bannerPos

Økologer hilser klimamål velkommen: Vi er klar

Der er ros fra Økologisk Landsforening til Landbrug & Fødevarers klimaudspil ”Klimaneutral 2050” som er offentliggjort i dag. Økologerne byder dog ind med forslag til forbedringer. - Vi når ikke i mål med klimaet medmindre landmandens håndværk og handlekraft kommer i spil. Klimaregnskaber giver overblik, synliggøre muligheder for handling og er meget motiverende for klimahandling, især hvis der kobles økonomiske incitamenter på, siger Per Kølster.

Per Jørgensen

Journalist
15-03-2019 08:41
Økologisk Landsforening hilser ”Klimaneutral 2050” udspil fra Landbrug & Fødevarer velkommen og er enig i mange af løsningerne. Økologisk Landsforening savner dog konkrete forslag til, hvilken politik, der kan få landbruget i mål, og foreslår klimaregnskaber og økonomiske incitamenter, der gør klimaviden og -løsninger til klimahandling ude på de danske landbrug.

Der er ros fra Økologisk Landsforening til Landbrug & Fødevarers klimaudspil ”Klimaneutral 2050” som er offentliggjort i dag. Økologerne byder dog ind med forslag til forbedringer.  

- Klimaet er en fælles sag, og vi er glade for Landbrug & Fødevarers nye målsætning om et klimaneutralt fødevareerhverv i 2050. Det er en milepæl. Vi er også enige i mange af løsningerne. På mange måder er store dele af det politiske Danmark nu officielt bagud i forhold til landbrugsdanmark, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening, og fortsætter:

- Samtidig vil vi dog opfordre til, at Landbrug & Fødevarers mange gode bud på, hvad der kan gøres for klimaet i landbruget, understøttes af en mere konkret og forpligtigende politik, der sikrer, at de klimahandlinger reelt sker ude på de danske landbrug.

Udvikling af ny klimapolitik for landbruget er en centrale opgave i det nyligt etablerede Klimapartnerskab mellem Økologisk Landsforening, Landbrug & Fødevarer og regeringen.

Klimaregnskaber og økonomi skal skabe handling

Økologisk Landsforening har forslået en model for Balanceret Klimaregnskab for alle danske landbrug, som skal give den enkelte landmand overblik over bedriftens klimabelastning og samtidig et klart billede af, hvilke klimahandlinger, der kan reducere bedriftens klimaaftryk. Foreningen foreslår, at der fastlægges et loft over klimagasudledninger fra den enkelte gård, og at landmanden selv vælger, hvilke handlinger han/hun bruger for at holde sig under klimaloftet. Klimatænketanken Concito og Klimarådet har reageret positivt på modellen.

- Vi når ikke i mål med klimaet medmindre landmandens håndværk og handlekraft kommer i spil. Klimaregnskaber giver overblik, synliggøre muligheder for handling og er meget motiverende for klimahandling, især hvis der kobles økonomiske incitamenter på, siger Per Kølster, og fortsætter:

- Jeg oplever, at landmænd gerne vil have det overblik, og muligheder for at blive belønnet for aktive klimaindsatser. Og kun ved, at landmænd dokumentere klimaindsatsen med klimaregnskaber, kan fødevarevirksomheder anprise danske fødevarer som mere klimavenlige. igesom landmænds regnskaber bliver dokumentation for dansk landbrugs og Danmarks indsats for klimaet.

Politisk Danmark skal op i gear

Med udmeldinger fra Arla, Danish Crown, Økologisk Landsforening og nu Landbrug & Fødevarer, aflives flere myter om klimaet og landbruget.

- Når flere toppolitikere siger, at der ikke er løsninger i landbruget, så strider det imod at landbruget ser løsninger. Mens flere toppolitikere siger, at markante klimahandling vil skade vores fødevareerhvervs konkurrencedygtighed, siger fødevareerhvervet selv næsten sammenstemmende det omvendte, nemlig at klimahandlinger er bydende nødvendige for vores fødevareerhvervs konkurrencedygtighed på verdensmarkedet, siger Per Kølster, og slutter

- Vi kan løse klimaudfordringen. Og vi er i gang. Men vi savner politisk handling og investering. For klimaets og for landbrugets skyld.

Arla stormer frem i Tyskland

Arlas mærkevareprodukter har fået godt fat i det tyske marked, og havde sidste år overskud på markedet, der ellers før har givet selskabet grå hår i hovedet.

Kontrol skal bygge på satellitbilleder

En ændring til bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. er nu i offentlig høring.

Der er stadig god tid til markarbejdet

Med februars varme spirede forventningen til en tidlig såning hurtigt. Regnen i marts har ikke gjort det muligt. Men der er god tid endnu, lover planteavlskonsulent.

Digital overvågning skal sænke antal dødfødte grise

På Sandager Skovgaard har man hele tiden været åben overfor nye digitale tiltag. Det gælder også, når et ungt iværksætterteam ønsker at afprøve en digital løsning til faringsovervågning.

Mindre behov for kvælstof i år: Kvælstofprognosen er offentliggjort

Tørt efterårs- og vintervejr medfører mindre behov for tildeling af kvælstof til afgrøder på finsand, blandet sand- og lerjord og lerjord. Det fastslår kvælstofprognosen for 2019.

Har Yara monopol på gødningsmarkedet?

Antidumping told hindrer fair konkurrence på gødningsmarkedet. Når man taler med sælgerne på foderstoffirmaet, og spørger til gødningspriserne, får man det svar, at det er Yara, der bestemmer pris og kvalitet på gødningsmarkedet, fordi der ingen konkurrence er på markedet.

Dansk landbrug og fødevareindustri går foran i klimakampen

Vi skal sætte yderligere gang i forskningen inden for klima og landbrug, så landbruget fortsat kan udvikles, mener Lise Bech fra DF.
Side 1 af 1490 (29793 artikler)Prev1234567148814891490Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MANGE PENGE I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – ECA-vand også kaldet NEUTHOX, er det nye sort til alle produktionsdyr i landbruget. Waterclean ApS er forhandler af det eneste danskproducerede ECA-vand anlæg i Danmark. NEUTHOX er godkendt af fødevarestyrelsen og registreret (lovpligtigt) i EU! Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer