Optimer sikkerheden ved malkning

Kvægbruget er den driftsgren, der står for flest ulykker i landbruget, og omkring halvdelen af dem sker i forbindelse med malkning, skriver Seges.

I perioden 2018-2020 blev der anmeldt 79 ulykker i kvægbesætninger, hvor dyr var involveret.

En optælling viser, at knap halvdelen skete i forbindelse med malkning: 24 af ulykkerne skete under selve malkningen, mens 14 skete under drivning til malkning – og her var det både i stalde med robotanlæg og malkegrav/høj/karrusel, skriver Seges i Kvægnyt.

- Kvægbruget er suverænt den driftsgren i landbruget, hvor der sker flest ulykker. Og det skyldes selvsagt, at køer er nogle store dyr at drive rundt med. Og ved malkning er man bare meget tæt på dyrene. Det kræver konstant opmærksomhed på deres adfærd, og omgang med dyrene er jo en slags håndværk, man skal lære at mestre, forklarer arbejdsmiljøkonsulent Marianne Norup, Seges.

Hun fortæller, at spark i hovedet og på hænder, samt hænder som kommer i klemme mellem dyr og inventar er typiske ulykker i forbindelse med malkning.

Tag det roligt

Ifølge Marianne Norup er det vigtigt at leder og medarbejder sammen finder frem til sikre måder at arbejde i netop deres anlæg, da løsningerne varierer fra malkestald til malkestald.

- Ens for alle er dog, at man skal være ekstremt opmærksom på at undgå hænder mellem dyr og inventar, konstaterer hun.

- Men ellers handler det om at være opmærksom på, hvor og hvordan det går galt – også når det kun var tæt på - og så tage stilling til, hvordan man bedst kan undgå det næste gang, forklarer Marianne Norup, der fremhæver rolig adfærd som en afgørende faktor, hvis ulykkerne skal undgås.

De ulykker i opgørelsen, som ikke skete under malkning, tegner ifølge konsulenten et billede af, at det ofte er ved den nære kontakt med dyret, det går galt. Eksempelvis ved fjernelse af bandage, skift af en halsrem eller ankelbånd og ved inseminering eller behandling.

cc

Læs mere om Kvæg- og malkestalde

Valget af staldsystemer er afgørende for både produktivitet og dyrevelfærd i landbrugsdrift. Læs mere om emnet, og bliv inspireret af andres arbejdsgange og implementering af teknologier og automatiseringer.

Læs mere her

Læs også