bannerPos

L&F-direktør: Klimaudfordringerne giver store muligheder for dansk fødevareproduktion

- Vi er enige i, at vi skal blive endnu bedre til at producere bæredygtigt kød, men vi skal også hele tiden minde forbrugerne om, at man allerede kan bidrage til en klimaeffektiv produktion ved at se efter det danske flag i supermarkedet, pointerer Anne Arhnung, adm. direktør i L&F.

AF: JACOB LUND-LARSEN

CHEFREDAKTØR
10-08-2019 10:12
Med visionen om et klimaneutralt fødevareerhverv senest i 2050 skaber vi både endnu mere bæredygtige fødevarer i Danmark, ligesom vi kan levere knowhow og teknologi til andre lande, vurderer Landbrug & Fødevarers topchef Anne Arhnung.

Der skal ske betydelige forandringer i den måde, hvorpå verden producerer fødevarer og i øvrigt udnytter planetens arealer. Det mener FN, som i en specialrapport offentliggjort i denne uge via sine klimaeksperter i det såkaldte IPCC-panel slår alarm.

Panelet har set på menneskets udnyttelse af jordens landareal til fødevareproduktion. Og man det understreges i rapporten, at produktionen har medført øgede globale udledninger af drivhusgasser, tab af naturlige økosystemer og faldende biodiversitet.

Ifølge panelet er 22 procent af den samlede mængde af drivhusgasser, der blev udledt til atmosfæren mellem 2007 og 2016, fra jordbrug.

Panelet anerkender også i rapporten, at store arealudvidelser inden for landbrug og skovbrug samt øget produktivitet har understøttet fødevaresikkerheden for en stadig stigende befolkning på Jorden.

Hvad kan vi gøre

På den baggrund har avisen bedt adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, Anne Arhnung, om at vurderer perspektiverne i rapporten set med danske landbrugsbriller.

Hvad kan danske landmænd bruge FN’s rapport til i forhold til evt. selv at etablere en (mere) bæredygtig produktion?

- De danske landmænd skal fortsætte med at udvikle og bruge de klimatiltag, som de allerede er gang med. F.eks. at komme fedt i foderet til køer, så man reducere deres udledning af metan. At udnytte den nye teknologi til at lave præcisionslandbrug. Eller lave hyppig gylleudslusning fra stalden, så man reducere sin udledning af lattergas. Og hele tiden optimere og udvikle sig, så man finder nye og endnu bedre løsninger.

I L&F er vi klar med flere løsninger. Vi har i partnerskab med Danmarks Naturfredningsforening opfordret til at udtage de kulstofrige lavbundsjorde via frivillige aftaler med lodsejere. Det kan reducere landbrugets klimaaftryk med 10 procent.

- Sammen med en række andre aktører har L&F lanceret projektet SkyClean, som ved at pyrolysere halm og fiberfraktionen fra gylle kan lave bæredygtigt flybrændstof og biokul, og har potentiale til at halvere landbrugets klimaaftryk. Men det kræver prioritering og investering fra politikerne, pointerer Anne Arhnung.

10 milliarder i 2050

Hvor ser du Danmarks største klimabidrag i fødevareproduktionen? Og hvor skal vi forbedre os herhjemme?

- Vi står med en stor mulighed for at levere danske løsninger på en af vor tids vigtigste globale udfordringer. Med visionen om et klimaneutralt fødevareerhverv senest i 2050 skaber vi både endnu mere bæredygtige fødevarer i Danmark, ligesom vi kan levere knowhow og teknologi til andre lande.

Det kræver et samarbejde med hele Danmark. Både på staldgangene, på universitetsgangene og på de bonede gulve på Christiansborg, skal der investeres og forskes.

10 milliarder munde skal mættes i 2050. Samtidig vokser den globale middelklasse. Det betyder, at efterspørgslen på både animalske- og vegetabilske fødevarer stiger markant.

Vi skal finde ud af, hvordan vi imødegår den efterspørgsel og tager hensyn til klimaet. Danmarks vigtigste bidrag må derfor være at investere endnu mere i forskning, ny teknologi og nye metoder, så vi hurtigst muligt finder veje til en klimaneutral fødevareproduktion, vurderer L&F-direktøren.

Dansk fyrtårn

Over for DR pointerer professor Jørgen E. Olesen, AU, at øget effektivitet er en af vejene for verdens fødevareproducenter. Men han påpeger samtidig, at der mangler basal landbrugsviden i verden – ikke mindst hos mikrolandbrugene i udviklingslandene. Er det en forretningsmulighed for dansk landbrug – herunder for Seges?

- Ja. Det danske fødevareerhverv skal være et fyrtårn, der viser andre lande, hvordan vi skaber en mere klimaeffektiv fødevareproduktion. Vi har arbejdet i årtier med innovation, avl, teknologi og metoder for at forbedre vores effektivitet.

Det har bl.a. betydet, at en gennemsnitlig dansk malkeko leverer 100 pct. mere mælk om året, end den gjorde for 30 år siden.

- Det danske fødevareerhverv skal være et fyrtårn, der viser andre lande, hvordan vi skaber en mere klimaeffektiv fødevareproduktion. Vi har arbejdet i årtier med innovation, avl, teknologi og metoder for at forbedre vores effektivitet

Anne Arhnung, adm. direktør L&F

Det gør, at vi i Danmark allerede har en stor viden om, hvordan vi producerer fødevarer klimaeffektivt. Og vi er i gang med at etablere partnerskaber, som blandt andet handler om at udbrede den viden til udviklingslande.

Køb dansk kød

Mange, herunder Greenpeace, taler vedholdende om, at vi skal skære i vores kødforbrug. AU har lavet en rapport, som viser, at alkohol, kaffe, te, sødesager m.m. udgør 28 procent af det samlede, danske klimaaftryk for fødevarer. Har man stirret sig lidt blind på kød i klimadebatten?

- Vi er enige i, at vi skal blive endnu bedre til at producere bæredygtigt kød, men vi skal også hele tiden minde forbrugerne om, at man allerede kan bidrage til en klimaeffektiv produktion ved at se efter det danske flag i supermarkedet.

I stedet for at tale om reduktion af den animalske produktion, er det langt mere interessant at finde ud af, hvordan vi imødegår den stigende, globale efterspørgsel klimaeffektivt.

Der er mange positive elementer i rapporten. Blandt de løsninger, som rapporten nævner, er at udtage lavbundsjorde og bekæmpe madspild. Begge dele er som taget ud af erhvervets egne visioner, slutter Anne Arhnung.

Danmark er foregangsland for akvakultur

Danmark er foregangsland i akvakultur. Det mener tidligere landmand og biolog Mette Cristine Schou Frandsen - ny formand for Verdens Bedste Fødevarer.

Her er de mest dyrkede afgrøder i 2020

Vårbyg er den afgrøde, som flest danske landmænd har søgt om landbrugsstøtte til i år, viser en opgørelse fra Landbrugsstyrelsen, der oplyser, at korn udgør seks af de ti mest dyrkede afgrøder i Danmark.

Økologi skal på skoleskemaet på landbrugssskole

I samarbejde med Økologisk Landsforening forbereder Nordjyllands Landbrugsskole et undervisningsforløb i økologi.

Salget af dansk frugt og grønt stiger med raketfart i 2020

Forbrugerne vælger langt flere danske grøntsager og bær i 2020, sammenlignet med sidste år. En fremragende sæson og større fokus på danske leverandører har været med til at øge salget af danske varer

Mogens Jensen åbner NutriFair 2021

Det bliver fødevareminister Mogens Jensen, der åbner 2021-udgaven af NutriFair-messen.

- Få styr på høstkapaciteten nu

Planlægning er nøglen til en god høst, påminder Velas.

Slagtesvinenoteringen holder niveau

Noteringen for slagtesvin bliver ikke ændret til den kommende uge, og vil derfor fortsat være på 10,50 kroner, oplyser Danish Crown.

Dansk kartoffelproduktion er truet

Dispensation til brugen af Reglone handler om meget mere end landbruget

- Kommuner, har I styr på spildevandsudledningerne?

- Jeg håber virkelig, at kommunerne har styr på forholdene omkring spildevandsudledningerne, så vi ikke får samme tilstande, som der hersker i Øresund, lyder det fra formanden for Djursland Landboforening, Hans Gæmelke, som netop har sendt et åbent brev til Nord- og Syddjurs Kommune.

Nu kæmper bankerne om landbrugskunder

Banker begynder at se potentialet i landbruget, og det giver bedre betingelser for landbrugskunderne, lyder det fra Jakob Hvalkoff, Sagro.
Side 1 af 1874 (37462 artikler)Prev1234567187218731874Next