Regler for transport: Ingen ændringer her og nu

Europa-Parlamentets dyretransportudvalg har netop stemt om den rapport, der indeholder udvalgets anbefalinger til EU-Kommissionen om ændrede regler for transport af dyr. EU-Kommissionen forventes først at fremsætte forslag ved udgangen af 2023.

Europa-Parlamentets dyretransportudvalg har netop stemt om den rapport, der indeholder udvalgets anbefalinger til EU-Kommissionen om ændrede regler for transport af dyr.

To af de anbefalinger, der blev stemt igennem, er forslaget om, at kalve skal være 35 dage gamle, før de må transporteres fra den besætning, hvor de er født, og at drægtige dyr ikke må transporteres den sidste tredjedel af drægtighedsperioden, skriver Landbrugsinfo.

Udvalgets anbefalinger er kun ét ud af mange bidrag til den forestående revision af reglerne for transport af dyr, som EU-Kommissionen har sat gang i.

Dyretransportudvalgets anbefalinger skal til afstemning i Parlamentet til januar. Derefter følger en omfattende proces, hvor mange interessenter vil give EU-Kommissionen deres input til en revision af reglerne. Blandt andet er EU-Kommissionen i gang med at nedsætte en arbejdsgruppe, hvor erhvervet får plads til at komme med input til ændringer.

Først ved udgangen af 2023 forventes EU-Kommissionen at fremsætte forslag til nye regler, og det forventes, at eventuelle nye krav vil blive fulgt op af passende overgangsordninger for ikrafttrædelse, lyder det på Landbrugsinfo.

Læs også