bannerPos

Landbruget vil sikre egen fremtid gennem klima-samarbejde

Sammenslutningen Klima Rebild er et godt eksempel på, hvordan landbruget arbejder sammen med både det offentlige og andre grønne organisationer. Der er netop afviklet debatmøde med 70 deltagere ved et stort klima-event.

Keld Jakobsen

Udvikler
13-04-2019 14:23
Landmændene er nødt til at arbejde på fælles løsninger på klimaudfordringerne sammen med de grønne organisationer, mener Henrik Dalgaard, Agri Nord.

Det skal være slut med, at landbruget står på den ene side og råber ad naturforeninger og grønne organisationer på den anden side, mener man hos Agri Nord.

- Vi har en fælles udfordring, og den løser vi ikke ved at råbe ad hinanden, men ved at tale sammen, siger Henrik Dalgaard.

Det har han selv praktiseret de sidste seks år sammen med en række interesseorganisationer omkring fællesskabet Klima Rebild.

Nu afholder de sammen eventet Klima Rebild. Det strækker sig over to uger med forskellige foredrag, virksomhedsbesøg med mere.

I år var hovedbegivenheden et debatmøde med titlen »Korn eller klima« med deltagelse af forskere, landmænd og medlemmer fra de grønne foreninger.

Fælles løsninger

Samarbejdet går helt i tråd med den aftale, Landbrug & Fødevarer har indgået med Danmarks Naturfredningsforening.

Et samarbejde Henrik Dalgaard hilser velkomment.

- Det flytter noget, at vi taler sammen og finder fælles løsninger. Det er vejen frem, siger han.

- Vi er nødt til at stå sammen for at få 179 mandater til at afsætte penge på finansloven til miljø- og klimatiltag, så landmændene kan tage eksempelvis lavbundsjorde ud af dyrkning og få betaling for det. Vi har jo ikke råd til at stoppe med at dyrke vores jord, med mindre vi kompenseres for det, siger han.

Og lige netop forståelsen for, at landbruget ikke kan tage jord ud af drift uden kompensation, er en af de ting, der er kommet ud af den gode dialog.

- Vi har fået naturens organisationer til at anerkende, at landmanden har en række økonomiske forpligtigelser, han ikke kan overholde, hvis han ikke kompenseres for den tabte jord. Den anerkendelse har vi fået gennem den gode dialog, siger han.

Landbrugsjorden er et vigtigt middel

Landbruget er forpligtet til at være med til at løse udfordringen, mener Henrik Dalgaard. En af de oplagte indsatser er udtagning af lavbundsjorder.

- Det er en af de lavthængende frugter, der virkelig batter, og selvom landmændene skal kompenseres økonomisk, så er det stadig et af de bedste og billigste klimatiltag, siger han.

Landmændene flytter sig

Samarbejdet mellem de tidligere så uenige parter har ikke alene rykket de grønne organisationer.

Det har også rykket landmændene.

- På lokal basis har det fået landmændene til at tage en række initiativer på bedriftsniveau. Det kan være naturpleje eller forskellige naturtiltag som vildt- og bistriber og meget andet, siger Henrik Dalgaard, der er spændt på at se, hvor langt dialogen og det gode samarbejde kan føre klimaindsatserne.

Høsten er startet sent i Spanien

Det har været en rimelig vækstsæson, og de første udbytter i vinterbyg ligger på pæne normaludbytter. Det fortæller jyske Vagn Fog-Petersen, der driver 200 hektar i det sydøstlige Spanien.

- En foderplan er ligegyldig, hvis køerne sorterer

D&K-rådgiver Rasmus Bygum-Krarup fastslog vigtigheden af at lave en foderblanding, køerne ikke skiller ad.

Semler Agro vil etablere ny afdeling på Lolland-Falster

Semler Agro og Søllested Maskinforretning er ikke blevet enige om en aftale om John Deere-salg i fremtiden, og nu leder Semler Agro efter et nyt domicil på Lolland-Falster. Det er helt afgørende, at vi fortsat er tæt på kunderne, siger Semler Agros direktør.

Katastrofe-høst på op mod halvdelen af de franske marker

Især vinterrapsen er hårdt ramt af tørkeperioder. - Men også mange kornavlere i det centrale Frankrig vil blive positivt overrasket, hvis de høster en tredjedel af deres normaludbytte, siger danske Karsten Work, der driver landbrug i Frankrig.

Slagtesvineproducenter forventer at producere mindre

Dansk slagtesvineproduktion vil falde 4-6 procent i de kommende tre år, vurderer Landsforeningen af Dansk Svineproducenter efter at have lavet en undersøgelse blandt sine medlemmer.

Dybt uenige Aarhus-professorer: - Jeg mener, at Stiig Markager tager fejl i flere påstande

Det er problematisk, at professor i havbiologi Stiig Markager udtaler sig om forhold, der ligger uden for hans fagområde, lyder det fra Jørgen E. Olesen, professor i agroøkologi.

Planteavl med fokus på fremavl

På Lyngbygård Gods ved Aarhus er der stærke traditioner for at arbejde med fremavl, og der arbejdes intensivt på at optimere og tilpasse sædskiftet i den henseende.
Side 1 af 1573 (31459 artikler)Prev1234567157115721573Next