bannerPos

Vandløb: Oprør mod mangelfuld dataindsamling

Foto: Colorbox (Bemærk, der er ikke tale om et billede af det reelle vandløb, der er tale om)

Debatindlæg

14-03-2019 07:00
Skribenten vil have undersøgt vandløb for flere kemiske stoffer. Han vil optage en video, når Miljøstyrelsen og politiet kommer på besøg på hans ejendom, hedder det i læserbrevet.

Af Peter Rosendal, landmand, Knudsbølvej 31, 6064 Jordrup

Det fremgår af en meddelelse i min e-Boks, at Miljøstyrelsen snart kommer på besøg for at undersøge naturen på min ejendom og vandløbet »Knudsbøl Skov«.

Der skal – forklarer man – undersøges for smådyr, men man udelader alle andre væsentlige parametre i henhold til observationslisten i henholdsvis Habitatdirektivet og Vandrammedirektivet.

Lodsejere landet over har gentagne gange indsendt høringssvar vedrørende tilstanden i egne vandløb. Men det datagrundlag, der er tilvejebragt, fordrejes tydeligvis, og oplysninger udelades. Manipulationerne i forbindelse med især det seneste vandrådsarbejde er udtalte. Derved udpeges vandløb uden tilstrækkeligt datagrundlag.

Der undersøges sjældent for alle de kemiske stoffer, som menneskelig aktivitet afstedkommer – medicinrester, zink, kobber osv. – og det er altså ikke nok at påstå, at man har lavet én undersøgelse på smådyr, og derfor bør det pågældende vandløb komme med i vandplanerne som godt økonomisk potentiale ...

Forlanger tidsplan

Jeg har personligt meddelt Miljø- og Fødevareministeriet, at jeg efterlyser en tidsplan for, hvornår der undersøges for alle de andre parametre – og at dette gælder for alle de steder, hvor der kun er undersøgt for smådyr i Kolding Å-systemet, og som indgår i afvanding fra mine marker til havet. Inden der foreligger en sådan plan, der lever op til formålet for Novana-programmet, vil det ikke være formålstjenligt kun at se på smådyr. Faktisk vil jeg først medvirke frivilligt til, at der foretages undersøgelser på min ejendom, når der undersøges for alle relevante stoffer.

Det er min plan, når Miljøstyrelsen kommer sammen med politiet, at fotografere besøget og lave en video, hvor mine »gæster« forklarer, med hvilken paragraf de vil tvinge sig adgang. Jeg får derved et bevis for at have forlangt, at myndighederne udarbejder den krævede undersøgelse.

Jeg vil opfordre alle lodsejere, som har indsendt høringssvar på udpegningen af deres vandløb, til at gøre det samme.

Der bør være ét klart krav: Undersøg vandløbet korrekt (Vandrammedirektivet), og så skal vi nok samarbejde. Ellers begynder vi at indsamle beviser selv, som vi i fællesskab kan benytte. Sammen står vi stærkest.

Altså:

  1. Send en mail til ministeriets departement, hvor I forklarer, at der ikke må undersøges, før der forelægger en samlet plan for alle parametre i Vandrammedirektivet og Habitatdirektivet.
  2. Vent, til Miljøstyrelsen kommer sammen med politiet, og optag på video, hvordan besøget foregår.
  3. Få fat i nogle journalister, som kan formidle historien. Men hav hele tiden fokus på, at der ikke indsamles de data, som er beskrevet i Vandrammedirektivet og Habitatdirektivet.
  4. Når vi har beviser nok, går vi samlet til ministeren for at få rettet op på mange års misvisning af datagrundlaget for vandplaner i Danmark.

Husk: Der står i Landbrugspakken, at vi skal have målrettet regulering. I så fald må ministeren og ministeriet jo bare levere korrekt måling som lovet.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Arla stormer frem i Tyskland

Arlas mærkevareprodukter har fået godt fat i det tyske marked, og havde sidste år overskud på markedet, der ellers før har givet selskabet grå hår i hovedet.

Kontrol skal bygge på satellitbilleder

En ændring til bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. er nu i offentlig høring.

Der er stadig god tid til markarbejdet

Med februars varme spirede forventningen til en tidlig såning hurtigt. Regnen i marts har ikke gjort det muligt. Men der er god tid endnu, lover planteavlskonsulent.

Digital overvågning skal sænke antal dødfødte grise

På Sandager Skovgaard har man hele tiden været åben overfor nye digitale tiltag. Det gælder også, når et ungt iværksætterteam ønsker at afprøve en digital løsning til faringsovervågning.

Mindre behov for kvælstof i år: Kvælstofprognosen er offentliggjort

Tørt efterårs- og vintervejr medfører mindre behov for tildeling af kvælstof til afgrøder på finsand, blandet sand- og lerjord og lerjord. Det fastslår kvælstofprognosen for 2019.

Har Yara monopol på gødningsmarkedet?

Antidumping told hindrer fair konkurrence på gødningsmarkedet. Når man taler med sælgerne på foderstoffirmaet, og spørger til gødningspriserne, får man det svar, at det er Yara, der bestemmer pris og kvalitet på gødningsmarkedet, fordi der ingen konkurrence er på markedet.

Dansk landbrug og fødevareindustri går foran i klimakampen

Vi skal sætte yderligere gang i forskningen inden for klima og landbrug, så landbruget fortsat kan udvikles, mener Lise Bech fra DF.
Side 1 af 1490 (29793 artikler)Prev1234567148814891490Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MANGE PENGE I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – ECA-vand også kaldet NEUTHOX, er det nye sort til alle produktionsdyr i landbruget. Waterclean ApS er forhandler af det eneste danskproducerede ECA-vand anlæg i Danmark. NEUTHOX er godkendt af fødevarestyrelsen og registreret (lovpligtigt) i EU! Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer