bannerPos

Fakta-resistens vækker berettiget undren

Jacob Lund-Larsen

Chefredaktør
13-03-2019 21:00

DET ER HØJTID for generalforsamlinger i landbruget. Og det er en sand fornøjelse at bevidne den flotte debatkultur, der udspiller sig i erhvervet. Aften efter aften mødes medlemmer af de landøkonomiske foreninger på tværs af faggrenene og debatterer landbrug, politik, fortid og fremtid med hinanden. Og man inviterer gerne andre interessenter fra samfundet med ind for at mangfoldiggøre debatterne. I erkendelse af at der er brug for nuancer.

NOGET AF DET, der synes at kendetegne dette års generalforsamlinger, er en berettiget undren over den fakta-resistens, der breder sig i det øvrige samfund. En undren, der eksempelvis kan gå på, hvorfor politikere og interessegrupper i samfundet igen og igen problematiserer landbrugets brug af pesticider, når politikerne selv har opsat verdens måske skrappeste godkendelsessystem, som de efterfølgende underkender. I praksis lader man en følelsesladet stemning overtrumfe fagfolkenes fakta-bestemte godkendelser.

VI UNDRER OS også. Og det kan være tæt på ubegribeligt, at man som politiker ikke ønsker at bruge en faglig ekspertise, som man bruger millioner af kroner på om året, men i stedet vælger ikke-faglige beslutninger. For lad os lige få slået en ting fast: Danmark råder over markant færre pesticider i landbruget end alle andre lande, vi normalt sammenligner os med. Er vi virkelig så meget klogere end resten af Europa? Og er det egentlig i orden, at vore politikere i vid udstrækning problematiserer midler, som vores ypperste eksperter har statsgodkendt, og som lande som Sverige, Tyskland og UK gerne tillader?

DET KAN FOR de, som hylder fagligheden, være mere end vanskeligt at forstå, hvad det er, der foregår. Og derfor vil vi gerne her komme med en opfordring til, at man på næste års generalforsamlinger rundt om i landet inviterer mennesker ind, som kan gøre os alle lidt klogere på, hvorfor følelser vinder over fagligheden igen og igen. Ikke mindst i politik.

NATURLIGVIS SKAL VI holde fast i, at vi vil bruge faglige argumenter. Men vi bliver også nødt til at kende modpartens taktik og tankegang for at kunne prøve at forstå denne. Og for at kunne komme med et modsvar og et modtræk. Dette kan udmærket være baseret på et fagligt fundament. Men vi er nødt til at prøve at forstå hinanden, ligesom vi også bliver nødt til at inviterer nogle af de fakta-resistente ind i vore egne huler og fortælle dem, hvorfor vi insisterer på, at det ikke duer at gå på kompromis med sin faglighed og med fakta. De velbesøgte generalforsamlinger er fine platforme for den slags debatter, vil vi mene.    

 

Vi herude skaber velfærds-grundlaget

Vi vil gerne producere og bidrage til en sund økonomi, men vi har brug for, at vilkårene for landbruget forbedres markant, påpeger næstformanden for Landbo Syd.

Hestebønner har erstattet soja

Mælkeproducent Martin Agesen, Vestervig, prøvede for første gang at dyrke og fodre med hestebønner sidste år til sine økologiske malkekøer. Ser man bort fra tørken, blev det en så stor succes, at hestebønnerne nu er en fast del af foderplanen.

Nordjyske landmænd vil naturen og miljøet

Ansøgningsrunden for minivådområder 2019 er nu overstået, og her har landmændene i det nordjyske igen vist, at de tager de miljøudfordringer, landbruget står overfor, seriøst.

Landbrugets indtægter faldt med 21 procent sidste år

Selvom tørken gjorde ondt sidste år, blev landbrugets resultat bedre end i 2015 og 2016, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

Både økologisk og konventionelt landbrug skal omstille til klimaneutralitet

Både økologisk og konventionel drift er udfordret i forhold til klimaaftrykket. Begge skal omstille til klimaneutralitet, og det skal gå stærkt, skriver Michael Minter fra Concito i en replik til Jens Iversen, Bæredygtigt Landbrug.
Side 1 af 1545 (30888 artikler)Prev1234567154315441545Next