bannerPos

Dan Jørgensen lyver om landbruget

Dan, det er direkte løgn, at vi »sprøjter løs«. Pinligt, at du ikke ved det, skriver Knud Jeppesen. Arkivfoto

Debatindlæg

09-03-2019 11:00

Af Knud Jeppesen, landmand, Tørringvej 30, Jelling

Utroligt, så meget »grøn« varm luft, Dan Jørgensen (næstformand i Socialdemokratiets folketingsgruppe, red.) skulle have sluppet ud i sit indlæg »Regeringen lyver om miljøet« i Avisen Danmark 6. marts.

Typisk en politiker, som skal ud at fiske stemmer igen. Så slynges der ud til højre og venstre med dårligdomme og usandheder om alle andre og lovprisninger af det, man selv står for. Og Dan Jørgensen er en sand mester i denne disciplin.

Som aktiv moderne landmand er det dog slående, at landbruget endnu engang skal inddrages og misbruges i din jagt på grønne stemmer. Du klandrer Venstre for at gøre noget godt for landbruget og uden hensyn til miljøet og påstår:

»Man vedtog en landbrugspakke, der betød, at landbruget nu kunne sprøjte og gøde løs. Forleden fik vi så dokumenteret sort på hvidt, at pakken fik nøjagtig den effekt på naturen, som vi var mange, der frygtede«.

Pinligt

Intet i landbrugspakken handler om sprøjtning. Intet som i intet! Dan, det er direkte løgn, at vi »sprøjter løs« og pinligt, at du ikke ved det. Vi er stadig underlagt verdens strengeste krav til godkendelse og betaler ovenikøbet en betydelig strafafgift for at bruge de fuldt lovlige planteværnsmidler.

Med hensyn til gødningen er det også usandt, at vi bare kan »gøde løs«. Der er nemlig stadig kvoter på, hvor meget vi må bruge, med kontrol og indsendelse af regnskab – samt bøder, hvis vi bruger for meget.

Ja, vi fik den gødning tilbage, som uvidende politikere tidligere havde taget fra os. Nu må vi igen bruge den næring til planterne, som de bortfører fra marken. Derved udpiner vi ikke længere jorden for næring. Så nu kan vi aflevere en næringsrig jord til vore næste generationer, og vi lagrer også meget mere CO2 i jorden på den måde.

Win-win

Vore kornafgrøder og græsmarker er nu blevet så velnærede med CO2-venligt protein, at vi kan spare importen af flere hundrede tusind tons proteinrig sojaskrå til fodring af grise og køer fra Sydamerika.

Og vi er stoppet med at importere korn til øl- og brødproduktion fra Tyskland, fordi vores eget korn nu er blevet så nærende, at det kan bruges igen. Win-win og i dén grad klimavenligt.

Og husk så lige, at jo mere velnærede planter vi har, jo mere kulstof kommer der i jorden, så derved optages der mere CO2 i planter og jord – faktisk er der forskere, som har beregnet, at vi kunne fjerne hele Danmarks CO2-overskud ved at øge kulstofmængden i jorden ganske lidt.

Frygt for hvad

Tænk sig, i Tyskland arbejder forskere og embedsfolk sammen med landbruget og vejleder dem i den nyeste forskning omkring kulstof. Dejligt, hvis forskere og politikere i Danmark ville udnytte den viden og føre den ud i praksis. Hvad venter I dog på?

Så skriver du, at det er »dokumenteret sort på hvidt, at pakken fik nøjagtig den effekt på naturen, som vi var mange, der frygtede« - uden at skrive, hvor du har det fra, og hvad det er, I frygtede.

- Dan Jørgensen, virkeligt dumt at anklage andre for at lyve, når du selv omgås sandheden så lemfældigt som i dit eget indlæg

Jeg kan så gætte på, at du frygtede, at både landbruget og naturen fik det bedre, især når du har opdaget, at det er dumt, I ikke var med til at gennemføre disse gode tiltag for landbruget og naturen.

Burde glædes

Og hvis du mener den Novana-rapport (om miljøets tilstand), der lige er udkommet, står der på side 7:

»Det er endnu for tidligt at vurdere den samlede effekt af det øgede forbrug af kvælstof og de kompenserende efterafgrøder, der blev muliggjort med Fødevare- og landbrugspakken i 2015. Kvælstoftilførslen med nedbør er indregnet i den samlede kvælstoftilførsel fra land og har været på samme niveau de seneste knap 10 år«.

Omkring grundvandets nitratindhold side 8:

»I 2017 var den målte gennemsnitsværdi i det iltholdige grundvand på det hidtil laveste niveau i overvågningsperioden«.

Det er så det, »som vi var mange, der frygtede« – vi andre glædes over det!

Kloge-Åger

Men hvorfor skal vi betale til både Aarhus Universitet, GEUS og Miljøstyrelsen for at lave dyre videnskabelige rapporter? Fyr da disse mennesker, når politikerne alligevel er klogere og laver politik uden om disse lærde folk.

De penge, vi sparer, kan I da bruge på ældreservice – der er I jo også klogere end dem, der arbejder med disse svage ældre mennesker, som har skabt vores rige samfund!

Så Dan Jørgensen, virkeligt dumt at anklage andre for at lyve, når du selv omgås sandheden så lemfældigt som i dit eget indlæg. Især når du hænger et helt erhverv ud for noget, der ikke passer.

Gode fødevarer

Men som mange andre landmænd vil jeg arbejde videre på at lave så mange gode og sunde fødevarer til forbrugerne i Danmark og udlandet som muligt. Især når vi har fået de væsentligt bedre muligheder med mere gødning.

Og des mere næring, der optages fra jorden, des mere korn og græs høster vi på de gode marker. Derved kan der frigives mere jord til naturen, og alle burde være glade.

BL vil debattere natur med økologerne

Bæredygtigt Landbrug arrangerer debat med deltagelse af Økologisk Landsforening i dag på Naturmøde i Hirtshals.

Kalvenotering til debat

På Danske Slagtekalveproducenters sommermøde slap direktøren for Himmerlandskød, Lars Andersen, ikke uden om kritiske spørgsmål fra producenterne.

Landbrugets lavbundsjorder udfordrer klimaet

Jeg er rigtig glad for at se, at erhvervet har besluttet sig for at være en del af løsningen og ikke fremstå som klimaproblemet, skriver Poul Erik Jørgensen.

Stemningen er vendt fuldstændigt

Afregningsprisen er ved at komme på rette kurs, årsregnskabet for et barskt år er landet, og optimismen kan spores. Ifølge chefkonsulent i driftsøkonomi hos Centrovice, Søren Bækholm, er det nu oplagt at få lagt en strategi for den fremadrettede produktion.

DLG opkøber grovvareselskab i Sønderjylland

DLG har opkøbt Hindrichsens Eftf. A/S i Højer ved Tønder. Ejer af Hindrichsen ønsker at gå på pension.

Roedag på Sofiehøj ved Maribo i juni

Forskellige skadevoldere er i søgelyset, når roedagen holdes for alle interesserede.
Side 1 af 1548 (30941 artikler)Prev1234567154615471548Next