Fødevareklyngens eksport tæt på 200 milliarder kroner

Fødevareklyngen er et af Danmarks største eksporterhverv med en eksport på 199,3 milliarder kroner i 2023. Det fremgår af et særudtræk, som Landbrug & Fødevarer har foretaget hos Danmarks Statistik.

Landbrug & Fødevarer opdeler produkter fra fødevareklyngen i tre kategorier: Fødevarer, biobaserede produkter (vegetabilske og animalske produkter, der ikke er egnet som menneskeføde, for eksempel enzymer) og agro-teknologi.

Dermed omfatter fødevareklyngens eksport omfatter mere end eksporten på 92,8 milliarder kroner fra selve landbruget og de tætknyttede følgeerhverv (2022-tal).

Eksporten af fødevarer fylder klart mest i opgørelsen, og her ses grisekød ligge nummer 1 med 38 mio. kr., tæt forfulgt af fisk og skaldyr (30 mio. kr.) og mejerivarer (27 mio. kr.).

Kun varer, der krydser dansk grænse, er med i opgørelsen.

Læs også