Strategi har givet øget robusthed

Strategiarbejde har ført til, at en ung svineproducent ifølge ham selv er blevet en bedre landmand – og ikke mindst blevet mere herre i eget hus.

For Troels Haugaard Christensen, der ejer svinebedriften Thomasminde ved Farsø, har en tydelig strategi givet både ham selv som virksomhedsejer og selve virksomheden et løft.

- Et af vores hovedmål var at få styrket den økonomiske robusthed – det har virkelig gjort noget og givet en større selvbestemmelse – og jeg er blevet mere herre i eget hus, fastslog han forleden på LandboNords Landbrugskonference, hvor han var inviteret til at fortælle om sin erfaring med strategi.

Han lagde ikke skjul på, at det var en udfordring for ham at få lavet en strategi for sin bedrift, der består af en produktion af 21.000 slagtesvin fra syv kg og 300 hektar primært med foderproduktion til eget brug.

- Da jeg startede op i 2016 på en nødlidende og meget nedslidt ejendom, var fokus først og fremmest på at rydde op og hurtigt få gang i produktionen. At få den til at spille, og det synes jeg egentlig hurtigt, vi fik styr på med stor hjælp fra familie og venner, fortalte Troels Haugaard Christensen, som bor på ejendommen sammen med kæresten Julie og deres søn Frode på ni måneder.

Økonomisk låst

I 2018 fik Troels Haugaard Christensen tilbudt at komme med i et projekt i samarbejde med Seges og LandboNord om at etablere et advisory board, som tog udgangspunkt i, hvad de to procent bedste landmænd gør for at få succes i deres landbrugsvirksomhed.

- Efter lidt betænkningstid takkede jeg ja, og det var velvidende, at jeg overhovedet ikke vidste, hvad pokker jeg var gået ind til, sagde Troels Haugaard Christensen.

Han kunne imidlertid godt se, at advisory board’et eller gårdrådet, som det også kaldes, kunne være en stor hjælp i forhold til at træffe større strategiske og økonomiske beslutninger i virksomheden.

- Min komfortzone ligger i det praktiske produktionsmæssige arbejde – og det kunne også hjælpe mig det første stykke tid, da jeg etablerede mig, men jeg kunne godt se, at selvom produktionen kørte, kunne jeg ikke flytte nok på de økonomiske nøgletal, fortalte Troels Haugaard Christensen og tilføjede:

- Jeg følte mig låst i min virksomhed – i hvert fald økonomisk låst.

Der skal mere end hårdt arbejde til

- Det første vi gjorde, da vi fik etableret advisory board’et var at få udarbejdet en strategi – og der blev jeg smidt totalt ud af min komfortzone, sagde Troels Haugaard Christensen.

Noget af det første, han blev stillet over for, var at definere sin vision, og hvad han arbejdede for. Og han fandt hurtigt ud af, at det ikke var helt så nemt at sætte ord på.

- Jeg tænkte, at jeg skulle have så meget at lave, at jeg kunne arbejde 16 timer hver dag, men der måtte jeg nok erkende, at hvis man skal drive en større landbrugsvirksomhed i dag, så er det ikke helt alene nok, forklarede han og fortsatte:

- Jeg er gået ind i landbruget, fordi jeg godt kan lide at være landmand, bruge naturen og leve livet på landet – og skulle det forsætte, var jeg nødt til at arbejde hen mod at få en mere økonomisk og robust virksomhed.

Der blev opsat strategiske initiativer, og der blev drøftet stærke og svage sider.

- Det var også en meget svær proces, og det var da især svært at erkende sine dårlige sider, indrømmede Troels Haugaard Christensen.

Værdierne i virksomheden, og hvad der ikke skulle gås på kompromis med, kom ligeledes på bordet.

- Det var rart at få det skrevet ned og formuleret videre ud til vores medarbejdere, så de også vidste, hvad det var, vi godt kunne lide ved at være i landbruget, sagde den unge svineproducent.

Kæresten Julie mente godt nok også, at der skulle være plads til lidt familietid. Det har ifølge Troels ført til, at et af succeskriterierne i dag er, at familien kan komme på ferie én gang om året.

- Det er ikke noget, jeg er vant til, men det er faktisk ret dejligt, erklærede han.

Kan hurtigt rette ind

En anden ting, strategien har været med til er at sætte fokus på, er arbejdsfordeling, hvilket har været med til at involvere medarbejderne. Derudover lægger Troels Haugaard Christensen vægt på, at alle, både familie og medarbejdere, er inddraget i strategien.

- På den måde føler jeg selv, at jeg bidrager til at have en stærkere virksomhed, fortalte han.

Noget, Troels Haugaard Christensen har taget til sig med strategien, og som, han mener, er lykkedes ret godt, er at lægge nogle arbejdsopgaver og ansvar fra sig.

- Vi blev enige om, at det først og fremmest handlede om at få uddelegeret tingene, så jeg kunne komme af med nogen af alle de kasketter, som jeg egentlig ikke bar alt for godt alle sammen, fortalte han og fortsatte:

- Jeg trives godt med, at vi som team løfter sammen, og at vi sammen når hen til de mål, vi ligesom har sat, sagde han og tilføjede, at han vægter et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til socialt samvær som en fredagsøl højt.

Udover de tre ansatte er kæresten Julie også blevet mere involveret i bedriften. Hun sidder blandt andet med i gårdrådene og står i dag for bedriftens regnskab.

- Det har givet hende noget ro, og hun ved, hvad vi arbejder med, og hvor vi er på vej hen, sagde Troels Haugaard Christensen.

Strategien bliver også brugt på bedriften som et redskab til hurtigt at kunne justere ind.

- Vi havde for eksempel på et tidspunkt et for stort foderbrug ved slagtesvinene, og det kan hurtigt blive dyrt. Der fik vi sat nogle mål op, eksekveret på det og fik styr på det. Det var en rar følelse, at man lige kunne vinge det af, sagde Troels Haugaard Christensen.

Flere vil lege med

Selvom strategien først og fremmest er med til at holde fokus, er strategien også dynamisk på Thomasminde, som er vækstet 300 procent over tre år.

- Og vi er også klar til at afvige en lille smule fra strategien, for landbruget er jo uvist, så kommer der en nabogård eller et eller andet til salg, så er vi også klar til at regne på det, lød det fra Troels Haugaard Christensen.

Strategien har fået den unge svineproducent til at føle sig som en bedre landmand, tage mere ejerskab og løfte sig op i helikopteren.

- Førhen fik sådan noget som at snakke med de finansielle samarbejdspartnere mig til at ryste i bukserne. Nu kan jeg bedre selv føre dagsordenen – og det er også en rar ting, at man har fået noget mere selvsikkerhed, fastslog han.

Han kunne samtidig afsløre, at han i dag har en anden finansiel samarbejdspartner, end den han startede op med.

Ifølge Allan Madsen, afdelingsleder, strategi og virksomhedsøkonomi, LandboNord, er det ikke ofte, at man som forholdsvis nyetableret og med meget beskeden solvens, alligevel er i stand til at gå ud og få et tilbud.

- Vi stod i en situation, hvor vi var i et pengeinstitut, som sagde, at bare vi havde en soliditet på over 20, så havde vi den økonomiske frihed, vi skulle have, men vi ville aldrig nå derhen, da vores finansieringsomkostningerne simpelthen var for høje, understregede Troels Haugaard Christensen og fortsatte:

- Så vi udarbejdede en strategi og fik brugt ordet strategi til de banker, vi ønskede skulle komme med et tilbud. Og det lykkedes at få skiftet.

Og det var ifølge svineproducenten med de forudsætninger, at deres økonomiske nøgletal ikke helt var nået dertil endnu.

- Men strategien gjorde det, og de kunne se vores vision for virksomheden, og hvor vi ville arbejde henad, fortalte Troels Haugaard Christensen og understregede, at strategien på Thomasminde har givet noget ro.

Strategi på Thomasminde

Hvorfor strategi?

 • Hvad stræber vi efter
 • Vision
 • Værdier
 • Fokus og management
 • Dynamisk

Hvad har strategien bidraget med?

 • Stabilitet
 • Styring over egen virksomhed
 • Ro
 • Redskab til hurtig justering i produktionen
 • Økonomisk robusthed/overblik
 • Kontakt til samarbejdspartnere

Derfor er strategi vigtigt

- Vi har en påstand om, at det giver en bedre bundlinje, hvis man har styr på strategi og ledelse, sagde Allan Madsen, afdelingsleder, strategi og virksomhedsøkonomi, LandboNord, og pointerede, at en god langsigtet plan simpelthen er alfa og omega.

Han pegede på, at der gælder det samme for landmændene som for idrætsfolk og topatleter, der har lagt en plan for, hvad det er, de vil og forfølger de mål.

- Det er akkurat det samme for jer. I skal sætte jer ned og finde ud af, hvad det er, I vil med den her virksomhed over de næste fem til ti år – og så skrive det ned, fastslog han og tilføjede:

- For så indgår man simpelthen en aftale med sig selv, og hvis man så er rigtig modig, tør man også godt udlevere sådan en strategi/plan til sine samarbejdspartnere, og så er der virkelig noget at blive holdt op på.

Han mindede desuden om, at man som virksomhedsejer hele tiden er til eksamen:

- Der sidder nogen kreditgivere og kigger ind på jer hver dag – om I er de rigtige til at udvikle den her bedrift. Træffer I de rigtige dispositioner? Følger I den plan, I har lagt?

- Udover banker og kreditforeninger, så handler I jo også med maskinhandlere, foderstoffer og så videre, og der er det altså vigtigt, at vi kigger ind i den her langsigtede plan, lød det fra Allan Madsen.

 

Læs også