bannerPos

Både økologisk og konventionelt landbrug skal omstille til klimaneutralitet

Den samlede klimabelastning er lavere for økologiske end for konventionelle forbrugere, da de højere priser på økologiske varer ser ud til at mindske kødforbruget. Så det kan i princippet være et bedre klimavalg med et tilsvarende lavt forbrug af konventionelt kød, men der risikerer man så at miste det incitament til kostomlægning, som er relateret til de økologiske principper, priser mv., mener de i tænketanken Concito. Arkivfoto: Camilla Bønløkke

Debatindlæg

22-05-2019 10:34
Både økologisk og konventionel drift er udfordret i forhold til klimaaftrykket. Begge skal omstille til klimaneutralitet, og det skal gå stærkt, skriver Michael Minter fra Concito i en replik til Jens Iversen, Bæredygtigt Landbrug.

Af Michael Minter, programleder i Danmarks grønne tænketank Concito

Jens Iversen fra Bæredygtigt Landbrug er i diverse medier (Effektivt Landbrug 18.05.2019) med et indlæg, hvor han med reference til Concito konkluderer, at »Intensivt landbrug er vejen frem for klimaet«. Det er groft forenklet og vildledende af følgende årsager.

Concito har tidligere påpeget, at nogle økologiske varer, når klimapåvirkningen fra arealanvendelse regnes med, udleder op mod 30 procent mere end de konventionelle. Men vi har også peget på en række klimafordele.

Økologiske fødevarer er som regel dyrere end konventionelle, hvilket kan være en klimafordel. Det ser nemlig ud til at mindske kødforbruget og gør derfor den samlede klimabelastning lavere for økologiske end for konventionelle forbrugere. I princippet kan det isoleret set være et bedre klimavalg med et tilsvarende lavt forbrug af konventionelt kød, men der risikerer man så at miste det incitament til kostomlægning, som er relateret til de økologiske principper, priser mv.

Ingen af dem er bæredygtige i dag

Generelt betyder det mere for miljøet og klimaet, hvilken slags fødevarer vi spiser, end om de er økologisk eller konventionelt produceret. Det er videnskabeligt underbygget og forklaret i en ny Concito-rapport om Klimavenlige madvaner.

- Økologiske fødevarer er som regel dyrere end konventionelle, hvilket kan være en klimafordel

Set i forhold til produktionen er der ingen af de to produktionssystemer, der er bæredygtige i dag. Dansk landbrug har i perioden 1990-2005 samlet set mindsket udledningen fra godt 12 mio. ton til godt 10 mio. ton CO2e. Siden 2005 er den samlede udledning fra landbruget slet ikke faldet.

Faktum er, at både økologisk og konventionel drift er udfordret i forhold til klimaaftrykket. Begge skal omstille til klimaneutralitet, og det skal gå stærkt.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Danmarks drænsystem er en stor og vigtig national investering

Dræningen af en stor del af landbrugets arealer har en samlet værdi af 26 milliarder kroner. Det må være et krav til en ny vandløbslov, at vi bevarer værdien af denne nationale investering, mener formanden for Danske Vandløb.

Udfordret med vand på marken?

Konsulent giver bud på de mest almindelige årsager til udfordringer med vand på marken, og kommer med forslag til løsningsmuligheder.

Kalk udfælder tungmetaller og fremmer regnormes aktivitet

Ved kalkning udfældes tungmetaller som aluminium og jern, og jordens porøsitet forbedres, da kalk blandt andet kan influere på dannelsen af mikro- og makroaggregater. Ligeledes påvirkes regnorme positivt af kalkning.

- Hvis vi kunne dræne himlen, så gjorde vi det

Dræningsgrejet er blevet opdateret væsentligt hos SM Entreprenørfirma A/S i Roslev på Salling. Men lige nu er alles fokus på at få bjerget årets høst.

Historiske merudbytter for svampebekæmpelse i vinterhvede

Syv ud af ti landsforsøg i vinterhvede er gjort op, og de foreløbige resultater viser, at de ældre sorter skuffer. Heldigvis finder nye vej og gør det godt. Der er dog en stor variation i merudbytter mellem sorterne.

Går i hegnet med fem blade på kniven

Det er højsæson for hegnsklippere landet over på bagkant af høsten. I Sønderjylland huserer Hans Jørgen Petersen fra Øster-Lindet Maskinstation, og han har nok at se til.

Få styr på overgangsordningen til det nye feriesystem

Overgangsperioden til den nye ferielov træder i kraft allerede den 1. september 2019 og får betydning for alle lønmodtagere – og medfører nye krav for dig som arbejdsgiver.

Lad os få nogle flere digitale skæverter i stalden

Jeg vil vove den påstand, at hvis vi havde de fornødne digitale løsninger og data, så vil vi kunne eliminere en stor del af de heldbaserede resultater.

Kalkning bør igen komme i fokus

Der er frem til 17. september mulighed for at få tilskud på op til 100 procent til rydning og hegn i visse Natura 2000-områder.
Side 1 af 1613 (32249 artikler)Prev1234567161116121613Next