Sæt turbo på bæredygtigheden med digitale værktøjer

Med digitale værktøjer kan du skabe bedre dyrevelfærd, mindske miljøpåvirkningen og reducere dit spild på bedriften, lyder det fra Seges’ forretningschef Johannes Frandsen.

Du kan bruge digitale værktøjer til at skrue op for motivationen ved at give dine medarbejdere adgang til udvalgte nøgletal og involvere dem i at sætte mål for fremtiden, skriver Johannes Frandsen. Arkivfoto

Af forretningschef Johannes Frandsen, Seges

Da jeg i sin tid gik på landbrugsskole, regnede vi i hånden, når vi skulle finde ud af hvor mange næringsstoffer, der skulle være i kvægfoderet til en besætning. De håndholdte udregninger var mildest talt ikke særligt nøjagtige, og samtidig fokuserede de typisk kun på energi og protein og ikke på alle næringsstoffer, hvilket ikke just var godt for miljøet.

I dag er det heldigvis anderledes.

Nu om dage sker udregningerne stort set automatisk i kvægprogrammet DMS med ganske få inputs fra landmanden. Resultatet er, at danske kvægbrugere har fuldstændigt styr på bedriftens næringsstofomsætning, der optimeres til dyrenes udnyttelse med minimalt spild til følge.

Beregningen af næringsstoffer i foderet er et godt eksempel på, hvordan digitale værktøjer kan understøtte bedriftens bæredygtige udvikling. Selvom mange danske landmænd historisk har været optaget af bæredygtighed, giver nutidens digitale løsninger i kraft af blandt andet kunstig intelligens og sammenstilling af store datamængder en række muligheder, som ikke fandtes for bare ti år siden

Set fra min stol er der især fem områder, hvor de digitale værktøjer kan understøtte den bæredygtige udvikling på din bedrift:

Bedre dyrevelfærd i stalden

Med de digitale løsninger kan du skabe en bedre dyrevelfærd i stalden, uanset om du har køer eller grise. I DMS kan du eksempelvis ud fra de dagsaktuelle nøgletal om dine køers sundhedstilstand sætte ind med det samme, hvis der opstår problemer med alt fra klove til mastitis hos en given ko. De mange data giver også grundlag for at forebygge sygdomme i besætningen. Udover bedre dyrevelfærd forbedrer de digitale værktøjer samtidig din økonomi, så dyrevelfærd og økonomi populært sagt går hånd i hånd.

Mindre miljøpåvirkning i marken

I marken kan et program som eksempelvis CropManager mindske bedriftens miljøpåvirkning. Det skyldes, at programmet med brug af blandt andet satellitdata giver dig viden til at behandle dine marker individuelt i stedet for at behandle alle markerne ens. Dermed kan du minimere mængden af gødning, planteværn og udsæd til kun at være det, som de enkelte marker har behov for, og ikke et gram mere.

Reducering af spild og svind

Det er ikke bæredygtigt at smide ting ud eller at købe for meget ind. Her kan digitale værktøjer være med til at reducere dit spild og svind på bedriften, hvilket selvsagt også gavner din bundlinje. Eksempelvis kan du med appen KemiTjek holde øje med din løbende beholdning af planteværnsmidler, ligesom DMS kan hjælpe dig med at styre din lagerbeholdning og få brugt foderet på lageret på den mest optimale måde.

Øget motivation hos medarbejderne

Bæredygtighed handler ikke kun om miljø, men har også en social dimension med fokus på blandt andet arbejdsglæde hos de ansatte. Her kan du bruge digitale værktøjer til at skrue op for motivationen ved at give dine medarbejdere adgang til udvalgte nøgletal og involvere dem i at sætte mål for fremtiden. Dette kan også skaber et øget fællesskab på bedriften, hvilket kan gøre det lettere at fastholde medarbejderne.

Mindsket klimaaftryk på bedriften

Endelig kan du med digital hjælp beregne dit klimaaftryk på bedrifts- og produktniveau og bruge beregningen til at finde ud af, hvilke klimatiltag du skal sætte gang i for at reducere klimaaftrykket. Eller det vil sige – det kan du lige om lidt, hvor Seges i samarbejde med Forenet Kredit og Nykredit lancerer et digitalt klimaværktøj til beregning af klimaaftryk. Det forventes, at værktøjet kommer på gaden i foråret 2022.

De digitale muligheder er sandt at sige nogle andre, end da jeg sad på skolebænken og terpede næringsstofberegninger på landbrugsskolen tilbage i 80erne. Og upåagtet hvad man end måtte mene om de gode, gamle dage, er digitaliseringen i landbruget positiv, fordi den er med til at understøtte den rejse mod større bæredygtighed, som er umulig at komme ud som landmand anno 2021.

Er du klar til at sætte turbo på bæredygtigheden med digitale værktøjer?

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også