Endnu en forældet straffesag – denne gang om harmonikrav

Anklagemyndigheden har igen måtte se i øjnene, at en af straffesagerne mod danske landmænd var blevet forældet undervejs gennem systemet.

Ved førelse af rigtig mange sager gennem de senere år har vi, hos Sønderby Legal, flyttet en del hegnspæle til gavn for landmændene. En af disse handler om forældelse.

Planperioden er som bekendt fra 1. august til 31. juli året efter. Hvis en landmand beskyldes for at have overtrådt gødningsanvendelsesreglerne, gælder en forældelsesfrist på fire år, og hvis den påståede overtrædelse vedrører harmonireglerne, så er forældelsesfristen nu fem år. For visse ældre sager kan der dog være tvivl om, hvorvidt fristen er to eller fem år.

I sommeren 2019 skar Højesteret igennem en del af denne tvivl. Advokat Hans Sønderby fik i Højesteret slået endeligt fast, at forældelsesfristen skal regnes fra det sidste tidspunkt i planperioden, hvor der er udbragt gødning, og at forældelsesfristen afbrydes ved politiets sigtelse af landmanden.

Landmand frifundet

Ved en dom afsagt af Vestre Landsret den 28. marts i år fik jeg en sønderjysk landmand frifundet for en påstået overtrædelse af harmonireglerne tilbage i planperioden 2012-2013.

Sagen blev anset som forældet, fordi det ikke kunne dokumenteres, at der var udbragt gødning efter det tidspunkt i foråret 2013, der lå fem år før det tidspunkt, hvor landmanden var blevet sigtet af politiet. Anklagemyndigheden har bevisbyrden for udbringningstidspunktet.

Der var den yderligere krølle på sagen, at der – som anført tidligere – altså hersker tvivl om, hvorvidt forældelsesfristen er to år eller fem år. Harmonireglerne og forældelsesreglerne blev ændret fra planperioden 2017-2018, hvor reglerne blev flyttet fra miljøbeskyttelsesloven og til husdyrbrugsloven.

Der er for nyere sager ingen tvivl om, at der gælder en forældelsesfrist på fem år. For sager før 2017-2018 kan der være tvivl om, hvorvidt der gælder en to-årig forældelsesfrist efter straffeloven eller en fem-årig forældelsesfrist efter miljøbeskyttelsesloven.

Genoptagelser af sager

Vestre Landsret lagde i sagen for nylig til grund, at den fem-årige frist er gældende, men at min klients sag alligevel var forældet.

Den praktiske betydning af disse sager er, at de landmænd, der har fået bøder for harmoniovertrædelser (så vidt vides flere end 100 landmænd i den relevante periode), bør kaste et blik i dommen for at se, om der kan være grund til at søge sagen genoptaget.

Kravet kan være forældet – og måske har ingen været opmærksomme på det. Der kan også være anledning til at tage en prøvesag helt til tops i systemet for, én gang for alle, at få afprøvet om forældelsesfristen i disse ældre sager er to år eller fem år.

Det handler som bekendt ikke kun om en bøde, selvom det kan være galt nok, men også om træk i landbrugsstøtten på grund af krydsoverensstemmelse.

Læs også