Gode ting i den nye planlov

- Men, påpeger formanden for Landsbyerne i Danmark, der er stadig store forskelle på, hvordan planloven administreres i kommunerne.

Arkitekt Steen Kjær, Skydebjerg, som for et år siden blev valgt til formand for Landsforeningen Landsbyerne i Danmark, understreger, at planloven skal moderniseres for at fastholde og udbygge livet på landet.
Derfor glæder han sig over at se den udvikling, som så småt er begyndt med den seneste planlov, der trådte i kraft 15. juni 2017.

Udvidelse på landet

Moderniseringen af planloven byggede blandt andet på at give bedre muligheder for at bygge/udvide i landdistrikterne. Virksomheder, der etableres i overflødiggjorte bygninger, kunne udvide med op til 500 kvadratmeter uden landzonetilladelse. 
Ville man udvide mere, skal der søges om landzonetilladelse, ligesom sagen skal i offentlig høring, hvor mange sager ender med afgørende indsigelser.
- Efter planlovsrevisionen er det muligt at udvide med op til 1.000 kvadratmeter, hvilket gør det muligt at skabe flere arbejdspladser, siger Landsbyernes formand, der nævner nogle eksempler - både positive og negative - på sagsbehandlingen i nogle af de fynske kommuner. Og på indsigelser, som ofte kommer fra Danmarks Naturfredningsforening (DN).

Se eksemplerne, som landsbyformanden påpeger og nærmere beskriver, i ugens LandbrugFyn
 

Læs også