Stabilt marked for mælk

Arlas acontopris for konventionel mælk og økologisk mælk er uændret fra 1. november.

Arlas acontopris for konventionel mælk af førsteklasses kvalitet baseret på GMO-frit foder, hvor medlemmet har indsendt data for Arlagården Plus, er uændret og derfor også fra 1. november på 248,8 kroner øre pr. kg.

Prisen på Økologisk mælk ændres heller ikke. Derfor vil Arlas acontopris for økologisk mælk af førsteklasses kvalitet, hvor medlemmet har indsendt data for Arlagården Plus, være 324,4 øre pr. kg, oplyser Arla.

Stabilt marked

Den overordnede baggrund for markedet er, at priserne fastholdes takket være den begrænsede vækst i mælkeproduktion, undtagen i den nærmeste fremtid, hvor det er sandsynligt, at den globale efterspørgsel vil udligne den forventede, begrænsede vækst i mælkeudbud. Der er relativ stabilitet set i forhold til en truende økonomisk opbremsning og fortsatte handelsspændinger, hvorfor vi ikke bør forvente at opleve betydelige, kortvarige stigninger i efterspørgslen, lyder det fra Arla.

Svag vækst i Europa og New Zealand

Den globale mælkeproduktion er stadig stort set uændret, med svag vækst i Europa og New Zealand skønt den stadig ligger under den langsigtede tendens, hvor andre primære eksportområder oplever ingen til små fald, oplyser Arla, som tilføjer:  

- Mælkeproduktionen i Europa var 0,8 procent højere end i august 2018, hvilket betyder at årets vækst nu ligger på 0,3 procent. Væksten koncentrerer sig fortsat i nogle få lande, primært UK, Irland og Polen. Produktionen i New Zealand steg mindre end forventet og lå kun 0,8 procent højere end i august sidste år, hvilket betyder, at den generelle vækst for året i store træk er flad.

God efterspørgsel på Gul ost og mozzarella

Med øget produktion af mozzarella i de seneste måneder har udbuddet af Gul Ost været trængt, hvilket har ført til en lille prisstigning. Skønt prisen på mozzarella fortsat holder sig oppe, forventes den at falde en anelse som reaktion på den forventede stigning i volumen, men efterspørgslen er fortsat god i forhold til de langsigtede forventninger om yderligere stigninger i efterspørgslen i Asien og foodservice-markeder.

Mælkepulver stiger

Pulver, især skummetmælkspulver, nyder stadig stor efterspørgsel med fortsat stigende priser. Stigende efterspørgsel efter fedtholdigt mælkepulver, den lave mælkesæson i Europa og de lave beholdninger bør sikre udbudsmæssig tilbageholdenhed på markedet, lyder det videre fra Arla.

Prisen på sødmælkspulver er relativt stabil, eftersom stigende efterspørgsel fra Kina og en spidsproduktion i New Zealand, der er mindre end forventet, har en positiv indvirkning på det normale sæsonpres på dette tidspunkt af året.

Smør steg svagt

De europæiske smørpriser steg svagt i september grundet de sædvanlige sæsonmæssige påvirkninger, men er dog kommet under pres i de seneste uger grundet fortsat svag efterspørgsel, da de fleste købere nu er dækket ind til slutningen af året.  Det normale sæsonmønster med svagere priser i Q1 forventes gentaget i 2020.

Stabilt marked for økomælk

Desuden skriver Arla om økologisk mælk, at produktionen fortsætter med at stige på tværs af Europa, GE-produktionen ligger eksempelvis 9 procent højere i august 2019 end i august 2018. Dette lægger fortsat pres på markedet i hele Europa. Økomarkederne er stort set stabile, selv om kategorien for frisk økologisk mælk i UK er faldet i værdi og volumen over de seneste måneder.

laj

Læs også