bannerPos

Bedre slagtedata på vej

Redaktionen

12-06-2019 12:41

Seges kigger for tiden nærmere på slagtefund, for hvis der skelnes mellem små og ubetydelige slagtefund og større forandringer, har slagtedata sandsynligvis en langt større værdi for vurdering af besætningens sundhed og produktionsresultater.

Derfor har videnscentret nu tre gange indtaget slagtegangen på Danish Crowns kreaturslagteri i Holsted. Her har blandt andet Seges-dyrlæge Henrik Læssøe Martin kigget på lunger, formaver og levere fra en række slagtekalve.

- Vi kigger eksempelvis på antallet af leverbylder og på størrelsen af dem. Vi ser også på forandringer i formaverne, som normalt ikke bliver undersøgt ved slagterikontrollen, men undersøgelsen er interessant, fordi skader i slimhinden, som følge af sur vom, disponerer for leverbylder, forklarer dyrlægen.

Når data er analyseret, håber Seges på at kunne komme med anbefalinger til, hvornår og hvordan man med fordel kan bruge mere detaljerede slagtefund. Senere vil de indsamlede data også blive sammenholdt med kalvenes tilvækst, EUROP-klassificering og eventuelle sygdomsbehandlinger under opvæksten. Analyserne ventes færdig i løbet af 2019

Pixibog om kvæg-kultur

»Working in Denmark« er en ny, letlæst pixibog på engelsk om de kulturforskelle i kvægstalde, som udenlandske medarbejdere kan støde på i Danmark.

Det er Seges, der står bag bogen, som er skabt for at hjælpe dine udenlandske medarbejdere til bedre at forstå den danske kultur.

Bogen kan downloades gratis på landbrugsinfo.dk, hvis du ønsker et fysisk eksemplar, skal du kontakte Seges herom.

Styrelse skærper salmonella-sanering

Fødevarestyrelsen intensiverer saneringen af Salmonella Dublin, det skriver Seges i den nyeste udgave af Aktuelt til dyrlæger.

Dermed vil der ske indskærpelser og partshøringer til mælkeleverende besætningsejere, der ikke har fået taget kvartalsprøver, efter de er skiftet fra niveau 2 til niveau 1. Det drejer sig om ejendomme, der har været placeret i niveau 2 indenfor det seneste år.

Dermed skal de sikre, at der fortsat tages kvartalsprøver hver tredje måned indtil et år efter, at ejendommen er kommet i niveau 1. I denne periode skal der udtages otte blodprøver på de yngste kalve over tre måneder, hver tredje måned. Prøverne skal tages af kalve, der har opholdt sig på ejendommen i mindst tre uger. Kravet gælder også nysmittede besætninger, der kun kortvarigt har været i niveau 2.

Hvis der fra ejendommen flyttes kvæg til levebrug, som er ældre end seks måneder, skal ovenstående blodprøver udtages hver tredje måned i to år, efter at ejendommen er placeret i Salmonella Dublin-niveau 1.

Brug »business check« på staldgangen

Med Business Check 2018, som netop er udgivet, har du mulighed for at benchmarke bedriftens resultater med andre lignende bedrifter. Det skriver Seges.  

Under »fremstillingspris mælk ved egen grovfoderpris« kan du blandt andet undersøge, om din egen fremstillingspris er højere end standardpriserne på grovfoder. Mens du i fraktilanalysen kan få hjælp med at finde frem til store og små forbedringspotentialer, og dermed inspirere til handlinger, der kan sænke fremstillingsprisen pr. FEN. I fraktilanalysen kan man også se, hvor ens bedrift ligger på udvalgte nøgletal i forhold til kollegaerne, der også har fået lavet en driftsgrensanalyse.

Et Business Check kræver, at bedriften får udarbejdet driftsgrensanalyser for grovfoder, eventuelt også delt op på græs og majs for yderligere detaljer. Fordelen ved at dele driftsgrenen grovfoder op i græs og majs er, at detaljegraden stiger, og at det derfor er muligt at identificere, om forbedringspotentialerne ligger indenfor græs eller majs. Når detaljegraden øges, skal fokus også være på at få omkostningerne fordelt mest muligt korrekt for at få det mest reelle billede af økonomien i driftsgrenene.

Planteavl med fokus på fremavl

På Lyngbygård Gods ved Aarhus er der stærke traditioner for at arbejde med fremavl, og der arbejdes intensivt på at optimere og tilpasse sædskiftet i den henseende.

Behov for mere inddragelse af lokal viden i de næste vandområdeplaner

Der er ikke nok fokus på inddragelse af lokal viden i det arbejdsprogram, som beskriver processen i arbejdet frem mod de næste vandområdeplaner, mener man i Landbrug & Fødevarer.

NIR-scanning på fodergangen

Et NIR-system på fuldfodervognen kan både sikre den rette mængde tørstof og en ensartet blanding. Der er dog en række andre ting, der skal styr på, før NIR giver værdi.

Arla holder priserne i ro igen

Det er nu over et år siden, Arla sidst ændrede deres afregningspriser. Mejerijkoncernen oplyser mandag, at man ikke ændrer priserne i juli måned. Dermed er afregningspriserne fortsat på det samme niveau som for et år siden.
Side 1 af 1573 (31449 artikler)Prev1234567157115721573Next