bannerPos

Dan Jørgensen lyver om landbruget

Dan, det er direkte løgn, at vi »sprøjter løs«. Pinligt, at du ikke ved det, skriver Knud Jeppesen. Arkivfoto

Debatindlæg

09-03-2019 11:00

Af Knud Jeppesen, landmand, Tørringvej 30, Jelling

Utroligt, så meget »grøn« varm luft, Dan Jørgensen (næstformand i Socialdemokratiets folketingsgruppe, red.) skulle have sluppet ud i sit indlæg »Regeringen lyver om miljøet« i Avisen Danmark 6. marts.

Typisk en politiker, som skal ud at fiske stemmer igen. Så slynges der ud til højre og venstre med dårligdomme og usandheder om alle andre og lovprisninger af det, man selv står for. Og Dan Jørgensen er en sand mester i denne disciplin.

Som aktiv moderne landmand er det dog slående, at landbruget endnu engang skal inddrages og misbruges i din jagt på grønne stemmer. Du klandrer Venstre for at gøre noget godt for landbruget og uden hensyn til miljøet og påstår:

»Man vedtog en landbrugspakke, der betød, at landbruget nu kunne sprøjte og gøde løs. Forleden fik vi så dokumenteret sort på hvidt, at pakken fik nøjagtig den effekt på naturen, som vi var mange, der frygtede«.

Pinligt

Intet i landbrugspakken handler om sprøjtning. Intet som i intet! Dan, det er direkte løgn, at vi »sprøjter løs« og pinligt, at du ikke ved det. Vi er stadig underlagt verdens strengeste krav til godkendelse og betaler ovenikøbet en betydelig strafafgift for at bruge de fuldt lovlige planteværnsmidler.

Med hensyn til gødningen er det også usandt, at vi bare kan »gøde løs«. Der er nemlig stadig kvoter på, hvor meget vi må bruge, med kontrol og indsendelse af regnskab – samt bøder, hvis vi bruger for meget.

Ja, vi fik den gødning tilbage, som uvidende politikere tidligere havde taget fra os. Nu må vi igen bruge den næring til planterne, som de bortfører fra marken. Derved udpiner vi ikke længere jorden for næring. Så nu kan vi aflevere en næringsrig jord til vore næste generationer, og vi lagrer også meget mere CO2 i jorden på den måde.

Win-win

Vore kornafgrøder og græsmarker er nu blevet så velnærede med CO2-venligt protein, at vi kan spare importen af flere hundrede tusind tons proteinrig sojaskrå til fodring af grise og køer fra Sydamerika.

Og vi er stoppet med at importere korn til øl- og brødproduktion fra Tyskland, fordi vores eget korn nu er blevet så nærende, at det kan bruges igen. Win-win og i dén grad klimavenligt.

Og husk så lige, at jo mere velnærede planter vi har, jo mere kulstof kommer der i jorden, så derved optages der mere CO2 i planter og jord – faktisk er der forskere, som har beregnet, at vi kunne fjerne hele Danmarks CO2-overskud ved at øge kulstofmængden i jorden ganske lidt.

Frygt for hvad

Tænk sig, i Tyskland arbejder forskere og embedsfolk sammen med landbruget og vejleder dem i den nyeste forskning omkring kulstof. Dejligt, hvis forskere og politikere i Danmark ville udnytte den viden og føre den ud i praksis. Hvad venter I dog på?

Så skriver du, at det er »dokumenteret sort på hvidt, at pakken fik nøjagtig den effekt på naturen, som vi var mange, der frygtede« - uden at skrive, hvor du har det fra, og hvad det er, I frygtede.

- Dan Jørgensen, virkeligt dumt at anklage andre for at lyve, når du selv omgås sandheden så lemfældigt som i dit eget indlæg

Jeg kan så gætte på, at du frygtede, at både landbruget og naturen fik det bedre, især når du har opdaget, at det er dumt, I ikke var med til at gennemføre disse gode tiltag for landbruget og naturen.

Burde glædes

Og hvis du mener den Novana-rapport (om miljøets tilstand), der lige er udkommet, står der på side 7:

»Det er endnu for tidligt at vurdere den samlede effekt af det øgede forbrug af kvælstof og de kompenserende efterafgrøder, der blev muliggjort med Fødevare- og landbrugspakken i 2015. Kvælstoftilførslen med nedbør er indregnet i den samlede kvælstoftilførsel fra land og har været på samme niveau de seneste knap 10 år«.

Omkring grundvandets nitratindhold side 8:

»I 2017 var den målte gennemsnitsværdi i det iltholdige grundvand på det hidtil laveste niveau i overvågningsperioden«.

Det er så det, »som vi var mange, der frygtede« – vi andre glædes over det!

Kloge-Åger

Men hvorfor skal vi betale til både Aarhus Universitet, GEUS og Miljøstyrelsen for at lave dyre videnskabelige rapporter? Fyr da disse mennesker, når politikerne alligevel er klogere og laver politik uden om disse lærde folk.

De penge, vi sparer, kan I da bruge på ældreservice – der er I jo også klogere end dem, der arbejder med disse svage ældre mennesker, som har skabt vores rige samfund!

Så Dan Jørgensen, virkeligt dumt at anklage andre for at lyve, når du selv omgås sandheden så lemfældigt som i dit eget indlæg. Især når du hænger et helt erhverv ud for noget, der ikke passer.

Gode fødevarer

Men som mange andre landmænd vil jeg arbejde videre på at lave så mange gode og sunde fødevarer til forbrugerne i Danmark og udlandet som muligt. Især når vi har fået de væsentligt bedre muligheder med mere gødning.

Og des mere næring, der optages fra jorden, des mere korn og græs høster vi på de gode marker. Derved kan der frigives mere jord til naturen, og alle burde være glade.

Arla stormer frem i Tyskland

Arlas mærkevareprodukter har fået godt fat i det tyske marked, og havde sidste år overskud på markedet, der ellers før har givet selskabet grå hår i hovedet.

Kontrol skal bygge på satellitbilleder

En ændring til bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. er nu i offentlig høring.

Der er stadig god tid til markarbejdet

Med februars varme spirede forventningen til en tidlig såning hurtigt. Regnen i marts har ikke gjort det muligt. Men der er god tid endnu, lover planteavlskonsulent.

Digital overvågning skal sænke antal dødfødte grise

På Sandager Skovgaard har man hele tiden været åben overfor nye digitale tiltag. Det gælder også, når et ungt iværksætterteam ønsker at afprøve en digital løsning til faringsovervågning.

Mindre behov for kvælstof i år: Kvælstofprognosen er offentliggjort

Tørt efterårs- og vintervejr medfører mindre behov for tildeling af kvælstof til afgrøder på finsand, blandet sand- og lerjord og lerjord. Det fastslår kvælstofprognosen for 2019.

Har Yara monopol på gødningsmarkedet?

Antidumping told hindrer fair konkurrence på gødningsmarkedet. Når man taler med sælgerne på foderstoffirmaet, og spørger til gødningspriserne, får man det svar, at det er Yara, der bestemmer pris og kvalitet på gødningsmarkedet, fordi der ingen konkurrence er på markedet.

Dansk landbrug og fødevareindustri går foran i klimakampen

Vi skal sætte yderligere gang i forskningen inden for klima og landbrug, så landbruget fortsat kan udvikles, mener Lise Bech fra DF.
Side 1 af 1490 (29793 artikler)Prev1234567148814891490Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MANGE PENGE I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – ECA-vand også kaldet NEUTHOX, er det nye sort til alle produktionsdyr i landbruget. Waterclean ApS er forhandler af det eneste danskproducerede ECA-vand anlæg i Danmark. NEUTHOX er godkendt af fødevarestyrelsen og registreret (lovpligtigt) i EU! Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer