bannerPos

Målrettet kvælstofregulering: Problemerne skal løses, hvor problemerne er

Figur er baseret på et simpelt balanceregnskab hvor kvælstof-inputtet til marken er gødning i total N (gengivet i % i forhold til normen) og outputtet fra marken primært er høstudbyttet samt det gasformige tab fra marken. Hvis man som landmand benytter målt udbytte, og ad den vej dokumenterer at man høster bedre end normudbyttet, nedbringes kvælstofoverskuddet tilsvarende.

Debatindlæg

04-06-2019 12:15
Lad landmanden udnytte sine ressourcer og sit potentiale for at omsætte kvælstof til afgrøder. Se på kvælstoftabet fra marken og lad landmanden aflægge regnskab for sin udnyttelse af kvælstof, lyder et forslag fra Sektionen for Større Jordbrug.

Af Christina Ahlefeldt-Laurvig og Frederik Lüttichau, Sektionen for Større Jordbrug, Landbrug & Fødevarer

I Sektionen for Større Jordbrug har vi arbejdet med, hvorledes vi ser den kommende målrettede kvælstofregulering udformet.

Grundlæggende finder vi, at landmanden skal være ansvarlig for kvælstofanvendelsen på ejendommen og frigøres fra faste krav om efterafgrøder og norm-reduktion.

Udgangspunktet er, at landmanden effektivt skal udnytte sine ressourcer og sit potentiale for at omsætte kvælstof til afgrøder. Ud fra det dyrkningspotentiale, der er i et givent område, fastsættes en udledningsgrænse, og landmanden aflægger regnskab for sin udnyttelse af kvælstof.

Landmandens ansvar

Det betyder, at dem som ikke er i stand til at holde en fornuftig effektivitet i marken må pålægges at løse problemet ved at ændre sædskifte eller etablere efterafgrøder eller anden ændring i markdriften. Det er landmandens ansvar at løse udfordringen.

Det er vores holdning, at problemerne skal løses, hvor problemerne er. Og i den nuværende regulering er det ikke muligt, for man har overhovedet ikke fokus på kvælstoftabet fra marken. I stedet er myndighedens svar flere efterafgrøder til alle, velvidende at krav om flere efterafgrøder er altødelæggende for en planteproducent, som i forvejen har en moderne og effektiv kvælstofanvendelse i marken.

Hvis myndighederne godtgør, at der skal reduceres kvælstofudledning fra landbrugsarealet, må det gøres intelligent og med øje for at styrke dygtige planteproducenter – ikke hæmme dem. Kravene skal derfor sættes på de arealer, hvor tabet af kvælstof er kritisk højt, og ikke på de ejendomme, som i forvejen har et lavt kvælstoftab.

Dette betyder også, at der er nogle landmænd, som bliver pålagt at ændre markdrift. Vi finder, at det er rimeligt nok, at man sætter ind der, hvor problemerne er, og det er bestemt mere fair, end at alle skal have ekstra efterafgrøder eller reduceres i kvælstofnorm, som visse politikere lægger op til.

Balanceregnskaber som dokumentation

Princippet, som vi argumenterer for kan illustreres med nedenstående figur, hvor kvælstofoverskuddet for tre afgrøder på JB 6 for marker i hele landet er gengivet – blot som eksempel. Som man kan se, er variationen stor inden for afgrøderne og mellem afgrøderne.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Store forventninger til kommende supermiddel

Forventningerne til et nyt svampemiddel, Inatreq, der forventes godkendt i Danmark til 2021-sprøjtesæsonen, er så store, at kemifirmaet Corteva i torsdags startede en ny fabriksdel i Frankrig alene til denne produktion.

Nye tendenser og udfordringer i dansk svineproduktion

Seges Svineproduktion har tirsdag og onsdag i denne uge afholdt det årlige Fagligt Nyt i Horsens, hovedsageligt med rådgivere og dyrlæger som deltagere. I år bød programmet blandt andet på emner som bæredygtighed, søer & pattegrise, grisevelfærd, mindre zink og antibiotika, samt økonomi og optimering af svineproduktion.

Ulovlig indtrængen: Veganerdebatten raser derudaf på Facebook

Historien om at L&F planlægger at lægge sag an mod Veganerpartiet for ulovlig indtrængen hos en svineproducent på Falster har fået særdeles meget liv de sidste par dage. En lang række landmænd mener, at der ville være tale om en bananrepublik, hvis det blev frit bare at gå ind på andre folks ejendomme. Derimod mener flere veganere, at den ulovlige indtrængen er “et nødvendigt onde” for at dokumentere, hvad de betegner som dyremishandling.

Tiden er afgørende når man snakker om digital dermatitis

Selvom det føles som om, at en digital dermatitis kommer af sig selv, ja så forsvinder den ikke af sig selv. Den kræver altid behandling, og jo hurtigere man sætter i gang, desto større er succesraten, lød det onsdag da udenlandske eksperter gjorde en gruppe nordjyske landmænd og klovbeskærere klogere på klovlidelsen. Først i Støvring og senere på bedriftsbesøg ved Aalborg.

- Vi vil gøre en hel del anderledes fremadrettet

På baggrund af PRRS-smitten fra ornesæden hos Hatting afholdt Seges Svineproduktion i sidste uge to informationsmøder om situationen i Horsens. I denne uge blev Fagligt Nyt i Horsens indledt med aktuel information om den kritiske situation – netop i Horsens. Den kom fra afdelingschef for Veterinær & Kvalitetsforhold, Seges, Bent Nielsen.

Kliplev-biogas er klar til at indgå aftaler med landmænd

Nu kan landmænd indgå en leverandøraftale med biogasselskabet i Kliplev.
Side 1 af 1637 (32736 artikler)Prev1234567163516361637Next