Landmand reducerer klimaaftryk gennem bæredygtige investeringer

Jesper Arnth Jensen fra Outrup ved Varde er blandt de mest klimaeffektive landmænd i Arlas senest opgjorte database fra klimatjek. Gennem klimavenlige investeringer på gården og fokus på bæredygtigt foder til køerne udleder han kun 0,93 kg CO2 pr. liter mælk.

Jesper Arnth Jensen har et stort fokus på foder. Foderudnyttelsen ligger på 98 procent. - Jeg bruger meget tid på planlægning og forberedelse af mit foder, som jeg planlægger et helt år frem. Det dækker over alt fra markplan og strategisk valg af dyrkning af afgrøder til udvikling af foderopskrifter til forskellige typer køer, hvor vi løbende skruer på helt små nuancer hver eneste dag, siger Jesper Arnth Jensen.

Det er et godt stykke under Arlas landmænds gennemsnitlige CO2-udledning på 1,15 kg CO2 pr. liter mælk, som Jesper Arnth Jensen fra Outrup ved Varde, udleder. Han er nemlig helt nede på 0,93 kg. CO2 pr. liter mælk. Det viser Arlas senest opgjorte database fra klimatjek.

En af årsagerne er hans store fokus på bæredygtigt foder. Foder er en af de ting på gårdene, der koster mest på klimakontoen. Derfor har Jesper sat målrettet ind for at optimere sit foder.

- Jeg bruger meget tid på planlægning og forberedelse af mit foder, som jeg planlægger et helt år frem. Det dækker over alt fra markplan og strategisk valg af dyrkning af afgrøder til udvikling af foderopskrifter til forskellige typer køer, hvor vi løbende skruer på helt små nuancer hver eneste dag, siger Jesper Arnth Jensen.

Og den nøje planlægning har båret frugt. I dag har Jesper Arnth Jensen en foderudnyttelse på hele 98 procent. En af nøglerne til den høje udnyttelse er digitalisering.

- Digitalisering gør det muligt at lave daglig foderkontrol, hvor vi hele tiden minimerer spild ved hjælp af registreringer og målinger. Det betyder, at vi kender detaljerne for hver eneste kilo foder. Derfor er et af mine bedste råd til andre landmænd at investere i digitale løsninger til fodervognen, siger Jesper Arnth Jensen.

Bæredygtige tiltag

Jesper Arnth Jensen er konstant på jagt efter at nedbringe sit klimaaftryk. Derfor investerer han løbende i nye tiltag, der gør gården grønnere.

- Jeg gør meget for at gøre mit landbrug cirkulært, så vi udnytter ressourcerne og energien optimalt. For eksempel bruger vi vandet to gange, og vi udnytter varmen fra mælken til at varme vores vandbeholder og stuehus op, siger Jesper Arnth Jensen.

Endelig er en af vejene til et grønnere landbrug glade køer, der har det godt. For høj dyrevelfærd giver mere og bedre mælk.

- Køerne skal have det godt. En af mine seneste investeringer er vandsenge til køerne, så de ligger godt i stalden. Mit foderarbejde er også vigtigt for køernes velfærd, da den rigtige fodersammensætning med maksimalt 170 gram råprotein er en af de vigtigste faktorer for køernes velfærd og for klimapåvirkningen.

Læs også