, ligesom vi kan levere knowhow og teknologi til andre lande.

Det kræver et samarbejde med hele Danmark. Både på staldgangene, på universitetsgangene og på de bonede gulve på Christiansborg, skal der investeres og forskes.

10 milliarder munde skal mættes i 2050. Samtidig vokser den globale middelklasse. Det betyder, at efterspørgslen på både animalske- og vegetabilske fødevarer stiger markant.

Vi skal finde ud af, hvordan vi imødegår den efterspørgsel og tager hensyn til klimaet. Danmarks vigtigste bidrag må derfor være at investere endnu mere i forskning, ny teknologi og nye metoder, så vi hurtigst muligt finder veje til en klimaneutral fødevareproduktion, vurderer L&F-direktøren.

Dansk fyrtårn

Over for DR pointerer professor Jørgen E. Olesen, AU, at øget effektivitet er en af vejene for verdens fødevareproducenter. Men han påpeger samtidig, at der mangler basal landbrugsviden i verden – ikke mindst hos mikrolandbrugene i udviklingslandene. Er det en forretningsmulighed for dansk landbrug – herunder for Seges?

- Ja. Det danske fødevareerhverv skal være et fyrtårn, der viser andre lande, hvordan vi skaber en mere klimaeffektiv fødevareproduktion. Vi har arbejdet i årtier med innovation, avl, teknologi og metoder for at forbedre vores effektivitet.

Det har bl.a. betydet, at en gennemsnitlig dansk malkeko leverer 100 pct. mere mælk om året, end den gjorde for 30 år siden.

- Det danske fødevareerhverv skal være et fyrtårn, der viser andre lande, hvordan vi skaber en mere klimaeffektiv fødevareproduktion. Vi har arbejdet i årtier med innovation, avl, teknologi og metoder for at forbedre vores effektivitet

Anne Arhnung, adm. direktør L&F

Det gør, at vi i Danmark allerede har en stor viden om, hvordan vi producerer fødevarer klimaeffektivt. Og vi er i gang med at etablere partnerskaber, som blandt andet handler om at udbrede den viden til udviklingslande.

Køb dansk kød

Mange, herunder Greenpeace, taler vedholdende om, at vi skal skære i vores kødforbrug. AU har lavet en rapport, som viser, at alkohol, kaffe, te, sødesager m.m. udgør 28 procent af det samlede, danske klimaaftryk for fødevarer. Har man stirret sig lidt blind på kød i klimadebatten?

- Vi er enige i, at vi skal blive endnu bedre til at producere bæredygtigt kød, men vi skal også hele tiden minde forbrugerne om, at man allerede kan bidrage til en klimaeffektiv produktion ved at se efter det danske flag i supermarkedet.

I stedet for at tale om reduktion af den animalske produktion, er det langt mere interessant at finde ud af, hvordan vi imødegår den stigende, globale efterspørgsel klimaeffektivt.

Der er mange positive elementer i rapporten. Blandt de løsninger, som rapporten nævner, er at udtage lavbundsjorde og bekæmpe madspild. Begge dele er som taget ud af erhvervets egne visioner, slutter Anne Arhnung.

NutriFair 2020 får øget fokus på jagt og biogas

Arrangørerne bag næste års NutriFair-arrangement afslører nu, at der kommer et nyt område med fokus på jagt. Derudover får messen også stort fokus på biogas.

Mejeriforeningen sparker gang i klimadebat

Mejerisektoren vil være klimaneutral i 2050. Skal det mål nås, kræver det en indsats fra hele værdikæden, lyder det fra Mejeriforeningen. Derfor samler Mejeriforeningen nu politikere, forskere, organisationer, virksomheder og landmænd til debat om, hvordan man kommer frem til de rigtige løsninger og målsætninger for landbruget.

Slik eller vin fra Tyskland? – så husk afgifterne

Det kan være fristende at køre en tur til Tyskland for at hente chokolade, slik, vin eller spiritus til julefrokosten med medarbejderne. Det er nemlig ofte billigere end her i Danmark. Det kan dog hurtigt blive lige så dyrt og mere besværligt på grund af punktafgifter.

De danske svineproducenter samles til årets største møde

Tirsdag og onsdag i næste uge mødes svineproducenter fra hele landet for at debattere, netværke og tanke ny viden i Herning.

Japansk interesse for dansk mælkeproduktion

Japanske politikere og ambassadørfolk blev fyldt med inspiration og ny viden efter et besøg hos den økologiske mælkeproducent Peter Sivertsen ved Lejre.

Majsafgrøder lider under begyndende nattefrost

Efter nattefrosten først i oktober er majsen især i det vestlige Jylland frosset ned flere steder.

Skal dit projekt til løse søer ændres?

Via et webinar delte Seges og Landbrugsstyrelsen for nylig både viden om rammerne for ordningen »etablering af løsdrift i farestalde 2018« og faglig inspiration til kommende projekter. Baggrunden er, at det kan give god mening at søge om forlængelse eller ændring.

Haves: Planteavlsbedrift Søges: Driftsleder

Med farmmanager-konceptet gør VKST det muligt at lease en driftsleder.

Debattøren for det hele vil hellere i Politiken end i Effektivt

Landmand Knud Jeppesen fra Jelling er på relativt kort tid blevet en stemme, man ikke kan ignorere. For tiden er hans store fokus at sætte en kile ind i spildevandsdebatten og på byfolks forurening kontra landbrugets. Han vil dog ikke banke folk oven i hovedet på grund af uvidenhed, for der er meget, han ikke selv ved.
Side 1 af 1665 (33285 artikler)Prev1234567166316641665Next