Lille ægproducent taget som gidsel

Søren Andersen, Randersvej, Viborg

Som følge af, at der nu for anden gang på under et år er konstateret udbrud af fugleinfluenza på en ejendom ved Løvel, tvinges min virksomhed til at stoppe al salg af æg til mine mange trofaste kunder.

Jeg producerer normalt årligt cirka 73.000 æg, som jeg sælger direkte til forbruger.

Udover æg producerer jeg blandt andet også kartofler og årligt 18.000 stk. Stedmoderplante og 20.000 øvrige udplantningsplanter og sommerblomster.

Jeg kan ikke få nogen form for erstatning, da der kun udbetales erstatning til den besætning, der er ramt af fugleinfluenza. Dette til trods for, at det er et myndighedskrav, at der ikke må sælges æg indenfor en 10 kilometers overvågningszone.

Den første nedlukning i år, som følge af fugleinfluenza på den samme ejendom i Løvel, betød et tab for mig på omkring 15.000 kroner på grund af manglende salg og stadig nødvendige udgifter til foder, vand med videre.

Jeg står også meget undrende overfor, at der allerede efter under et år igen er konstateret fugleinfluenza på den samme ejendom ved Løvel.

Skyldes det ufuldstændig rengøring, der er Fødevarestyrelsens ansvar, eller er der givet tilladelse til at indsætte dyr for tidligt igen efter rengøringen?

Der gælder også særlige (lempelige) regler, når der er tale om opdræt af vildtfugle med hensyn til overdækning med videre, når der er særlig risiko for fugleinfluenza.

Jeg vil tillade mig at stille spørgsmålstegn ved, om disse regler er for lempelige?

Ikke nok med, at det koster hele den danske fjerkræbranche, meget store summer, når der konstateres fugleinfluenza, så mener jeg også, at det rammer særligt os små ægproducenter urimeligt hårdt, da vi helt fratages muligheden for at afsætte vores æg, hvorimod større ægproducenter, der leverer til et ægpakkeri, kan opnå dispensation til fortsat at kunne afsætte æg hertil.

Dette faktum gør også, at jeg føler, at vi mindre producenters varer pludseligt bliver nedgjort til et dårligere produkt, og at man stiller os i et dårligere lys til trods for, at vi er underlagt rigtigt mange regler til prøver og kontrol medvidere, der årligt koster os forholdsmæssigt store udgifter.

Jeg mener heller ikke, at Landbrug & Fødevarer taler de små ægproducenters sag, når det kommer til håndteringen og spørgsmål vedrørende erstatninger i forbindelse med fugleinfluenza.

Da jeg intet aner om, hvor længe restriktionerne vil være gældende denne gang, sidste gang gik der 42 dage, hvor jeg ikke måtte sælge æg, så kommer dette formentlig til at betyde, at jeg efter 28 år med salg af æg fra Randersvej 90a nu slutter.

Det betyder, at jeg med vemod og fuldstændig uforskyldt må meddele mine kunder, at det er slut med at købe friske æg hos mig fremover. Ikke nok med, at mange af mine kunder har handlet med mig her på adressen, så har jeg kunder, der også har handlet med min familie på Viborg Vestermark, så disse kunder har jeg kendt i op til 45 år.

Produktionen i gartneriet vil fortsætte uændret.

Læs også