Sæt turbo på medarbejdermotivationen med data

Dine medarbejdere bliver mere motiverede, hvis de får adgang til udvalgte data fra bedriften, lyder det fra Seges’ forretningschef Margit Skovbjerg.

Giv dine medarbejdere adgang til udvalgte nøgletal om produktionen og økonomien. Samtidig skal du involvere dem aktivt i at sætte mål for, hvilke nøgletal der skal ændres i fremtiden, lyder rådet fra forretningschef i Seges, Margit Skovbjerg. Foto: Colourbox

Af Margit Skovbjerg, forretningschef, Seges

Mere i lønningsposen, daglig ros og fede firmafester.

Der er mange måder at motivere medarbejderne på. Men en af de mest effektive handler faktisk hverken om penge eller socialt samvær. Derimod er midlet noget så umiddelbart tørt som data, der har et enormt potentiale for at sætte turbo på medarbejdernes motivation.

Konkret handler det om, at du skal lukke bedriftens medarbejdere ind i »maskinrummet« og give dem adgang til udvalgte nøgletal om produktionen og økonomien. Samtidig skal du involvere dem aktivt i at sætte mål for, hvilke nøgletal der skal ændres i fremtiden.

Dette er nemlig noget, der er en selvstændig motivationsfaktor for rigtigt mange medarbejdere i både landbruget og andre brancher.

Slagtevægt og celletal i mælken

Du kan for eksempel sammen med medarbejderne lægge et mål for, hvordan slagtevægten for grisene skal udvikle sig og efterfølgende lade medarbejderne løbende følge udviklingen i vægten.

Sammen med de medarbejdere, der passer køerne, kan du også sætte et mål for celletallet i mælken og lade dem følge op på det. Eller hvorfor ikke sætte et mål for bedriftens vedligeholdelsesomkostninger sammen med din driftsleder og lade ham eller hende følge med i, om budgettet overholdes?

Styrker fællesskabet

Udover at øge motivationen giver involveringen af medarbejderne i arbejdet med data et stærkere fællesskab blandt kollegerne, fordi de er sammen om følge op på de mål, de selv har været med til at definere.

Involveringen gør også, at medarbejderne bliver gladere for at gå på arbejde. Dette gør dem lettere at fastholde på bedriften, hvilket bliver stadig mere relevant i en fremtid med øget kamp om medarbejderne.

Dertil kommer, at den løbende opfølgning på nøgletallene på staldgulvet eller i marken naturligvis også kan være med til at forbedre alt fra din bundlinje til dyrevelfærden på din bedrift.

Fire ting du skal fokusere på

Jeg er helt med på, at medarbejderne ikke nødvendigvis er fans af at få en masse tal smidt i hovedet. Derfor er det centralt, at du bruger nøgletallene rigtigt for at skabe motivation. Samtidig er det vigtigt at understrege, at data ikke i sig selv flytter noget om helst – de skal bruges på den rigtige måde for at skabe værdi.

Set fra min stol kræver det fire ting, når du vil bruge data til at styrke medarbejdermotivationen:

1. Uddeleger adgang til de relevante data. Du skal sørge for, at medarbejderne har adgang til de relevante produktions- og økonomidata, så de kan tilgå dem direkte. Dette indebærer konkret, at du skal uddelegere adgangen til de relevante systemer, så medarbejderne selv kan logge ind med deres eget brugernavn. Du skal også sikre, at det altid er de aktuelle data, som vises.

2. Fokuser kun på data som medarbejdere har indflydelse på. Du skal kun fokusere på data, som medarbejderne reelt har indflydelse på i hverdagen – ellers kan det i værste fald demotivere. Det betyder, at eksempelvis afskrivning på staldanlægget sjældent er relevant, fordi medarbejderne ingen chance har for at påvirke denne. Omvendt er for eksempel pattegrisdødelighed oplagt at bruge, fordi det er noget, som medarbejderne kan påvirke i stalden.

3. Hav en konstruktiv tilgang til tallene. Det er vigtigt, at du ikke bruger tallene til at kritisere medarbejderne, hvis de ikke er, som du kunne ønske dig. Derimod skal du have en konstruktiv tilgang og fokusere på, hvordan I sammen kan igangsætte de handlinger, som gør, at målene nås. Det er også en god idé at italesætte, hvordan de forbedrede tal kan skabe eksempelvis bedre dyrevelfærd eller en mere klimavenlig bedrift, så medarbejderne kan se den højere mening med indsatsen.

4. Gør data lettilgængelige og overskuelige. Der er ikke noget så intetsigende som en tung tabel fyldt med tal, man ikke kan overskue. Derfor er det centralt, at du formidler de relevante data til medarbejderne på en måde, der er overskuelig og spiselig. Du kan oplagt bruge et digitalt værktøj som eksempelvis Dashboard, som kan vise udvalgte nøgletal på mobiltelefonen og computeren på kontoret, når medarbejderen ønsker det.

Der er absolut intet galt med firmafester eller lønforhøjelser, når det kommer til at gøre medarbejderne gladere for at gå på arbejde. Men data kan også noget – og mit klare råd er, at du prøver det af på din bedrift.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også