Parvis opstaldning af kalve giver en højere velfærd

Det kan lade sig gøre for de fleste, at opstalde kalvene parvis, især når man ved hvilke fordele denne opstaldningsform giver.

Tilgodeser man kalvens adfærdsmæssige behov ved at opstalde parvis, viser undersøgelser, at kalvene vokser op mod 130 gram mere pr. dag og æder cirka et kilo kalvestarter mere pr. dag end kalve opstaldet enkeltvis, skriver KvægNyt.

For at leve op til Fødevareministeriets officielle dyrevelfærdsmærke, hjertemærket, som træder i kraft 31/12 i år, skal kalvene være opstaldet to og to eller gruppevis, fra de er syv dage gamle. Det gælder også for de kalve, mælkeproducenten leverer til en slagtekalveproducent, der er med i mærkningsordningen, skriver KvægNyt.

Kravet om parvis opstaldning af kalve er indført for at tilgodese kalvenes adfærdsmæssige behov, fordi det ligger i kalvenes natur, at de gerne vil være sammen med andre kalve.

Og for langt de fleste mælkeproducenter vil det kun kræve små ændringer at kunne leve op til hjertemærkningsordningen.

Par har højere tilvækst

Når man professionelt taler om dyrevelfærd, taler man om hensyn til tre behov: Dyrenes fysiologiske behov, deres sundhedsmæssige behov og det adfærdsmæssige behov.

Tilgodeser man kalvens adfærdsmæssige behov ved at opstalde parvis, viser undersøgelser at kalvene vokser op mod 130 gram mere pr. dag og æder cirka et kilo kalvestarter mere pr. dag end kalve opstaldet enkeltvis, skriver KvægNyt

Man oplever også. at kalve, som går sammen to og to, har mindre nedgang i vægt ved fravænning, og de har lettere ved at omstille sig til nye omgivelser og nye artsfæller.

- Kalve, der går sammen med andre kalve, får altså også opfyldt deres fysiologiske og sociale behov i langt højere grad end enkeltvis opstaldede, konkluderer Seges.

Smittebeskyttelse

Når man taler om sundhed, er det klart, at kalve, som er opstaldet to og to, selvfølgelig kan smitte hinanden. Men den parvise opstaldning betyder samtidig, at kravet om, at kalvene skal kunne se og røre hinanden er opfyldt, hvilket giver mulighed for en effektiv smittebarriere til kalvene ved siden af.

- Det er dermed muligt at lave et mellemrum mellem parrene og dermed forhindre, at for eksempel diarré breder sig ned langs kalverækken, lyder det.

Uønsket sutteadfærd kan løses

En af de negative konsekvenser, der kan være, ved at lade kalvene gå parvis, er, at de kan begynde at sutte på hinanden.

Men det kan der gøres en del for at forhindre, mener Seges.

-  Den uønskede adfærd er stærkest lige efter mælkefodringen og klinger derefter af indenfor de første cirka 20 min. Tilstrækkelig daglig mælkemængde nedsætter uønsket sutteadfærd. Giv mindst 3,5-4 liter mælk to gange dagligt og tjek også, at tørstofkoncentrationen er mindst 130-150 gram mælkepulver pr. liter. Hvis de får mindre mælk, vil de sutte mere på inventar og på hinanden. Får de mælk af spand eller skål så se efter, at narresutterne er placeret tæt på, hvor de drikker. Der skal selvfølgelig være en til hver, skriver KvægNyt og opfordrer til at bruge en pattespand, hvis man stadig oplever uønsket sutteadfærd ved den korrekte tildeling af mælk.

Alt i alt er parvis opstaldning bedre velfærd for kalve. Det kræver visse ændringer i indretning af kalvebokse og management, men kalvene skulle gerne kvittere for det ved bedre tilvækst og nemmere overgang til fast foder.

Bliv klogere på konkressen

Seges konkluderer, at parvis opstaldning er bedre velfærd for kalvene og samtidig lever man op til Fødevareministeriets officielle dyrevelfærdsmærke, hjertemærket, som træder i kraft 31/12. En ordning som der bliver sat fokus på til Kvægkongressen.

Dyrevelfærdsmærket er nemlig netop blevet udvidet til ikke kun at gælde svine- og kyllingekød, men også okse- og kalvekød samt mejeriprodukter. Derfor kan man i session 1: »Dyrevelfærdsmærket – sådan får du 3 hjerter« blive klogere på, hvad ordningen for kvæg indeholder, og hvordan du kommer i gang.

Det sker mandag klokken 14.15, når Christina Nygaard, fuldmægtig i Fødevarestyrelsen, og Line Aagaard, senior business developer hos Arla gør medhørerne klogere på, hvad der blandt andet skal til for at få to eller tre hjerter.

teba

 

 

Læs også