Virksomhedsomdannelse er en overvejelse værd

Hvis du overvejer at ændre dit ejerskab til bedriften, er det en omfattende proces, der kræver forudgående beregninger og analyser af, hvilke mål, du som landmand vil have opfyldt, skriver advokat Jens Axel Kruchov.

Jens Axel Kruchov, advokat og partner, Storm Advokatfirma.

Af Jens Axel Kruchov, advokat og partner, Storm Advokatfirma 

Danske landbrug ejes og drives personligt som langt den mest foretrukne ejerform. Modsat store dele af det øvrige danske erhvervsliv. Måske skal du gøre dig nogle overvejelser om at ændre i ejerformen?

Historisk set har det personlige selveje været et bærende element for landbrugets ejerskab. Det er først inden for en 20-årig periode, at der er blevet skubbet til denne ejerform, og der er flere forhold der gør, at du med fordel kan overveje at skifte selskabsform.

Konsekvenser ved personligt eje

Når et landbrug ejes og drives personligt, har det vidtrækkende juridiske og økonomiske konsekvenser for ejeren. Den væsentligste konsekvens er den personlige økonomiske hæftelse, der, sammenholdt med landbrugets forholdsvise lave afkastevne, desværre har vist sine mest negative sider for de landmænd, der oplever økonomiske udfordringer.

Derudover kan det personlige ejerskab til en bedrift være en forhindring for at tiltrække en attraktiv investeringskilde i form af investorer udefra.

Loven er ikke længere en hindring

Det personlige ejerskab er knyttet til den traditionelle opfattelse af det at være landmand i Danmark, og denne opfattelse har været understøttet af landbrugslovgivningen gennem tiden.

Sådan er det ikke længere.

Landbrugsloven har gjort op med den oprindelige grundtanke, og det er i dag muligt både at købe og drive en landbrugsbedrift i selskabsform.

Hvad kan du opnå ved en omdannelse?

En omdannelse har flere konsekvenser. Her er nogle af de effekter, vores kunder typisk ønsker at opnå:

  • Hæftelsen overdrages til selskabet og på sigt erstattes en personlig kaution med en kaution fra ejerens holdingselskab
  • Der kan åbnes for investor finansiering
  • Der kan optages nøglemedarbejdere som medejere i en afgrænset del af virksomheden
  • Der kan gennemføres et glidende generationsskifte uden tinglysningsafgifter
  • En mulig opsparing i et holdingselskab kan avnedes mere breds end et opsparet overskud i VSO

Omvendt har en omdannelse også nogle konsekvenser, der kan have en negativ effekt, herunder specielt, at der ikke kan ske modregning af et skattemæssigt underskud i egen eller i en ægtefælles personlige indkomst.

Hvordan kan ejerskabet ændres til selskabseje?

Hvis du overvejer at ændre dit ejerskab til bedriften, er det en omfattende proces, der kræver forudgående beregninger og analyser af, hvilke mål, du som landmand vil have opfyldt.

Derudover skal ændringen ske i tæt samarbejde med dine nuværende kreditgivere.

En ændring kaldes en virksomhedsomdannelse, og den kan enten være skattefritaget eller skattepligtig.

Det er tidspunktet for omdannelsen, der afgør, om din omdannelse er skattepligtig eller skattefritaget.

En omdannelse vil medføre en klar opdeling af din erhvervsøkonomi og din privatøkonomi, og du vil typisk ende med en konstruktion, hvor du kommer til at eje et selskab, der så ejer din bedrift.

Omdannelse skal times

Af skattemæssige årsager kan du med fordel indskyde et holdingselskab, således at det selskab, der ejer bedriften herefter ejes af dit holdingselskab.

På den måde kan du, efter en juridisk klargøring af din landbrugsvirksomhed, også fremstå som en veldefineret finansieringsmulighed for investorer, og som en ligeså veldefineret enhed til et generationsskifte.

Det er indlysende, at du ikke bare skal omdanne din virksomhed uden videre. En omdannelse skal times, så den gennemføres på det bedst mulige tidspunkt.

Omdannelsen skal gennemføres på det mest oplyste grundlag, og derfor bør du kontakte en erfaren advokat, der kan afklare dine muligheder for en omdannelse.

Læs også