bannerPos

Målrettet kvælstofregulering: Problemerne skal løses, hvor problemerne er

Figur er baseret på et simpelt balanceregnskab hvor kvælstof-inputtet til marken er gødning i total N (gengivet i % i forhold til normen) og outputtet fra marken primært er høstudbyttet samt det gasformige tab fra marken. Hvis man som landmand benytter målt udbytte, og ad den vej dokumenterer at man høster bedre end normudbyttet, nedbringes kvælstofoverskuddet tilsvarende.

Debatindlæg

04-06-2019 12:15
Lad landmanden udnytte sine ressourcer og sit potentiale for at omsætte kvælstof til afgrøder. Se på kvælstoftabet fra marken og lad landmanden aflægge regnskab for sin udnyttelse af kvælstof, lyder et forslag fra Sektionen for Større Jordbrug.

Af Christina Ahlefeldt-Laurvig og Frederik Lüttichau, Sektionen for Større Jordbrug, Landbrug & Fødevarer

I Sektionen for Større Jordbrug har vi arbejdet med, hvorledes vi ser den kommende målrettede kvælstofregulering udformet.

Grundlæggende finder vi, at landmanden skal være ansvarlig for kvælstofanvendelsen på ejendommen og frigøres fra faste krav om efterafgrøder og norm-reduktion.

Udgangspunktet er, at landmanden effektivt skal udnytte sine ressourcer og sit potentiale for at omsætte kvælstof til afgrøder. Ud fra det dyrkningspotentiale, der er i et givent område, fastsættes en udledningsgrænse, og landmanden aflægger regnskab for sin udnyttelse af kvælstof.

Landmandens ansvar

Det betyder, at dem som ikke er i stand til at holde en fornuftig effektivitet i marken må pålægges at løse problemet ved at ændre sædskifte eller etablere efterafgrøder eller anden ændring i markdriften. Det er landmandens ansvar at løse udfordringen.

Det er vores holdning, at problemerne skal løses, hvor problemerne er. Og i den nuværende regulering er det ikke muligt, for man har overhovedet ikke fokus på kvælstoftabet fra marken. I stedet er myndighedens svar flere efterafgrøder til alle, velvidende at krav om flere efterafgrøder er altødelæggende for en planteproducent, som i forvejen har en moderne og effektiv kvælstofanvendelse i marken.

Hvis myndighederne godtgør, at der skal reduceres kvælstofudledning fra landbrugsarealet, må det gøres intelligent og med øje for at styrke dygtige planteproducenter – ikke hæmme dem. Kravene skal derfor sættes på de arealer, hvor tabet af kvælstof er kritisk højt, og ikke på de ejendomme, som i forvejen har et lavt kvælstoftab.

Dette betyder også, at der er nogle landmænd, som bliver pålagt at ændre markdrift. Vi finder, at det er rimeligt nok, at man sætter ind der, hvor problemerne er, og det er bestemt mere fair, end at alle skal have ekstra efterafgrøder eller reduceres i kvælstofnorm, som visse politikere lægger op til.

Balanceregnskaber som dokumentation

Princippet, som vi argumenterer for kan illustreres med nedenstående figur, hvor kvælstofoverskuddet for tre afgrøder på JB 6 for marker i hele landet er gengivet – blot som eksempel. Som man kan se, er variationen stor inden for afgrøderne og mellem afgrøderne.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Planteavl med fokus på fremavl

På Lyngbygård Gods ved Aarhus er der stærke traditioner for at arbejde med fremavl, og der arbejdes intensivt på at optimere og tilpasse sædskiftet i den henseende.

Behov for mere inddragelse af lokal viden i de næste vandområdeplaner

Der er ikke nok fokus på inddragelse af lokal viden i det arbejdsprogram, som beskriver processen i arbejdet frem mod de næste vandområdeplaner, mener man i Landbrug & Fødevarer.

NIR-scanning på fodergangen

Et NIR-system på fuldfodervognen kan både sikre den rette mængde tørstof og en ensartet blanding. Der er dog en række andre ting, der skal styr på, før NIR giver værdi.

Arla holder priserne i ro igen

Det er nu over et år siden, Arla sidst ændrede deres afregningspriser. Mejerijkoncernen oplyser mandag, at man ikke ændrer priserne i juli måned. Dermed er afregningspriserne fortsat på det samme niveau som for et år siden.
Side 1 af 1573 (31449 artikler)Prev1234567157115721573Next