Krav om permanent græs i fremtiden

I dag sikrer konventionelle landbrugere kollektivt, at Danmark opretholder et areal med permanent græs svarende til arealet med permanent græs på konventionelle landbrug i 2015. Fra 2023 bliver økologer også omfattet af kravet, og referenceåret flyttes til 2018.

Når den nye landbrugsreform træder i kraft 1. januar 2023, skal både konventionelle og økologiske landbrugere bidrage til, at det danske areal med permanent græs opretholdes på samme niveau som i 2018.

Det oplyser Landbrugsstyrelsen i en meddelelse.

Kravet indebærer, at arealet med permanent græs på landsplan ikke må falde med mere end fem procent i forhold til arealet med permanent græs i 2018.

Kan stadig pløje

Permanent græs er landbrugsarealer, der er udlagt med græs og andet grøntfoder i mere end fem år i streg. Arealet betegnes stadig som permanent græs, selvom man har bearbejdet jorden på arealet og genetableret det med nyt græs.

I Danmark skal vi kollektivt opfylde kravet om arealer med permanent græs. Det betyder, at det også fremover er muligt frit at pløje sit permanente græs, så længe det samlede areal med permanent græs på landsplan ikke falder under fem procent af referencen i 2018, eller der er andre forhold på arealet, der begrænser driften, som for eksempel naturbeskyttelseslovens § 3 eller fredningsbestemmelser.

Hvis arealet falder mere end fem procent, kan der komme tiltag på bedriftsniveau, der sikrer, at Danmark igen opfylder kravet om permanent græs.

Nye støtteordninger fra 2023

Landbrugsstyrelsen oplyser endvidere, at der fra 2023 kommer nye støtteordninger, som belønner græsproduktion – også på permanente græsarealer.

I Danmark er arealet med permanent græs steget over de seneste fem år. I 2021 kunne Danmarks areal med permanent græs blive 21.525 hektar mindre uden at falde under fem procent af den nye reference.

 

Læs også