bannerPos

Kig mineraltildelingen efter i sømmene

Bedrifterne, der i analysen bruger færrest penge, udgør udgiften til mineraler og vitaminer to øre pr. kilo EKM mod 6-8 øre i det høje interval.
30-07-2019 07:01
Udgifter til indkøb af mineraler til økologiske malkekøer varierer fra 2 til 6 øre pr. kilo EKM fra bedrift til bedrift. Der kan være behov for se niveauet for mineraltildeling efter, mener Seges.

Produktionsprisen for mælk er afgørende for indtjeningen i økologisk mælkeproduktion, og i den løbende optimering skal alle udgiftsposter derfor vendes.

Projektet »Styrket konkurrenceevne i økologisk mælkeproduktion« viste stor forskel mellem bedrifter med hensyn til indkøb af foder – og herunder også udgifter til mineraler og vitaminer, skriver Seges.

Seges har derfor set nærmere på udgiften til indkøb af mineraler og vitaminer gennem en analyse på data i regnskabssystemet Ø90 baseret på cirka 200 økologiske bedrifter.

 

Stor forskel mellem bedrifter

I den lave ende af skalaen brugte den femtedel af de økologiske mælkeproducenter, som i 2018 købte færrest mineraler, knap 200 kroner pr. årsko eller derunder.

I den høje ende brugte en femtedel af besætningerne godt 550 kroner pr. årsko eller mere. Halvtreds-procent-fraktilen lyder på 385 kroner pr. årsko.

Udgifterne til indkøb af mineraler er inklusive udgifter til opdræt. Der kan således være variation mellem bedrifter i forhold til, hvor stor en del der går til køer og opdræt, da antallet af opdræt pr. årsko svinger meget mellem bedrifter.

 

Generel stigning

Seges har også sammenlignet udgiften til indkøb af mineraler og vitaminer i 2018 med udgiften i 2015 – og her er der sket en generel stigning.

Ved 80 procent-fraktilen er udgiften i løbet af de tre år steget med cirka 120 kroner pr. årsko. På bedrifter, der bruger færre penge til mineraler, er der også sket en stigning, men på et lavere niveau.

 

Fra 2 til 8 øre per kilo EKM

Bedrifterne, der i analysen bruger færrest penge, udgør udgiften til mineraler og vitaminer 2 øre pr. kilo EKM mod 6-8 øre i det høje interval.

Der er generelt ingen forskel mellem holstein og jersey, som stort set fordeler sig ens op gennem fraktilerne.

Data blev også analyseret for forskel mellem mindre og større bedrifters udgifter til indkøb af mineraler og vitaminer. Her var der ingen forskel at finde, ligesom der heller ikke blev fundet nogen klar sammenhæng mellem ydelse og udgifter til mineraler.

Analysen viser dog, at enkelte økologiske bedrifter ikke har udgifter til indkøb af mineraler og vitaminer overhovedet. Det ses ikke for bedrifter med ydelse på over 10.000 kilo EKM.

 

Juster efter behovet

- Den store variation mellem besætninger illustrerer, at der på nogle økologiske bedrifter kan være behov for at se niveauet for mineraltildeling efter og justere til i forhold til de gældende DMS-normer. Både over- og underforsyning med mineraler og vitaminer er således uønsket og skidt for økonomien, lyder konklusionen fra Seges.

- Behovet for indkøb af mineraler og vitaminer kan variere mellem bedrifter i forhold til indholdet i grovfoder og de øvrige foderemner. Mange økologer køber kraftfoderblandinger med indhold af mineraler, og det sænker alt andet lige behovet for separat indkøb af mineralblanding, lyder det videre.

- Overforsyning og unødvendigt indkøb af mineralblanding er uøkonomisk og et overforbrug svarende til for eksempel 2 øre pr. kilo EKM betyder en unødig udgift på 30.000 kroner pr. år i en besætning med en årlig produktion af 1,5 mio. kilo mælk.

 

Vildsvinehegn beskytter os alle sammen

Spøjst og respektløst at kritisere vildsvinehegnet ved den dansk-tyske grænse, mener skribenten.

Vestjyllands Andel flytter hovedkontor

Vestjyllands Andel flytter i starten af næste år hovedkontor fra den nuværende placering i Ringkøbing til Industrivej Nord 9B i Birk Centerpark i Herning.

Samson præsenterer stærkt regnskab

2018-2019 har været et godt regnskabsår for Samson Group, der kommer ud med et overskud på 23,6 millioner kroner og en omsætning på over en halv milliard.

Afgørelse om tilskud til privat skovrejsning på vej

Ansøgere, som lever op til kravene, vil få tilsagn om midler til skov, lover Landbrugsstyrelsen.

Forbedring af jordens frugtbarhed

Et passende kulstofindhold er fundamentet for en god jordfysik, -kemi og biologi, som kan sikre den gode etablering og plantevækst.

Erosion skaber udfordringer

Torsdag i sidste uge mødtes eksperter inden for jordbundsområdet og interesserede landmænd til »Jordbundens dag«, hvor fokus blandt andet var på at stoppe jorderosion.
Side 1 af 1718 (34357 artikler)Prev1234567171617171718Next