bannerPos

Tillykke til Antoni Stenger!

Af Anni Matthiesen, MF for Venstre, medlem af Miljø- og Fødevareudvalget.

Redaktionen

05-12-2018 16:00
Det gavner landbruget, at vi nu politisk er blevet enige om at indføre en sælgerpantebrevsmodel, skriver Venstres Anni Matthiesen. Hun fremhæver formanden for Sønderjysk Familielandbrug for mange års ihærdigt forarbejde.

Med finanslovsaftalen indgået mellem regeringen og DF kan jeg med glæde sige tillykke til landbruget – men der skal også lyde en tillykke til Antoni Stenger, fra Rødding og formand for Sønderjysk Familielandbrug, da han om nogen – de sidste mange år har kæmpet en kamp for at få sat pantebrevsmodellen på dagsorden.

Med finanslovsaftalen skabes bedre muligheder for generationsskifte for unge landmænd, ved at indføre den såkaldte sælgerpantebrevsmodel ved salg af blandt andet landbrug, hvor op til 10 procent af købssummen kan genanbringes i den solgte erhvervsejendom. Der afsættes nu 70 mio. kr. i 2020. 60 mio. kr. i 2021 og 55 mio. kr. i 2022 til udmøntning af modellen.

 

Byrder lempes

Der er også flere andre gode tiltag i finansloven, som hjælper landbruget. Der sker en forlængelse af eksportindsatsen på fødevareområdet – således at der kan åbnes adgang til endnu flere markeder.

Der etableres en EU-finansieret tilskudsordning til investeringer i slagtesvinestalde, der skal udbrede ammoniak- og drivhusgasreducerende teknologier. Ordningen vil give mulighed for at støtte investeringer i staldanlæg.

Der skabes nu en ligestilling for landbrugsuddannelsernes kostafdelinger med andre kostskolemiljøer. Derfor afsættes midler til at ligestille både landbrugsskolernes forplejningstilskud og grundtilskud med vilkår på øvrige kostafdelinger.

Vi afskaffer foderfosfatafgiften og dermed lemper byrderne for landbrugsvirksomheder og der afsættes penge til at nedbringe sagsbehandlingstider – blandt andet inden for miljø- og landbrugsområdet.

Og det samlede beløb i Landsbypuljen bliver forøget – så flere kan få penge til byfornyelse og nedrivning.

 

BL vil debattere natur med økologerne

Bæredygtigt Landbrug arrangerer debat med deltagelse af Økologisk Landsforening i dag på Naturmøde i Hirtshals.

Kalvenotering til debat

På Danske Slagtekalveproducenters sommermøde slap direktøren for Himmerlandskød, Lars Andersen, ikke uden om kritiske spørgsmål fra producenterne.

Landbrugets lavbundsjorder udfordrer klimaet

Jeg er rigtig glad for at se, at erhvervet har besluttet sig for at være en del af løsningen og ikke fremstå som klimaproblemet, skriver Poul Erik Jørgensen.

Stemningen er vendt fuldstændigt

Afregningsprisen er ved at komme på rette kurs, årsregnskabet for et barskt år er landet, og optimismen kan spores. Ifølge chefkonsulent i driftsøkonomi hos Centrovice, Søren Bækholm, er det nu oplagt at få lagt en strategi for den fremadrettede produktion.

DLG opkøber grovvareselskab i Sønderjylland

DLG har opkøbt Hindrichsens Eftf. A/S i Højer ved Tønder. Ejer af Hindrichsen ønsker at gå på pension.

Roedag på Sofiehøj ved Maribo i juni

Forskellige skadevoldere er i søgelyset, når roedagen holdes for alle interesserede.
Side 1 af 1548 (30941 artikler)Prev1234567154615471548Next