Grillaften i Kerte: Kameraer overvåger, hvad køerne æder

I stalden hos Jacob Serup Pedersen i Kerte registreres hver enkelt af de 425 køers foderindtag minutiøst af 3D-kameraer over foderbordet.

115 fynske kvægfolk var den 2. juni mødt op ved grillaftenen i Kerte. I midten aftenens vært, Jacob Serup Pedersen. Ganske som i stalden i baggrunden, var der også ved serveringen såmænd overvågning af foderindtaget - læs næste side.

I loftet lige hen over foderbordene i stalden hos Jacob Serup Pedersen i Kerte er placeret stribevis af 3D-kameraer. De registrerer nøje, hvad den enkelte af de i alt 425 RDM-køer indtager af foder døgnet rundt.

Det er led i et spændende fremtidsprojekt, som Seges har sat i søen for at kunne måle køernes foderoptag. I projektet deltager i alt seks fynske besætninger sammen med flere øvrige malkekvægbedrifter landet over.

Heriblandt altså Jacob Serup Pedersen, som allerede efter det første år har kunnet udnytte de opsamlede data.

Alarmliste

- Jeg får en alarmliste over køerne, som æder for lidt. Det er vigtigt, at de ikke taber sig efter kælvningen, måske fordi de er for længe om at æde. Det kan systemet registrere, og det kan vi så handle på, fortæller den vestfynske mælkeproducent, der før pinse var vært ved den traditionelle fælles grillaften, som RDM- og Holstein-lokalforeningerne arrangerer hvert år.

- Blandt andet kan vi vente med insemineringen, til de pågældende køer ikke taber sig mere.

Den følsomme kameraovervågning, som er udviklet af et eksternt it-firma, måler afstanden ned til fodret, samtidig med den pågældende ko ved foderbordet genkendes og registreres. Endvidere bliver hver enkelt ko i stalden vejet dagligt ved malkestalden, som dermed kan sammenlignes ved foderindtaget.

Vigtigt indeks

- På denne måde kan fodereffektiviteten måles, og på sigt blive et vigtigt indeks i avlen, når der er indsamlet og behandlet tilstrækkeligt datamateriale, påpeger rådgiver Søren Kjær Johannesen fra Viking Danmark.

Siden projektet startede for seks år siden, har flere tusinde danske køer fået registreret fodereffektiviteten. Desuden kan avlsegenskaberne med denne danske opfindelse også være vigtig både i forhold til klimadebatten og mælkeproducentens foderøkonomi.

Således vil unødig foderindtagelse og dermed unødigt metan i luftrummet kunne minimeres i den enkelte besætning med muligheden for denne fokus på fodereffektiviteten gennem avlen.

Større stald på vej

Inden længe rejses spærene til et nyt staldafsnit hos Jacob Serup Pedersen. Det sker for at kunne opfylde de nye krav i Lov om hold af kvæg, som træder i kraft næste år.

Stalden erstatter den hidtil lejede stald til goldkøerne, og får plads til 80 køer. Der er tale om en velfærdsstald, hvor der blandt andet vil være 14 bokse til syge køer og kælvekøer med ekstra plads.

Staldafsnittet, som placeres ved den eksisterende stald, bliver på 900 kvadratmeter. Og samlet set giver det Jacob Serup Pedersen mulighed for en mindre udvidelse af besætningen, som lige nu er på 425 røde køer.

Læs også