bannerPos

Kig mineraltildelingen efter i sømmene

Bedrifterne, der i analysen bruger færrest penge, udgør udgiften til mineraler og vitaminer to øre pr. kilo EKM mod 6-8 øre i det høje interval.
30-07-2019 07:01
Udgifter til indkøb af mineraler til økologiske malkekøer varierer fra 2 til 6 øre pr. kilo EKM fra bedrift til bedrift. Der kan være behov for se niveauet for mineraltildeling efter, mener Seges.

Produktionsprisen for mælk er afgørende for indtjeningen i økologisk mælkeproduktion, og i den løbende optimering skal alle udgiftsposter derfor vendes.

Projektet »Styrket konkurrenceevne i økologisk mælkeproduktion« viste stor forskel mellem bedrifter med hensyn til indkøb af foder – og herunder også udgifter til mineraler og vitaminer, skriver Seges.

Seges har derfor set nærmere på udgiften til indkøb af mineraler og vitaminer gennem en analyse på data i regnskabssystemet Ø90 baseret på cirka 200 økologiske bedrifter.

 

Stor forskel mellem bedrifter

I den lave ende af skalaen brugte den femtedel af de økologiske mælkeproducenter, som i 2018 købte færrest mineraler, knap 200 kroner pr. årsko eller derunder.

I den høje ende brugte en femtedel af besætningerne godt 550 kroner pr. årsko eller mere. Halvtreds-procent-fraktilen lyder på 385 kroner pr. årsko.

Udgifterne til indkøb af mineraler er inklusive udgifter til opdræt. Der kan således være variation mellem bedrifter i forhold til, hvor stor en del der går til køer og opdræt, da antallet af opdræt pr. årsko svinger meget mellem bedrifter.

 

Generel stigning

Seges har også sammenlignet udgiften til indkøb af mineraler og vitaminer i 2018 med udgiften i 2015 – og her er der sket en generel stigning.

Ved 80 procent-fraktilen er udgiften i løbet af de tre år steget med cirka 120 kroner pr. årsko. På bedrifter, der bruger færre penge til mineraler, er der også sket en stigning, men på et lavere niveau.

 

Fra 2 til 8 øre per kilo EKM

Bedrifterne, der i analysen bruger færrest penge, udgør udgiften til mineraler og vitaminer 2 øre pr. kilo EKM mod 6-8 øre i det høje interval.

Der er generelt ingen forskel mellem holstein og jersey, som stort set fordeler sig ens op gennem fraktilerne.

Data blev også analyseret for forskel mellem mindre og større bedrifters udgifter til indkøb af mineraler og vitaminer. Her var der ingen forskel at finde, ligesom der heller ikke blev fundet nogen klar sammenhæng mellem ydelse og udgifter til mineraler.

Analysen viser dog, at enkelte økologiske bedrifter ikke har udgifter til indkøb af mineraler og vitaminer overhovedet. Det ses ikke for bedrifter med ydelse på over 10.000 kilo EKM.

 

Juster efter behovet

- Den store variation mellem besætninger illustrerer, at der på nogle økologiske bedrifter kan være behov for at se niveauet for mineraltildeling efter og justere til i forhold til de gældende DMS-normer. Både over- og underforsyning med mineraler og vitaminer er således uønsket og skidt for økonomien, lyder konklusionen fra Seges.

- Behovet for indkøb af mineraler og vitaminer kan variere mellem bedrifter i forhold til indholdet i grovfoder og de øvrige foderemner. Mange økologer køber kraftfoderblandinger med indhold af mineraler, og det sænker alt andet lige behovet for separat indkøb af mineralblanding, lyder det videre.

- Overforsyning og unødvendigt indkøb af mineralblanding er uøkonomisk og et overforbrug svarende til for eksempel 2 øre pr. kilo EKM betyder en unødig udgift på 30.000 kroner pr. år i en besætning med en årlig produktion af 1,5 mio. kilo mælk.

 

Uændret tysk notering

Nord-West noteringen er i dag uændret 71,00 euro. Nord-West noteringen for 8-kilos grise er i dag ligeledes uændret 46,60 euro.

Pas på skatten ved brug af underleverandører

Brug af underleverandører kan koste dyrt, hvis ikke du har styr på skatten, advarer ekspert.

Ny online markedsplads for brugte maskiner

Siden 2016 har det danske firma Logpartner A/S formidlet salg af brugte maskiner til kunder i mere end 200 lande over hele verden. Men nu er det tid til at tage det næste skridt med en topmoderne auktionsplatform.

Få overblik over ASF-truslen via podcast

Afrikansk svinepest er set ikke langt fra den polsk-tyske grænse. Og sker der et udbrud i Tyskland, kan det få økonomiske konsekvenser for især eksportører af smågrise. Hør podcasten om emnet.

ASF truer – sæt fokus på smittebeskyttelse

Konsulenterne hos SvineRådgivningen opfordrer producenter til, at de sammen med staldens personale har fokus på smittebeskyttelse.

Udbring gylle så tæt på såtidspunktet som muligt

Gylle kan udbringes til vårsæd før eller efter såning. Valget påvirker den udbringningsteknologi, der skal benyttes, men valget har også betydning for udnyttelsen af gyllens næringsstoffer.

Sådan sår du majs

Der går et par gode måneder endnu, førend det er tid til at så majsen. Det til trods er det ikke for tidligt at blive mindet om, hvordan majsen får de bedste betingelser.

Kend din fremstillingspris på grovfoder

Christian Lund, formand L&F, opfordrer mælkeproducenterne til at komme tættere på økonomien i deres grovfoderproduktion.

Alternativer til efterafgrøder kan være en fordel

Tilpasning til efterafgrødekravene kræver, at man kender omkostningerne ved de enkelte tilpasningsmuligheder. Seges har regnet på omkostninger ved efterafgrøder, tidlig såning af vintersæd, kvotereduktion og brak.

Skepsis hos L&F over udsigt til flytning af miljømål

Landbrug & Fødevarer forholder sig skeptisk over for, at overvurdering af kvælstoftilførslen er lig med, at miljømål også dermed skal flytte sig tilsvarende nedad.
Side 1 af 1754 (35063 artikler)Prev1234567175217531754Next