bannerPos

Tillykke til Antoni Stenger!

Af Anni Matthiesen, MF for Venstre, medlem af Miljø- og Fødevareudvalget.

Redaktionen

05-12-2018 16:00
Det gavner landbruget, at vi nu politisk er blevet enige om at indføre en sælgerpantebrevsmodel, skriver Venstres Anni Matthiesen. Hun fremhæver formanden for Sønderjysk Familielandbrug for mange års ihærdigt forarbejde.

Med finanslovsaftalen indgået mellem regeringen og DF kan jeg med glæde sige tillykke til landbruget – men der skal også lyde en tillykke til Antoni Stenger, fra Rødding og formand for Sønderjysk Familielandbrug, da han om nogen – de sidste mange år har kæmpet en kamp for at få sat pantebrevsmodellen på dagsorden.

Med finanslovsaftalen skabes bedre muligheder for generationsskifte for unge landmænd, ved at indføre den såkaldte sælgerpantebrevsmodel ved salg af blandt andet landbrug, hvor op til 10 procent af købssummen kan genanbringes i den solgte erhvervsejendom. Der afsættes nu 70 mio. kr. i 2020. 60 mio. kr. i 2021 og 55 mio. kr. i 2022 til udmøntning af modellen.

 

Byrder lempes

Der er også flere andre gode tiltag i finansloven, som hjælper landbruget. Der sker en forlængelse af eksportindsatsen på fødevareområdet – således at der kan åbnes adgang til endnu flere markeder.

Der etableres en EU-finansieret tilskudsordning til investeringer i slagtesvinestalde, der skal udbrede ammoniak- og drivhusgasreducerende teknologier. Ordningen vil give mulighed for at støtte investeringer i staldanlæg.

Der skabes nu en ligestilling for landbrugsuddannelsernes kostafdelinger med andre kostskolemiljøer. Derfor afsættes midler til at ligestille både landbrugsskolernes forplejningstilskud og grundtilskud med vilkår på øvrige kostafdelinger.

Vi afskaffer foderfosfatafgiften og dermed lemper byrderne for landbrugsvirksomheder og der afsættes penge til at nedbringe sagsbehandlingstider – blandt andet inden for miljø- og landbrugsområdet.

Og det samlede beløb i Landsbypuljen bliver forøget – så flere kan få penge til byfornyelse og nedrivning.

 

NutriFair 2020 får øget fokus på jagt og biogas

Arrangørerne bag næste års NutriFair-arrangement afslører nu, at der kommer et nyt område med fokus på jagt. Derudover får messen også stort fokus på biogas.

Mejeriforeningen sparker gang i klimadebat

Mejerisektoren vil være klimaneutral i 2050. Skal det mål nås, kræver det en indsats fra hele værdikæden, lyder det fra Mejeriforeningen. Derfor samler Mejeriforeningen nu politikere, forskere, organisationer, virksomheder og landmænd til debat om, hvordan man kommer frem til de rigtige løsninger og målsætninger for landbruget.

Slik eller vin fra Tyskland? – så husk afgifterne

Det kan være fristende at køre en tur til Tyskland for at hente chokolade, slik, vin eller spiritus til julefrokosten med medarbejderne. Det er nemlig ofte billigere end her i Danmark. Det kan dog hurtigt blive lige så dyrt og mere besværligt på grund af punktafgifter.

De danske svineproducenter samles til årets største møde

Tirsdag og onsdag i næste uge mødes svineproducenter fra hele landet for at debattere, netværke og tanke ny viden i Herning.

Japansk interesse for dansk mælkeproduktion

Japanske politikere og ambassadørfolk blev fyldt med inspiration og ny viden efter et besøg hos den økologiske mælkeproducent Peter Sivertsen ved Lejre.

Majsafgrøder lider under begyndende nattefrost

Efter nattefrosten først i oktober er majsen især i det vestlige Jylland frosset ned flere steder.

Skal dit projekt til løse søer ændres?

Via et webinar delte Seges og Landbrugsstyrelsen for nylig både viden om rammerne for ordningen »etablering af løsdrift i farestalde 2018« og faglig inspiration til kommende projekter. Baggrunden er, at det kan give god mening at søge om forlængelse eller ændring.

Haves: Planteavlsbedrift Søges: Driftsleder

Med farmmanager-konceptet gør VKST det muligt at lease en driftsleder.

Debattøren for det hele vil hellere i Politiken end i Effektivt

Landmand Knud Jeppesen fra Jelling er på relativt kort tid blevet en stemme, man ikke kan ignorere. For tiden er hans store fokus at sætte en kile ind i spildevandsdebatten og på byfolks forurening kontra landbrugets. Han vil dog ikke banke folk oven i hovedet på grund af uvidenhed, for der er meget, han ikke selv ved.
Side 1 af 1665 (33285 artikler)Prev1234567166316641665Next