Gør ansatte til partnere

Et landmandspar på Djursland lægger op til at dele generationsskiftet op i bidder ved at søge en partner udefra og tilbyde medarbejderen ejerandele af bedriften.

For mælkeproducenterne Mogens og Anette Jensen, Djursland, er det essentielt at have skruet den rigtige strategi sammen for fremtiden. Og da døtrene ikke ønskede at overtage, satte det tankerne i gang på Bakkegården, som rummer 480 årskøer ved Grenå.

Det har blandt andet ført til, at Mogens og Anette nu åbent søger en partner udefra og samtidig tilbyder medarbejderne ejerandele af bedriften for at gøre virksomheden mere attraktiv for medarbejdere i et generationsskifte.

- På den ene side ville jeg gerne have mere tid til at rejse og lave noget andet end at gå i staldene og på markerne. Men på den anden side er jeg kun i 50’erne og har derfor mange gode år i mig endnu. Derfor har vi tænkt kreativt for at finde en løsning på et generationsskifte, hvor den daglige drift er mindre afhængig af mig, end den er nu, men samtidig uden at jeg skal helt ud af det lige med det samme, fortæller Mogens Jensen, der er født på bedriften og har drevet den i en årrække med sin far, inden han overtog den sidste halvdel i 2009.

Søgte åbent en partner udefra

Mogens og Anette Jensen startede jagten på en partner for et par år siden.

Vedkommende skulle overtage en given procentdel – eksempelvis 25 procent – og løbende overtage en større del af den daglige drift og aflaste Mogens Jensen i dagligdagen.

Den unge partner skulle så bo i stuehuset og samtidig køre parløb med Mogens og Anette Jensen om den daglige drift.

- Frem for bare at få køerne til at yde så meget som muligt og så sælge hele molevitten, vil jeg hellere lave et partnerskab med en, som vi kan hjælpe godt i gang. Det hjælper både den nye mand, og det hjælper os med at komme bedst muligt herfra. Og det er jo en løsning, hvor vi selv avler en landmand, der køber os ud på sigt. Det kan jeg godt lide tanken om, siger Mogens Jensen, der også er åben om, at det er en måde, hvorpå han og Anette Jensen kan få mest muligt med derfra, når gården på et tidspunkt skal have nye ejere.

Løsningen kan nemlig blandt andet være med til at lette finansieringen med succession og dermed hjælpe den unge aspirant bedre i gang.

Medarbejdere tilbydes ejerandele

Landmandsparret har siden marts sidste år haft en person ansat, som kan tænkes at blive den potentielle partner på sigt. I løbet af dette år skal begge parters ønsker granskes og se, hvorvidt de kan finde en løsning, som alle kan se sig i de næste ti år.

Men det er ikke alene en udefrakommende partner, der skal have lov til at få del i ejerskabet af Bakkegården. Strategiplanen åbner nemlig også op for, at de øvrige medarbejdere får mulighed for at købe fem til ti procent af bedriften.

- Hvis vi giver medarbejderne et helt konkret medejerskab af bedriften, så giver det dem et incitament til at udvikle, optimere og ikke mindst blive på bedriften. Der er ingen tvivl om, at der er en stor værdi i, at vi kan holde fast på vores folk, siger Mogens Jensen.

Han understreger dog selv, at der er en række ubekendte faktorer i generationsskiftet, når man vælger at indlede det i bidder med både en vordende selvstændig landmand såvel som medarbejderne.

- Vi er udmærkede klar over, at der er tusindvis af dilemmaer i den her konstellation, men vi har en tro på, at vi kan få det til at virke. Det er vi alle overbeviste om, siger han.

Strategien er alfa og omega

Mogens og Anette Jensen indledte for år tilbage en reel strategiproces, hvor de begge kom med ønsker og drømme for fremtiden. Strategien blev lavet i fællesskab med Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver i Velas. Han var også med til at finde frem til partnerskabsmodellen for Bakkegården.

- Der er generelt en høj grad af kompleksitet i store virksomheder som eksempelvis Bakkegården. Og des mere komplekse virksomhederne er, des større behov er der for at tænke i alternative løsninger, så man kan fastholde værdien i virksomheden, siger han og understreger, at netop Mogens og Anettes løsning med partnerskaber giver nogle klare fordele for parret og ikke mindst den vordende ejer.

- For det første er det svært for yngre generationer at få finansieret 100 procent af en bedrift på en gang. Med partnerskabet gør man det bid for bid. For det andet gør forløbet, hvor Mogens fortsat er en aktiv del af driften, at man fastholder en enorm stor mængde knowhow i virksomheden, og den bliver givet videre til den næste generation.

Læs også