Et kig i krystalkuglen: Her er fremtidens digitale landbrug

Forretningschef Jesper Riber Nielsen fra Seges giver sit bud på fem digitale tendenser, du kommer til at møde i de kommende år.

Af forretningschef Jesper Riber Nielsen, Seges Digital

Fremtidens landbrug byder hverken på flyvende traktorer eller kakaoproducerende køer. Til gengæld bliver der fuld smæk for skillingen på den digitale front både på marken, i stalden og på kontoret. Mit bud er, at du især kommer til at møde disse fem digitale tendenser i de kommende år:

Beslutninger baseres på data

Som alle andre brancher bliver også landbruget i fremtiden drevet af data. Det betyder konkret, at du fremover kommer til at tage afsæt i data fra din bedrift, når du skal træffe store og små beslutninger.

Data er eksempelvis mælkens celletal, tal for afgrødernes kvalitet og mængden af plantebeskyttelse. Men det er også tal for dine indkøb af råvarer, salg af produkter, forbrug af energi og bedriftens løbende likviditet.

De digitale værktøjer kommer ikke til at erstatte dig som landmand. Men brugen af data vil understøtte din faglighed og din forretning, så du får bedre muligheder for at optimere dit udbytte, anvende dine ressourcer rigtigt og understøtte en mere bæredygtig bedrift.

Præcisionsteknikker vinder frem

Mange landmænd er allerede godt i gang med præcisionslandbrug, og i fremtiden vil de digitale værktøjer gøre dit arbejde i marken endnu mere præcist. Det skyldes, at de med såkaldt kunstig intelligens kan sammenstille en lang række data lige fra vejrudsigter til satellitfotos af dine marker.

Konkret vil et planteprogram som eksempelvis som CropManager fremover kunne fortælle dig, hvordan du skal så og gøde dine marker individuelt i små felter ud fra markens variation i stedet for, at du skal behandle hele marken ens. Samtidig vil programmet kunne forudsige alt fra kvælstofbehovet i marken til udvikling af septoria flere dage i forvejen.

Konsekvensen er, at du kan optimere den brugte mængde gødning, planteværn og udsæd til kun at være præcis det, som markerne har behov for, og som lønner sig for dig. Det er godt for både planterne, din pengepung og for miljøet.

Selvkørende robotter og droner

I fremtiden kommer selvkørende robotter og flyvende droner også til at spille en langt større rolle på dine marker, end de gør i dag.

De selvkørende robotter kan hjælpe dig med såning, ukrudtsbekæmpelse og lugning i eksempelvis økologiske grøntsagsafgrøder, så du slipper for det manuelle, tidskrævende arbejde i marken. Robotterne fungerer autonomt, og den store fordel er, at de automatisk kører, når der er behov for det, og selv lader op, når det er påkrævet. Altså akkurat som de robotplaneklippere, mange bruger i dag.

De flyvende droner kommer især til at samle data fra markerne, som planteprogrammerne kan bruge til at understøtte dine beslutninger. Det er oplagt, at de fungerer autonomt som robotterne, men der er dog desværre nogle barrierer i forhold til blandt andet lovgivning, som indtil videre står i vejen her.

Programmer kan tale sammen

Det kan virke som en selvfølge, at de forskellige it-programmer på din bedrift kan tale sammen. Det er desværre ikke altid tilfældet i dag. Men i fremtiden vil dine it-programmer inden for både mark, kvæg, svin og økonomi i langt højere grad end i dag kunne dele data på tværs. Det vil betyde, at du får langt større mulighed for at bruge data strategisk i styringen af din bedrift.

I Seges har vi stort fokus på at få it-programmerne i landbruget til at tale og tænke bedre sammen, og vi har allerede så småt taget hul på fremtiden med det digitale lagersystem Seges Lager, som kan hjælpe dig med at holde styr på bedriftens data.

Sammen med en række partnere har vi også for nylig skudt gang i indsatsen ”Vækst i agroindustrien – powered by data”, der skal styrke delingen af data på tværs af landmænd og agrovirksomheder.

Fremtidens landmænd tanker digitalt

Med den stigende digitalisering af dansk landbrug er der ingen tvivl om, at fremtidens vindere bliver de landmænd, der bedst formår at udnytte de digitale muligheder. Vi har i mange år haft en tradition for at tage tekniske og mekaniske løsninger til os i Danmark – nu gælder det alle de digitale værktøjer.

Som landmand kan du komme langt på din erfaring, faglighed og intuition, når du leder din bedrift. Men du kan komme endnu længere, når du kombinerer de tre ting med en digital tilgang. Ikke mindst i en fremtid, hvor konkurrencen bliver stadig hårdere, og kravene til landbruget er stadigt stigende.

Det digitale landbrug er ikke science fiction – det er rendyrket virkelighed. Og hvis du ikke allerede er i gang, er det på høje tid. Hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre, kan du altid tale med dine landbrugskonsulenter, der kan hjælpe dig med at udnytte de digitale muligheder.

Held og lykke med arbejdet!

Læs også