Mit kvæghold er godt for både klima og den vilde natur

Med anbefalingerne fra Det Miljøøkonomiske Råd og Concito vil den danske mælke- og kødproduktion blive flyttet uden for dansk territorium på et forkert grundlag, mener landmanden Martin Pinholt.

Af Martin Pinholt, landmand, Fjelsøvej 52, 9620 Aalestrup

I Det Miljøøkonomiske Råds anbefalinger til Folketinget udtaler de, at »nogle af de samfundsøkonomisk billigste reduktioner er indenfor landbruget, der som følge af betydelige udledninger af metan og lattergas står for en væsentlig del af Danmarks samlede udledninger«.

Dette er helt i tråd med udmeldinger fra lobbyorganisationen Concito, som anbefaler »udtagning af landbrugets lavbundsjorde, braklægning af marginaljorde og omstilling fra dyrebaseret til plantebaseret menneskeføde«.

I disse anbefalinger sigtes imod, at mit landbrug ikke længere skal producere mælk og kød – selvfølgelig i klimaets hellige navn må jeg forstå.

Overraskende

Som mangeårig producent af mejeriprodukter og oksekød må jeg knibe mig selv i armen – har disse højt profilerede organisationer virkelig beregnet sig frem til et sådant resultat?

At regnemodeller er taknemmelige at arbejde med, er vist alment kendt. Men at ramme så meget ved siden af den virkelighed, som jeg går rundt i til daglig, er alligevel overraskende.

Den danske kvægsektor har igennem en lang årrække været inde i en rivende udvikling. Således er den danske kvægbestand siden 1980 reduceret med 48 procent.

På min egen ejendom har dette betydet, at min mælkeproduktion i koens levetid er blevet fordoblet. Hvert år har jeg et overskud af kvier, som enten sælges til eksport eller til videreopfedning. Mine tyrekalve sælges til opfedning hos specialister i slagtekalveproduktion.

På det samme foderareal producerer mine dyr en langt højere mælke- og kødproduktion, end de gjorde for bare ti år siden.

Mine foderafgrøder består fortrinsvis af græs og majs. Her er udbytterne forøget løbende som en konsekvens af bedre sorter, og fordi vi i Danmark har en jordbund og et klima, der er optimal til disse afgrøder.

Klimaneutralt

Som en følge af effektiviseringerne i mark og stald har jeg kunnet levere mejeriprodukter til danske kølediske, som er prismæssigt konkurrencedygtige. Og som en ekstra bonus til forbrugerne leverer mine udtjente malkekøer hver dag kødprodukter til danske middagsborde. Vel at mærke kødprodukter, der er klimaneutrale. For mine afgrøder lige uden for stalddøren har leveret foderet til dyrenes tilvækst.

Det er tydeligvis ikke mit landbrug eller mine kollegers kvæglandbrug, regnemodellerne tager udgangspunkt i. Det er et kendetegn for disse modeller, at de ikke indregner græssets og majsens optag af CO2 gennem vækstsæsonen.

I vækstsæsonen fjerner mine afgrøder CO2 fra atmosfæren svarende til 1,5 kg CO2 pr. liter mælk inklusiv kødtilvæksten. Hvorfor skal denne klimagevinst ikke medtages i modellerne? Dansk kvægbrug er fortrinsvis baseret på fodermidler, som produceres inden for Danmarks grænser.

Konsekvens

Mit eget klimaregnskab bekræfter alt det, jeg her fortæller, og jeg kan slet ikke genkende tænketanken Concitos beregninger, som udråber kød fra mine malkekøer i form af hakket oksekød som en stor klimasynder.

Naturen fungerer fint på mine marker med græs og majs. Og frem for alt sikrer mit minimale arealforbrug pr. liter mælk og pr. kg kød, at der ikke skal ryddes yderligere regnskov i Sydamerika.

Med anbefalingerne fra Det Miljøøkonomiske Råd og Concito vil den danske mælke- og kødproduktion blive flyttet uden for dansk territorium. Det er jo ikke sandsynligt, at forbrugernes indkøbsvaner ændrer sig blot på grund af regnemodellernes anbefalinger.

Mit minimale arealforbrug pr. liter mælk og pr. kg kød sikrer, at der ikke skal ryddes yderligere regnskov i Sydamerika, skriver himmerlændingen Martin Pinholt. Arkivfoto

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også

Senere første slæt bør ikke gå ud over kvaliteten
Nyt koncept: Kvier kan blive til rødt oksekød
Thise Mejeri låner en million kroner af forbrugerne
»Stevnskalven« på vej: Nyt tiltag skal vende tab til en god forretning
Potentiale i mælk fra gamle kvægracer
Seks slæt – bedst økonomi for økologer