Tak for mad på bordet

Det røde flertal i Vordingborg Kommune vil bestemme, hvem der må udvide, og hvem der ikke må.

Af Peter Ole Sørensen, Ronesbanke 12B, 4720 Præstø. På Venstres gruppes vegne.

Det er uforståeligt at en del politikere i kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune har bedt flere ministerier om, at husdyrloven ændres så kommuner kan forhindre udvidelser.

Tænk at man vil forhindre et erhverv i at udvikle sig i Vordingborg Kommune. Især når man ved at virksomheder, der gerne vil være effektive hele tiden, er i udvikling. Det gælder for husdyrbrug såvel som andre virksomheder.

Der er love og regler, som gælder i hele landet. Er det for at genere erhvervet, eller er det i virkeligheden fordi, man ønsker ar være smagsdommer?

Både landbrug og erhverv i Vordingborg Kommune betyder meget mere for os, end vi tror. Og mange glemmer at landbruget er rygraden i vores samfund.

Alle skal have mad i munden hver dag – mælk, brød, kød og grøntsager. Med noget af landets bedste landbrugsjord bør vi være stolte og støtte op.

Venstre ønsker at beholde ens regler i hele landet, og takke netop det erhverv for brød på bordet.

Læs også