Rådgivning sætter fokus på krybestrøm i kvægstalde

Statisk krybestrøm er et stigende problem i de danske kvægstalde. Nu sætter LMO fokus på problemet.

Miljø og indretning i kvægstalden kan have en afgørende betyde for besætningens trivsel. LMO Kvæg erfarer, at flere og flere landmænd er opmærksomme på de negative effekter ved statisk krybestrøm – et problem, der direkte afspejler sig i dyrenes produktivitet. 

- Vi har meget fokus på koens nærmiljø og kigger efter de muligheder og fejl, vi finder i staldsystemerne, når vi er på besøg hos en kvægproducent, fortæller Peter Møller, der er kvægkonsulent i LMO.

Reagerer på strøm

Besøg hos kvægproducenter viser ofte, at en uhensigtsmæssig indretning i staldene kan være medvirkende til, at dyrene mistrives. Ifølge LMO’s kvægkonsulent stresser statisk strøm koen i en sådan grad, at det til sidst giver udslag på bundlinjen. 

- Vi oplever, at krybestrøm i inventaret er noget, der påvirker koen. Derfor foretager vi ofte videoobservationer, så vi kan kortlægge, hvordan koen reagerer og påvirkes af det i hverdagen. 

Det hjælper os til at lægge en plan for, hvordan vi kan undgå det fremadrettet, understreger Peter Møller.

Brug for mere oplysning

Staldmiljøets påvirkning af koen og dens præstation er et af de områder, der er særligt fokus på, når LMO Kvæg i perioden fra den 23. januar og frem til den 1. februar holder en række temadage for kvægproducenter.

- Vores erfaring siger os, at det er noget, vi kan oplyse meget mere om. Landmændene har brug for konkrete råd og ideer til, hvordan de kan løse problemet med krybestrøm. Her kan vi komme med konstruktive løsningsforslag, som de kan bruge i hverdagen, fortæller Peter Møller. 

Ifølge kvægkonsulenten kan løsningen være så simpel som en omrokering i stalden eller en ændring i koens nærmiljø:

- Når vi videoovervåger den enkelte ko, kan vi meget nøje fastslå dens færden og reaktionsmønster. Det hjælper os med konkrete løsninger til, hvordan vi kan reducere eller helt fjerne forhindringer og dermed hjælpe koen til en højere mælkeproduktion, siger Peter Møller. 

For at få landmændenes øjne op for problemstillingen vil der være forskellige oplæg på LMO’s temadage i januar og februar. 

- Vi vil blandt andet tale om mulighederne ved blandt andet sengebåse, vandkar, kobørster og samtidig give vores indspark til, hvad strøm i stalden i virkeligheden betyder for produktionen, slutter Peter Møller. Info om temadagene findes på LMO’s hjemmeside.  

Læs også