bannerPos

Kig mineraltildelingen efter i sømmene

Bedrifterne, der i analysen bruger færrest penge, udgør udgiften til mineraler og vitaminer to øre pr. kilo EKM mod 6-8 øre i det høje interval.
30-07-2019 07:01

Udgifter til indkøb af mineraler til økologiske malkekøer varierer fra 2 til 6 øre pr. kilo EKM fra bedrift til bedrift. Der kan være behov for se niveauet for mineraltildeling efter, mener Seges.

Produktionsprisen for mælk er afgørende for indtjeningen i økologisk mælkeproduktion, og i den løbende optimering skal alle udgiftsposter derfor vendes.

Projektet »Styrket konkurrenceevne i økologisk mælkeproduktion« viste stor forskel mellem bedrifter med hensyn til indkøb af foder – og herunder også udgifter til mineraler og vitaminer, skriver Seges.

Seges har derfor set nærmere på udgiften til indkøb af mineraler og vitaminer gennem en analyse på data i regnskabssystemet Ø90 baseret på cirka 200 økologiske bedrifter.

 

Stor forskel mellem bedrifter

I den lave ende af skalaen brugte den femtedel af de økologiske mælkeproducenter, som i 2018 købte færrest mineraler, knap 200 kroner pr. årsko eller derunder.

I den høje ende brugte en femtedel af besætningerne godt 550 kroner pr. årsko eller mere. Halvtreds-procent-fraktilen lyder på 385 kroner pr. årsko.

Udgifterne til indkøb af mineraler er inklusive udgifter til opdræt. Der kan således være variation mellem bedrifter i forhold til, hvor stor en del der går til køer og opdræt, da antallet af opdræt pr. årsko svinger meget mellem bedrifter.

 

Generel stigning

Seges har også sammenlignet udgiften til indkøb af mineraler og vitaminer i 2018 med udgiften i 2015 – og her er der sket en generel stigning.

Ved 80 procent-fraktilen er udgiften i løbet af de tre år steget med cirka 120 kroner pr. årsko. På bedrifter, der bruger færre penge til mineraler, er der også sket en stigning, men på et lavere niveau.

 

Fra 2 til 8 øre per kilo EKM

Bedrifterne, der i analysen bruger færrest penge, udgør udgiften til mineraler og vitaminer 2 øre pr. kilo EKM mod 6-8 øre i det høje interval.

Der er generelt ingen forskel mellem holstein og jersey, som stort set fordeler sig ens op gennem fraktilerne.

Data blev også analyseret for forskel mellem mindre og større bedrifters udgifter til indkøb af mineraler og vitaminer. Her var der ingen forskel at finde, ligesom der heller ikke blev fundet nogen klar sammenhæng mellem ydelse og udgifter til mineraler.

Analysen viser dog, at enkelte økologiske bedrifter ikke har udgifter til indkøb af mineraler og vitaminer overhovedet. Det ses ikke for bedrifter med ydelse på over 10.000 kilo EKM.

 

Juster efter behovet

- Den store variation mellem besætninger illustrerer, at der på nogle økologiske bedrifter kan være behov for at se niveauet for mineraltildeling efter og justere til i forhold til de gældende DMS-normer. Både over- og underforsyning med mineraler og vitaminer er således uønsket og skidt for økonomien, lyder konklusionen fra Seges.

- Behovet for indkøb af mineraler og vitaminer kan variere mellem bedrifter i forhold til indholdet i grovfoder og de øvrige foderemner. Mange økologer køber kraftfoderblandinger med indhold af mineraler, og det sænker alt andet lige behovet for separat indkøb af mineralblanding, lyder det videre.

- Overforsyning og unødvendigt indkøb af mineralblanding er uøkonomisk og et overforbrug svarende til for eksempel 2 øre pr. kilo EKM betyder en unødig udgift på 30.000 kroner pr. år i en besætning med en årlig produktion af 1,5 mio. kilo mælk.

 

Jagt på et spøgelse

Hvor der ikke sås vintersæd, skal der sås efterafgrøder – undtagen ved sent optagne rodfrugter. Det er landbrugets bedste middel til at jage det politiske kvælstof-spøgelse på flugt, mener næstformanden i Bæredygtigt Landbrug.

Dyrenes Beskyttelse går i krig mod minkindustrien

Debatten om dyrevelfærd raser på blandt andet minkområdet. Nu kræver Dyrenes Beskyttelse, at minkindustrien bliver udfaset i Danmark.

Bedriftsbesøg om det gode håndværk

Der var et inspirerende bedriftsbesøg hos familien Hansen ved Lintrup forleden, hvor Syddansk Kvæg i samarbejde med SLF havde inviteret til en snak om gode vaner i stalden samt lav dødelighed og høj ydelse blandt gårdens dyr

Guld kan være en fornuftig investering

Det kan være fornuftigt at have guld med i investeringsporteføljen, vurderer en analytiker.

Diarré-udfordringer løst med vaccine

Det koster både bundlinje og arbejdsglæde, når fravænningsdiarréen florerer i klimastalden. Løsningsforslagene er mange og effekten forskellig fra besætning til besætning. Svinefagdyrlæge Jens Sørensen fra Danvet har dog erfaret, at vaccination mod E. coli både kan redde griseliv og forhindre økonomiske tab.

Tyskland: Afrikansk svinepest påvist langt fra det truede område

Der er fundet ASF i et vildsvin i Brandenburg langt fra det definerede truede område. Således er der nu påvist 37 ASF-tilfælde i Tyskland. En endelig bekræftelse afventes stadig.

Kødkvæg blev startskuddet for mælkeproducent

Forældrenes køb af to charolais-køer satte Pia Christensens kurs mod landbrugsskolen. I dag står hun for kostalden på den mælkeejendom, hun efter endt uddannelse overtog sammen med forældre og bror.

Covid-19 gør Fødevaredagen vigtigere end nogensinde

Årets prisvindere ved Fødevaredagen blev sent tirsdag belønnet for at tænke nyt og kreativt midt i en global krise. Prisoverrækkelsen fandt sted på Hindsgavl Slot ved Middelfart, hvor Corona-restriktionerne satte nye rammer for arrangementet.

Corona spreder sig blandt nordjyske mink

33 minkfarme, alle i Nordjylland, er blevet ramt af Covid-19, viser en ny opgørelse fra Fødevarestyrelsen.
Side 1 af 1933 (38645 artikler)Prev1234567193119321933Next